OIKONOMIA

Το ψαλίδι στους μισθούς του Δημοσίου σε αριθμούς


Και έναν και δύο μισθούς θα κληθούν να θυσιάσουν εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι στον βωμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι περικοπές των επιδομάτων, η συμπίεση στους μισθούς και το ψαλίδι στα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων αποτελούν εισοδηματική «σφαλιάρα» για όλους όσους απασχολούνται στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η ίδια η κυβέρνηση, υπολογίζει τις πραγματικές απώλειες σε 7-8%, ποσοστό που μεταφράζεται σε έναν μισθό. Ωστόσο, για ορισμένους, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη… Οι περικοπές αφορούν τους πάντες: από εφοριακούς και δασκάλους μέχρι εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ, δήμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτό που αλλάζει είναι η «συνταγή» της περικοπής. Στον στενό δημόσιο τομέα, μπαίνει ψαλίδι στα επιδόματα ενώ στον ευρύτερο, περικόπτονται οριζόντια όλοι οι μισθοί κατά 7%. Κοινή είναι η…μοίρα του δώρου Χριστουγέννων, του δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Και τα τρία «συστατικά» του 13ου και του 14ου μισθού, κόβονται κατά 30%. Από μόνο του, αυτό το μέτρο, ισοδυναμεί με την απώλεια των δύο τρίτων ενός μισθού.

Δείτε αναλυτικά με παραδείγματα, τι επίδραση θα έχουν στο εισόδημα κάθε κατηγορίας υπαλλήλων οι επιμέρους περικοπές.

 

1) Υπάλληλοι στενού δημόσιου τομέα (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, αστυνομία)

 

2)Υπάλληλοι ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ

 

3)Συνταξιούχοι

 

Οι περικοπές στον στενό δημόσιο τομέα

Η πρώτη κατηγορία περικοπών αφορά υπαλλήλους δημοσίου (εφορίες), ΝΠΔΔ , ΟΤΑ (δήμοι και νομαρχίες) καθώς και αυτούς στις ένοπλες δυνάμεις , την αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό σώμα. Από τις παραπάνω μειώσεις, ο κρατικός τομέας, σύμφωνα με το υπουργείο, θα εξοικονομήσει 740 εκατομμύρια ευρώ. Οι μισθολογικές μειώσεις που αντιμετωπίζουν είναι οι εξής:

 

α)30% δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας

 

β)Μείωση 12% των επιδομάτων που λαμβάνουν ως ακολούθως:

 

Κατηγορία επιδόματος

‘Υψος επιδόματος

 

ανά δικαιούχο

 

 

Περικοπές

 

σε ευρώ

 

 

Επίδομα θέσης ευθύνης

65 έως 130 ευρώ

7,8 – 15,6

Προσωπική διαφορά

176 ευρώ

21,12

Επίδομα πληροφορικής

74-120 ευρώ

8,88 – 14,4

Επίδομα ειδικής απασχόλησης εκπαιδευτικών

60-235 ευρώ

7,2 – 28,2

Επίδομα προβλημ. Και παραμεθόριων

40-120 ευρώ

4,8 – 14,4

Λοιπά ειδικά επιδόματα

105 έως 815 ευρώ

12,6 – 97,8

Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών

355,91 ευρώ

42,71

Επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών καταστημάτων

250 ευρώ

30

Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής

315 έως 345 ευρώ

37,8 – 41,4

Λοιπά κλαδικά επιδόματα

30 έως 300 ευρώ

3,6 – 36

Επίδομα Υπουργείου Πολιτισμού

150 ευρώ

18

Πάγια αποζημίωση

415 έως 550 ευρώ

49,8 – 66

Ειδικό επίδομα μηχανικών-γεωλόγων-γεωτεχνικών

550 ευρώ

66

Ειδικό επίδομα μηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ

350 ευρώ

42

Δικαιώματα γεωτεχνικών Ν. 3470/06

60-100 ευρώ

7,2 – 12

Ειδικό επίδομα υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών

235 έως 968 ευρώ

28,2 – 116,16

ΔΙΒΕΕΤ, ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ

989 έως 2150 ευρώ

118,68 – 258

Επίδομα υπαλλήλων πρώην ΥΠΕΘΟ, ΕΣΥΕ

970 έως 2130 ευρώ

116,4 – 255,6

Επίδομα υπαλλήλων Μεταφορών και Eurocontrol ΥΠΑ

405-3400 ευρώ

48,6 – 408

Επίδομα γενικής γραμματείας αθλητισμού

260 έως 300 ευρώ

31,2 – 36

Επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης

454 έως 550 ευρώ

54,48 – 66

Επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Περιβάλλοντος

536 έως 763 ευρώ

64,32 – 91,56

Επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Δικαιοσύνης

645 έως 663 ευρώ

77,4 – 79,56

Επίδομα υπαλλήλων ανάπτυξης

563 έως 803 ευρώ

67,56 – 96,36

 Εξαιρούνται των περικοπών: οικογενειακά επιδόματα, μεταπτυχιακών σπουδών, κινήτρου απόδοσης, αποφοίτων Εθν. Σχολής Δημ. Διοίκησης, χρόνου υπηρεσίας, εφημεριών, ειδικής απασχόλησης, ειδικών συνθηκών εργασίας, επικίνδυνης εργασίας, αναπηρίας ή κινδύνου,καταδυτικού.

 

Παράδειγμα 1

 

Έστω μισθωτός που παίρνει 800 ευρώ καθαρά τον μήνα και 300 ευρώ το μήνα επίδομα

 

 

 

Πριν

Μετα

Μισθος

9.600

9.600

Δώρα

1.600

1.120

Επιδόματα

3.600

3.168

Σύνολο

14.800

13.888

Οι συνολικές απώλειες για το μισθό είναι 912 ευρώ ετησίως, λίγο παραπάνω από ένα μισθό.

 

Παράδειγμα 2

 

Έστω μισθωτός που παίρνει 1500 καθαρά το μήνα και 500 ευρώ επίδομα.

 

Πριν

Μετα

Μισθος

18.000

18.000

Δώρα

3.000

2.100

Επιδόματα

6.000

5.280

Σύνολο

27.000

25.380

Το εισόδημα του μειώνεται κατά 6% ή 1.620 ευρώ ετησίως.

 

Οι πραγματικές απώλειες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, θα είναι μεγαλύτερες καθώς αρκετά επιδόματα τα οποία μέχρι σήμερα φορολογούνταν αυτοτελώς, θα ενταχθούν στη φορολογική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογούνται με συντελεστή έως και 40% αντί για 15% που φορολογούνταν μέχρι σήμερα. Επίσης, οι χαμηλόμισθοι του δημοσίου, θα τύχουν ελάφρυνσης από την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

 

Το σχέδιο νόμου ορίζει επίσης τη διαδικασία παρακράτησης των ποσών που προκύπτουν από τη μείωση για την περίοδο από την 1.1.2010 ως την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, ως εξής:

 

Εφάπαξ, για ποσά ως 150 ευρώ

 

2 μηνιαίες δόσεις, για ποσά ως 300 ευρώ

 

4 μηνιαίες δόσεις, για ποσά ως 600 ευρώ

 

6 μηνιαίες δόσεις, για ποσά ως 1.000 ευρώ

 

8 μηνιαίες δόσεις, για ποσά άνω των 1.000 ευρώ.

 

Οι περικοπές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις δημόσιες επιχειρήσεις

Μειώσεις στις αποδοχές τους αντιμετωπίζουν και οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Πρόκειται για τους εργαζόμενους σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1,2,3 του 3429/2005. Αυτές είναι κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο μπορεί να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή έχει ποσοστό άνω του 50%, ή ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική της συνέλευση ή διορίζουν πάνω από τα μισά μέλη του δ.σ της. Επίσης κάθε εταιρεία που το δημόσιο χρηματοδοτεί την ετήσια δραστηριότητα της σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό και κάθε ανώνυμη εταιρεία συνδεδεμένη με άλλη δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/ 1920.

 

Οι περικοπές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι δημόσιοι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών  θα εξασφαλίσουν στο δημόσιο 360 εκατομμύρια ευρώ, Έχουν ως εξής:

 

α)Περικοπή 30% του δώρου Χριστουγέννων, του δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας

 

β)Μείωση κατά 7% του μισθού και των επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών που εισπράττουν

 

γ)Μείωση κατά 20% του επιδόματος για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και για την αντιστάθμιση δαπανών, τα οποία καταβάλλονται στους δικαστικούς λειτουργούς και στο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του κράτους.

 

Παράδειγμα 1

 

Έστω μισθωτός που παίρνει 800 ευρώ καθαρά τον μήνα και επίδομα 300 ευρώ το μήνα

 

 

Πριν

 Μετά

Μισθος

9.600

8.928

Δώρα

1.600

1.120

Επιδόματα

3.600

3.348

Σύνολο

14.800

13.396

Η μείωση που θα έχει στο ετήσιο εισόδημα του είναι 9%, κατά 1.404 ευρώ. Δηλαδή, ο φορολογούμενος του παραδείγματος θα χάσει πάνω από έναν μισθό.

 

Παράδειγμα2

 

έστω μισθωτός που παίρνει 1500 καθαρά το μήνα και 500 ευρώ το μήνα επίδομα.

 

 

Πριν

 Μετά

Μισθός

18.000

16.740

Δώρα

3.000

2.100

Επιδόματα

6.000

5.580

Σύνολο

27.000

24.420

Η μείωση που θα έχει στο ετήσιο εισόδημα του είναι 9%, κατά 2.580 ευρώ.

 

Το σχέδιο νόμου ορίζει επίσης τη διαδικασία παρακράτησης των ποσών που προκύπτουν από τη μείωση για την περίοδο από την 1.1.2010 ως την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, ως εξής:

 

Εφάπαξ, για ποσά ως 150 ευρώ

 

2 μηνιαίες δόσεις, για ποσά ως 300 ευρώ

 

4 μηνιαίες δόσεις, για ποσά ως 600 ευρώ

 

6 μηνιαίες δόσεις, για ποσά ως 1.000 ευρώ

 

8 μηνιαίες δόσεις, για ποσά άνω των 1.000 ευρώ.

 

Παγώνουν οι αυξήσεις για όλες τις συντάξεις

 

Στο μηδέν οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων

Γενικό πάγωμα όλων των συντάξεων επιβάλλει η κυβέρνηση. Οι εξαγγελίες για μικρές αυξήσεις στο όριο του πληθωρισμού (1,5%) έστω και για τους χαμηλοσυνταξιούχους, διαψεύστηκαν με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι του δημοσίου αλλά και όλων των ασφαλιστικών ταμείων να πέσουν στο…μηδέν. Από την κατάργηση της αύξησης των συντάξεων το δημόσιο αναμένει έσοδα 450 εκατομμυρίων ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ. Το ποσό αυτό, δεν θα καταλήξει ποτέ στις τσέπες των συνταξιούχων με αποτέλεσμα αυτοί να αναγκάζονται να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την κατανάλωσή τους. Οι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, θα υποστούν μείωση των πραγματικών τους εισοδημάτων καθώς όπως όλοι οι Έλληνες, θα κληθούν να πληρώσουν τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων.

 

Πάντως, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η δεύτερη δόση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, θα καταβληθεί κανονικά. πηγη

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s