ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ / Εξοπλισμοί

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Eurofighter (video).


 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μαχητικού Eurofighter σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή, είναι τα ακόλουθα:

Το Eurofighter Typhoon είναι ένα υψηλής ικανότητας ελιγμών οπλικό σύστημα πολλαπλού ρόλου/ εναλλασσόμενου ρόλου, Αεροπορικής Υπεροχής και Αέρος-Εδάφους, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα ένα ικανό μαχητικό πρώτης γραμμής. Οι συλλογικές στρατιωτικές απαιτήσεις των Κρατών-Εταίρων αποτέλεσαν τη βάση δημιουργίας του Οπλικού Συστήματος Eurofighter Typhoon, παρέχοντας πλήρεις και ευέλικτες ικανότητες που θα εκπληρώνουν τις απαιτήσεις πολλών κρατών στον επόμενο μισό αιώνα.

Αεροπορική Υπεροχή.

Στην ταχέως μεταβαλλόμενη φύση του σύγχρονου πολέμου, μία αναγκαία ικανότητα παραμένει αμετάβλητη και πάνω από όλες τις άλλες – η Αεροπορική Υπεροχή. Η ταχύτητα και η βεβαιότητα με τις οποίες μπορεί να εδραιωθεί Αεροπορική Υπεροχή στο περιβάλλον μάχης, θα καθορίσουν πόσο γοργά και με πόση ασφάλεια μπορούν να εκπληρωθούν άλλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Το Eurofighter Typhoon προορίζεται να παρέχει Αεροπορική Υπεροχή ανωτάτου επιπέδου: Είναι εξαιρετικά ευέλικτο ώστε να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της υπερηχητικής μάχης Πέραν του Οπτικού Ορίζοντα (Beyond Visual Range: BVR) και της υπερηχητικής Εγγύς Αερομαχίας (Close In Combat: CIC).

Πέραν του Οπτικού Ορίζοντα (BVR).

Τα κλειδιά της επιτυχίας σε περιβάλλον BVR έγκεινται στην ικανότητα ενός μαχητικού αεροσκάφους να επιτύχει πρώτο εντοπισμό, πρώτη βολή και πρώτο πλήγμα. Τα κλειδιά αυτά προϋποθέτουν από τα μαχητικά αεροσκάφη να εκπληρώνουν συγκεκριμένα κριτήρια: Πρώτον, υποδειγματικές επικοινωνίες και αισθητήρες ώστε να εντοπίσουν πρώτα τον εχθρό. Επιπλέον, εξαιρετική υπερηχητική έξαρση και ικανότητα ελιγμών, όπως και σύνολο όπλων με το επιχειρησιακό προβάδισμα. Τέλος, την αεροδυναμική ικανότητα να παραμένουν στη μάχη με διατηρούμενο πλεονέκτημα, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η παράταση της αερομαχίας.

Μία τυπική εμπλοκή BVR θα περιλαμβάνει τη θετική ταυτοποίηση στόχων σε απόσταση μεγαλύτερη των 70 μιλίων, χρησιμοποιώντας το Ραντάρ CAPTOR και συστήματα ζεύξης δεδομένων ώστε αυτόματα να εκτιμούνται και να τίθενται σε προτεραιότητα οι απειλές. Το Eurofighter Typhoon θα χρησιμοποιεί κατόπιν την υψηλή περίσσεια ισχύος των δύο κινητήρων EJ200 για να επιταχύνει σε περίπου 1.8 Mach, να πλησιάσει στον στόχο και να μεταβιβάσει μέγιστη ενέργεια στα ενεργά του βλήματα κατά την άφεση. Το Eurofighter Typhoon θα χρησιμοποιεί τότε τον υψηλό υπερηχητικό ρυθμό στροφής για να διαφύγει από τη ζώνη απειλής, ή για να επαναλάβει την επίθεση εάν είναι απαραίτητο. Τα αντίμετρα του συστήματος DASS και η εξαιρετική του ευελιξία θα χρησιμοποιούνται για να στερήσουν σε οποιονδήποτε εχθρό την επιτυχή χρήση των όπλων του.

Εγγύς Αερομαχία (CIC).

Σε CIC, η ευελιξία σκάφους και κινητήρα του Eurofighter Typhoon συμπληρώνονται από την ευελιξία των συστημάτων του. Το αεροσκάφος έχει τεράστια υποηχητική ευελιξία, με χαρακτηριστικά όπως η κάσκα στοχοποίησης εκτός διαμήκους άξονα HMSS (Helmet Mounted Symbology System) που επιτρέπει επιχειρήσεις «με το κεφάλι έξω» και πίσω από τον ώμο, ο εξαίρετος αμέριμνος χειρισμός, η προηγμένη τεχνολογία VTAS (Voice Throttle And Stick) και τα υψηλής αποτελεσματικότητας βλήματα βραχείας ακτίνας δράσης, Προηγμένο Βλήμα Αέρος Αέρος Βραχείας Ακτίνας (Advanced Short Range Air-to-Air Missile: ASRAAM) και Σύστημα Απεικόνισης Υπερύθρων-Ουραίου ελέγχου (Infra-Red Imag-ing System–Tail: IRIS-T), που είναι ειδικά κατασκευασμένα για φονικότητα σε ελάχιστη απόσταση και εκτός άξονα Το προηγμένο σύστημα προστασίας από επιταχύνσεις ”g” εξασφαλίζει πως ο χειριστής θα διατηρεί πλήρως τις αισθήσεις και την ευκινησία του υπό την ικανότητα διατηρούμενων 9G.

Επιχειρήσεις Αέρος-Εδάφους.

Σχεδιασμένο εξαρχής ως τακτικό μαχητικό εναλλασσόμενου ρόλου, το Eurofighter Typhoon θα προσφέρει τακτική προσαρμοστικότητα μέσω της ικανότητας να μεταπίπτει ταχύτατα από λειτουργία αέρος-αέρος σε αέρος-εδάφους κατά την πτήση, στη διάρκεια της ίδιας αποστολής. Το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει ένα πραγματικό οικονομικό πλεονέκτημα, καθώς το Eurofighter Typhoon θα απαιτεί λιγότερα αεροσκάφη υποστήριξης επειδή μπορεί να `αυτο-συνοδεύεται´ και να παρέχει το ίδιο την καταστολή της εχθρικής αεράμυνας (suppression of enemy air defences: SEAD). Όλα τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon Block 5 θα έχουν αυτή την ικανότητα εναλλαγής ρόλων, η οποία είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για αεροπορικές δυνάμεις που επιθυμούν να μειώσουν τον αριθμό των τύπων αεροσκαφών σε υπηρεσία – χρησιμοποιώντας μόνον έναν τύπο μαχητικού.

Άδεια χρήσης όπλων αέρος-εδάφους.

Από τον Φεβρουάριο του 2006, έξι αεροσκάφη και στα τέσσερα κράτη-εταίρους άρχισαν να δοκιμάζουν και να επικυρώνουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τις άδειες χρήσης όπλων αέρος-εδάφους. Τα πρώτα όπλα αέρος-εδάφους που θα αποδεσμευθούν για μεταφορά στο Eurofighter Typhoon θα είναι εκδόσεις βομβών καθοδήγησης λέιζερ Paveway II. Περαιτέρω, αναφέρεται πως η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (Royal Air Force) πιέζει για την ολοκλήρωση της Paveway II DMLGB του Ηνωμένου Βασιλείου, μιας βόμβας διπλής διαμόρφωσης με καθοδήγηση GPS και λέιζερ. Η καθοδήγηση GPS χρησιμοποιείται για να επιτρέπει προσβολή παντός καιρού κατά στόχων με γνωστές συντεταγμένες (ή για προσβολή στόχων δυσδιάκριτων λόγω καπνού ή σκόνης), ενώ η καθοδήγηση λέιζερ προσφέρει βελτιωμένης ακρίβειας ικανότητα ανθρώπινης παρέμβασης στον κύκλο καθοδήγησης κατά κινουμένων στόχων και κατά στόχων ευκαιρίας.

Μελλοντικά Όπλα αέρος-εδάφους.

Τα μελλοντικά όπλα αέρος-εδάφους πιθανότατα θα περιλάβουν τις βόμβες Paveway III του Ηνωμένου Βασιλείου, τις GBU-24 Paveway III και τις Βελτιωμένες Paveway III, τις ισπανικές BPG-2000 Paveway III, τα Διακλαδικά Πυρομαχικά Άμεσης Προσβολής (JDAM) GBU-31/32 καθοδήγησης GPS, το Εναέριας Εκτόξευσης Βλήμα Αντιραντάρ (ALARM) για το Ηνωμένο Βασίλειο, το βλήμα κατά τεθωρακισμένων οχημάτων Brimstone και τα συμβατικής γόμωσης βλήματα προσβολής εξ αποστάσεως (stand-off) KEPD 350 Taurus και Storm Shadow.

Πακέτο Μελλοντικών Ικανοτήτων.

Ως τμήμα της λιτής ικανότητας αέρος-εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου, τα Typhoon της RAF θα έχουν μιαν αρχική ολοκλήρωση του ατρακτιδίου κατάδειξης λέιζερ Litening III της Rafael για να τους επιτρέπει να καταδεικνύουν στόχους αυτόνομα ή συνεργατικά. Το ατρακτίδιο κατάδειξης λέιζερ Liten-ing III ολοκληρώνεται πλήρως στο αεροσκάφος στα πλαίσια του Πακέτου Μελλοντικών Ικανοτήτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

Λόγω της διαμόρφωσης χαμηλής οπισθέλκουσας πρόσθιων πτερυγίων/πτέρυγας δέλτα και του υψηλού λόγου ώσης προς βάρος, το Eurofighter Typhoon επιδεικνύει εξαίρετη επιτάχυνση, επιδόσεις στιγμιαίου και διατηρούμενου ρυθμού στροφής τόσο υποηχητικά όσο και υπερηχητικά, σε συνδυασμό με έξοχη απόδοση στον κύκλο αεροδρομίου.

Υπεροχή μάχης.

Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία ελέγχου με υψηλό βαθμό αεροδυναμικής αστάθειας και με εκτεταμένη χρήση συνθετικών άνθρακα, η συνεπαγόμενη άτρακτος και ο κινητήρας είναι περίπου 10-20% μικρότερα και 30% ελαφρύτερα από τους προκατόχους τους.

Το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει στο αεροσκάφος πλεονεκτήματα σε:

– Ικανότητα ελιγμών

– Υπερηχητικές επιδόσεις

– Μειωμένη οπισθέλκουσα

– Άντωση και επιδόσεις Βραχείας Απογείωσης και Προσγείωσης (Short Take-Off and Landing: STOL)

Αεροδυναμικά χαρακτηριστικά.

Αεροδυναμικά ασταθές.

Το Eurofighter Typhoon έχει διαμόρφωση πρόσθιων πτερυγίων/πτέρυγας δέλτα, η οποία είναι από τη φύση της αεροδυναμικά ασταθής. Η αστάθεια του αεροσκάφους προέρχεται από τη θέση ενός θεωρητικού «σημείου πίεσης» επί του διαμήκους άξονα του αεροσκάφους. Αυτό υπολογίζεται από τη συμβολή στη δημιουργία άντωσης καθενός από τα συστατικά του αεροσκάφους (πτέρυγες, πρόσθια πτερύγια (canards), άτρακτος κλπ). Εάν το σημείο πίεσης είναι εμπρός από το κέντρο βάρους επί του διαμήκους άξονα, το αεροσκάφος είναι αεροδυναμικά ασταθές και είναι αδύνατον για έναν άνθρωπο να το ελέγξει.

Μεγαλύτερη ικανότητα ελιγμών.

Με το Eurofighter Typhoon, σε υποηχητική πτήση το σημείο πίεσης βρίσκεται εμπρός από το κέντρο βάρους, καθιστώντας έτσι το αεροσκάφος αεροδυναμικά ασταθές και γι’ αυτό το Eurofighter Typhoon έχει ένα τόσο περίπλοκο Σύστημα Ελέγχου Πτήσης (Flight Control System: FCS) – οι υπολογιστές αντιδρούν ταχύτερα από έναν χειριστή. Όταν το Eurofighter Typhoon περνά σε υπερηχητική πτήση, το σημείο πίεσης μετακινείται πίσω από το κέντρο βάρους, παρέχοντας ένα ευσταθές αεροσκάφος. Τα πλεονεκτήματα μιας σκόπιμα ασταθούς σχεδίασης έναντι αυτής μιας ευσταθούς διαμόρφωσης περιλαμβάνουν υψηλότερη ικανότητα ελιγμών – ειδικά σε υποηχητικές ταχύτητες – μειωμένη οπισθέλκουσα και μία συνολική αύξηση της άντωσης (ενισχύοντας επίσης τις επιδόσεις STOL).

Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

Οροφή 17,000 m (55,000 ft)
Μέγιστη Ταχύτητα Mach 2.0
Από άφεση πέδης στα 35,000 ft/M 1.5 υπερηχητική ταχύτητα.

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά.

Με βάση απαιτητικές και ρεαλιστικές κατατομές αποστολής.

Διαστάσεις.

Άνοιγμα Πτερύγων (εκπέτασμα) 10.95 m (35ft 11in)
Λόγος εκπετάσματος 2:205
Ύψος 5.28 m (17ft 4in)
Επιφάνεια Πτερύγων (Μικτή) 50.0 m 2 (538 ft 2 )

Βάρος.

Βασική Μάζα (Κενό αεροσκάφος) 11.0 t (24,250 lb)
Μέγιστο Βάρος Απογείωσης > 23.5 t (51,809 lb)
Μέγιστο Εξωτερικό Φορτίο > 7.5 t (16,535 lb)

Υλικά.

Σύνθετα υλικά με ίνες άνθρακα (καρβίδια) χρησιμοποιούνται στην άτρακτο, τις πτέρυγες και τις πλησίον της ατράκτου επιφάνειες ελέγχου πτήσεως (flaperons).

Τα πτερύγια στα χείλη προσβολής και εκφυγής, το ακραίο τμήμα του ακροφυσίου εξαγωγής των καυσαερίων και οι επιφάνειες ελέγχου πτήσεως που είναι στην άκρη της πτέρυγος (trailing edge flaperons) κατασκευάζονται από τιτάνιο.

Από ελαφρό κράμμα αλουμινίου-λιθίου έχουν κατασκευαστεί τα πτερύγια κλίσεως, η επικάλυψη της βάσης της πτέρυγας και τμήματα του καθέτου σταθερού.

Το 12% περίπου των εξωτερικών επιφανειών είναι κατασκευασμένο από σύνθετα υλικά με βάση υαλονήματα (GRP). Το κάλυμμα της κεραίας του ραντάρ, τα ακροπτερύγια και τμήματα της ατράκτου συμπεριλαμβάνονται στις επιφάνειες αυτές.

Το Eurofighter είναι ταυτόχρονα ελαφρύ και στιβαρής κατασκευής στηριζόμενο στην υιοθέτηση σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής και κατασκευής συνδυασμένης με τη χρήση προηγμένων υλικών και τεχνικών συναρμολόγησης.

CFC (Συνθετικά Ανθρακονημάτων) 70 %
Μέταλλα (Αλουμίνιο, Τιτάνιο) 15 %
Άλλα 3 %

FOX2MAGAZINE

Video

3 thoughts on “Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Eurofighter (video).

  1. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΨΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ.

  2. Αυτή είναι και η δική μου γνώμη.Τα Ρωσσικά για πολλού τεχνικούς λόγους,είναι σχεδόν αδύνατο να τα πάρουμε.Τα Γαλλικά τα εχουμε,και μία συμπληρωματική παραγγελία,θα ήταν επιθυμιτή.Τα Αμερικάνικα,μια παραγγελία 10 αεροσκαφών για να συμληρωθεί η τελευταία των 30 αεροσκαφών,πρεπει να γίνει άμεσα.Και το ΝΜΑ,όπως αλλως τε εχει αποφασίσει και το ΚΥΣΕΑ,δεν μπορεί να είναι αλλο απο το EUROFIGHTER TYPHOON.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s