ΕΛΛΑΔΑ

Εδω η Θρακη εκτουρκιζεται…


…και το ΥΠΕΞ χτενίζεται. Από το 50, που η τότε κυβέρνηση Παπάγου επέβαλε την χρήση του όρου «τούρκικη» αντί, όπως ήταν μέχρι τότε, «μουσουλμανική» μειονότητα, οι Τούρκοι εκτουρκίζουν συστηματικά την Θράκη. Η ασυδωσία τους δεν έχει πλέον όρια. Και το ΥΠΕΞ περί άλλα τυρβάζει, ενώ τα πουλημένα ΜΜΕ ασχολούνται με τον Γέροντα Εφραιμ και την διάλυση του κράτους

thrace_big

της Σεμέλης Τραυλού*

Τι συμβαίνει στη Θράκη και γιατί επιτρέπεται να συμβαίνει;

Με την παράξενη ανοχή της κεντρικής ελληνικής αρχής και ειδικότερα του ΥΠΕΞ και των όπως φαίνεται ουσιαστικά ανύπαρκτων τοπικών ελληνικών αρχών στη Θράκη, φαίνεται ότι οι Τούρκοι ακολουθούν τη συνταγή της Κύπρου και η παρουσία του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δεν είναι αρκετή ούτε θα δώσει λύση στο υπάρχον πρόβλημα.

Η πρόσφατη περιοδεία στη Θράκη του Τούρκου ΥΠΕΞ Αλή Μπαπατζάν, που συμπεριφέρθηκε ως να περιόδευε σε τουρκική επαρχία, την οποία θα υπέθετε κανείς ότι το κράτος του ελλαδιστάν παρέδωσε πλέον στην Τουρκία, αφού δόθηκε το δικαίωμα σ’ αυτήν να αναμειγνύεται σε θέματα ελληνικής ιθαγένειας μουσουλμάνων ή να παριστάνει ότι ενδιαφέρεται γι’ αυτούς.

Ίσως αγνοούν οι «περισπούδαστοι» ηγέτες του κράτους των Αθηνών, ότι βάσει της πολυμερούς «Συμφωνίας της Λωζάννης» του 1923, οι ευρισκόμενοι στη Δυτ. Θράκη μουσουλμάνοι είναι Έλληνες υπήκοοι και αυτό το γνωρίζουν και το αποδέχονται όλοι. Σύμφωνα όμως με τη «Σύμβαση της Βιέννης επί των προξενικών σχέσεων» της 24ης Απριλίου 1963, η οποία υπεγράφη από την Ελλάδα την 14η Φεβρουαρίου 1975 και από την Τουρκία τη 19η Φεβρουαρίου 1976, και το Άρθρο 36 αυτής, παράγραφος (α): «Οι προξενικοί λειτουργοί δέον να έχωσι την ελευθερία όπως επικοινωνούν μετάτων υπηκόων του αποστέλλοντος κράτους (σ.σ. δηλαδή της Τουρκίας) και να μεταβαίνωσι παρ’ αυτοίς. Οι υπήκοοι του αποστέλλοντος κράτους δέον να έχωσι την αυτήν ελευθερίαν όπως επικοινωνώσι μετά των προξενικών λειτουργών και να μεταβαίνωσι παρ’ αυτοίς» (σ.σ. δηλαδή στο γενικό τουρκικό προξενείο Κομοτηνής).

thraki-turkΤο Άρθρο 55, παράγραφος (1) όμως, σαφέστατα ορίζει: «Υπό την επιφύλαξιν των προνομίων των και των ασυλιών πάντα τα πρόσωπα άτινα απολαύουν των προνομίων τούτων και ασυλιών, έχουσι υποχρέωσιν όπως σέβωνται τους νόμους και κανονισμούς του κράτους διαμονής. Έχουσιν ωσαύτως υποχρέωσιν όπως μη αναμειγνύωνται εις τας εσωτερικάς υποθέσεις του κράτους τούτου». Στην παράγραφο δε (2) του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι: «Οι προξενικοί χώροι δεν χρησιμοποιούνται κατά τρόπον μη συμβιβαζόμενον προς την άσκησιν των προξενικών καθηκόντων»!

Επομένως, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση της Βιέννης, το Γενικό τουρκικό προξενείο Κομοτηνής ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση και ευθύνη έχει για τους ελληνικής ιθαγένειας μουσουλμάνους και ΟΥΔΕΜΙΑ επαφή επιτρέπεται να έχει μαζί τους για οποιονδήποτε λόγο και να μην παριστάνει ότι ενδιαφέρεται γι’ αυτούς.

Σύμφωνα όμως με τις δηλώσεις του τέως υπουργού Εξωτερικών κ. Θ. Πάγκαλου κατά την τριήμερη περιοδεία του στη Δυτ. Θράκη από 25-27 Ιουλίου 1998: «Το γενικό τουρκικό προξενείο εργάζεται εναντίον της χώρας μας με τρόπο που με δυσκολία μπορεί να γίνει ανεκτός. Και θέλω να προειδοποιήσω αυτό το προξενείο ότι είναι θεσμός με πολύ περιορισμένη εξουσία και ότι θα ήταν καλά να περιορισθεί στα αυστηρά και καλώς εννοούμενα καθήκοντά του. Διότι αλλιώς θα πάρει παραδειγματικό μάθημα και αυτό αφορά και το θεσμό και τα πρόσωπα που αυτή την στιγμή με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο υλοποιούν το θεσμό αυτό».

Συνειδητοποίησε επομένως ο κύριος Πάγκαλος, ότι η Τουρκία, μέσω του γενικού προξενείου στην Κομοτηνή, μέσω των πρακτόρων της, μέσω των μουσουλμάνων που εκβιάζει, αλλά πιθανότατα και μέσω αυτών που εξαγοράζει, επιδιώκει να ασκεί de facto συγκυριαρχία της Θράκης και δαπανώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, στην αγορά περιουσιών Ελλήνων που εγκαταλείπουν τη μεθόριο, επιχειρεί να εξασφαλίσει ουσιαστικά όσο το δυνατόν περισσότερη ακίνητη περιουσία μουσουλμάνων εντός των πόλεων και του Βόρειου Έβρου, δημιουργώντας έτσι μια «συνέχεια» στην τουρκική επικράτεια.

Αντί όμως να τεθεί τέλος στην τουρκική τακτική με την αύξηση της εθνικής μας ισχύος, στρατιωτικής, διπλωματικής και οικονομικής, αντί να τερματισθεί η εφαρμογή των ελληνοτουρκικών εκπαιδευτικών συμφωνιών και πρωτοκόλλων και να επιβληθεί αυστηρή πάταξη κάθε πράξης υπονομευτικής της ελληνικής κυριαρχίας εκ μέρους της Τουρκίας, μια περίεργη σιωπή τηρούν τόσο οι σημερινοί Νοεδημοκρατικοί εξουσιαστές όσο και οι αιρετοί άρχοντες της Θράκης απέναντι στα καμώματα της Άγκυρας και των ανθρώπων της, που απλώνοντας τα πλοκάμια της, εργάζεται ακατάπαυστα για την υλοποίηση του σχεδίου δημιουργίας στη Θράκη της τρίτης τουρκικής δημοκρατίας. Σε αυτήν την προσπάθεια, είναι φανερός πια ο ρόλος του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής, τόσο που δεν δικαιολογείται άλλο η ανοχή που έχει ως τώρα επιδειχθεί από το ελληνικό κράτος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΥΠΕΞ Ελλάδος και η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, εφαρμόζοντας αυστηρά τη Σύμβαση της Βιέννης επί των προξενικών σχέσεων, έχουν υποχρέωση να λάβουν όλα τα μέτρα, για να επιβάλουν στο Γενικό τουρκικό προξενείο Κομοτηνής να περιορισθεί στα καθαρώς προξενικά του καθήκοντα, να πάψουν οι παράνομες επιθεωρήσεις του Τούρκου προξένου Κομοτηνής αλλά και των άλλων Τούρκων επισήμων (π.χ. υπουργών, υφυπουργών, στρατιωτικού ακολούθου κ.λπ.) στην περιοχή της Ελληνικής Θράκης, υπό το πρόσχημα των «ιδιωτικών επισκέψεων», οι οποίες υλοποιούν τη «Συνδιοίκηση» της Τουρκίας στην Ελληνική Θράκη.

Να θυμίσουμε την επίσκεψη των 50 Τούρκων βουλευτών για το μνημόσυνο του Σαδίκ ή την αντίστοιχη παρουσία άλλων Τούρκων βουλευτών στη γιορτή του «Χίλια» με τις προκλητικές δηλώσεις τους; Ή μήπως την προεκλογική συγκέντρωση και το υβρεολόγιο κατά της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2007 εκ μέρους των «Τούρκων» υποψηφίων βουλευτών της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ;

Αυτή η τακτική εκ μέρους της Τουρκίας, αποτελεί το πρώτο βήμα της επιδιωκόμενης «Τουρκοποίησης» της Θράκης, κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλά – ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους – οι κάτοικοι της Ροδόπης και ολόκληρης της Θράκης, γιατί το ζουν καθημερινά, αφού παράγοντες του τουρκικού προξενείου με συντονισμένες και ύπουλες προσπάθειες προσπαθούν να παρασύρουν στην αγκαλιά τους και τους γηγενείς κατσίβελους-Ρομά του Διδυμοτείχου, με την οικονομική υποστήριξη για τα τρέχοντα έξοδα επιβίωσης, υλικών ανταλλαγμάτων και υποσχέσεων προστασίας από κάθε είδους παραβάσεις.

Με δέλεαρ τα εκατοντάδες δορυφορικά «πιάτα», που έχουν εγκατασταθεί στα σπίτια των γηγενών Ρομά, έχει ξεκινήσει, ανθεί, βασιλεύει και έχει εξασφαλισθεί εδώ και καιρό η τηλεοπτική τουρκική προπαγάνδα εκτουρκισμού της Θράκης.

Την ίδια τακτική ασκεί τα τελευταία χρόνια στον ορεινό όγκο του Δερείου με τους Πομάκους, εκ των οποίων όσοι δηλώνουν Τούρκοι και συντάσσονται με τις απαιτήσεις και τις επιταγές του τουρκικού προξενείου, μέσω του προξενείου δέχονται χρηματικές διευκολύνσεις για την αγορά ακινήτων και κτημάτων στην εν λόγω περιοχή, ενώ απολαμβάνουν και άλλων προνομίων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ενίσχυσης του τουρκικού αισθήματος μερικών υποταγμένων-εξαγορασμένων Πομάκων, πολλοί εκ των οποίων θα αποτελέσουν μία εν δυνάμει «Πέμπτη Φάλαγγα» για τη Θράκη, η Τουρκία προσπαθεί να υπονομεύσει εγείροντας παράνομες, προκλητικές και γελοίες απαιτήσεις, πλαστογραφώντας το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα τη Συνθήκη της Λωζάννης. Κι ενώ παρατηρείται μία πλήρης αδράνεια του ελληνικού κράτους και παντελής έλλειψη επιχειρησιακού σχεδίου, τα «ΤΥΜΠΑΝΑ» του εκτουρκισμού της Θράκης χτυπούν! Κι εμείς υψώνουμε στεντόρεια φωνή προς τους πάσχοντες από συλλογική εκούσια τύφλωση, στρουθοκαμηλίζοντες κυβερνώντες σήμερα.

Ντροπή! Και πάλι ντροπή!

* Η Σεμέλη Τραυλού ειναι Γραμματέας του

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Α.Ρ.)
http://www.ear-hellas.gr/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s