ΕΛΛΑΔΑ / OIKONOMIA

Πότε θα πάρουμε σύνταξη και πόση;


 

Ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2013 για όλους τους ασφαλισμένους και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων- που προκαλούν μειώσεις- έρχονται με το νέο ασφαλιστικό πακέτο που θα ψηφιστεί εντός του Μαΐου αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμοι Ρέππα και Πετραλιά).

Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει συνολικά 22 αλλαγές που θα επηρεάσουν όλους τους ασφαλισμένους. Πάντως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, δεδομένης της αναστάτωσης των ασφαλισμένων και του κύματος φυγής στη σύνταξη, τονίζει ότι όσοι θεμελιώνουν ή θα θεμελιώσουν τα δικαιώματά τους έως το 2013 δεν θα θιγούν, ακόμα και αν συνταξιοδοτηθούν αργότερα.

Αυξάνονται τα όρια ηλικίας.

Από το 2013 αυξάνονται σταδιακά για όλους τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο προβλέπει τις ακόλουθες τρεις αλλαγές:

1. Απαγόρευση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. Ο μέσος όρος ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξηθεί κατά 2 χρόνια από το 2015 (από 61,4 έτη που είναι σήμερα, θα ανέλθει σε 63,5).

2. Αντικίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης.

3. Θέσπιση κινήτρων παραμονής στην αγορά εργασίας (κίνητρα παραμονής μετά την 35ετία και αντίστοιχα για όσους παραμένουν μετά το 65ο έτος).

Παράλληλα, αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2013 επιφέρει ο Νόμος Πετραλιά, τον οποίο η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί ότι θα καταργήσει. Συ γκεκριμένα: n Αυξάνονται, από 1-1-2013, σταδιακά κατά συνολικά 2 έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αυτή η αύξηση του ορίου ηλικίας γίνεται σταδιακά με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος και αρχίζει από 1-1-2013 ώστε στην ολοκλήρωσή της το 2016 το όριο ηλικίας γενικώς να είναι το 60ό, ενώ για όσους έχουν πραγματοποιήσει και 7.500 ημέρες στον ΚΒΑΕ (Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα) να είναι το 57ο για πλήρη σύνταξη και το 55ο προκειμένου για μειωμένη.

Αυξάνεται, από 1-1-2013, σταδιακά το όριο ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας των ασφαλισμένων από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992 καθώς και των ασφαλισμένων στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης). Η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης θα συντελείται σταδιακά, κατά ένα εξάμηνο κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής της, ο οποίος για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠΜΜΕ φτάνει τη δεκαετία μετά την έναρξη ισχύος εφαρμογής της ρύθμισης, δηλαδή το 2022.

Αυξάνεται, από 1-1-2013, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στους κλάδους Κύριας Ασφάλισης- Σύνταξης Αυτοαπασχολουμένων, κατά 6 μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Αυξάνεται σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λήψη πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση 10.000 ημερών ασφάλισης. Η αύξηση γίνεται σταδιακά, από 1-1-2013, με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος και μέχρι το όριο ηλικίας να φτάσει το 60ό.

Καταργείται η δυνατότητα των από 1-1-1993 ασφαλισμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης για λήψη μειωμένης σύνταξης 35ετίας στο 55ο έτος.

Πώς θίγονται οι μητέρες.

Οι μητέρες θίγονται με μια πενταετία (κατά μέσο όρο) στα όρια ηλικίας για συντα ξιοδότηση. Έτσι: n Καταργείται από 1-1-2010 (σ.σ. ορίστηκε από την κυβέρνηση για το 2011) σταδιακά η δυνατότητα για λήψη μειωμένης σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο 50ό έτος ηλικίας από μητέρες ανήλικων παιδιών οι οποίες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31-12-1992. Η κατάργηση αφενός γίνεται σταδιακά με την προσθήκη ενός έτους, από 1-1-2010, και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους και αφετέρου παρέχει και πάλι τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κάθε φορά ορίου ηλικίας, εφόσον οι προϋποθέσεις του ανήλικου παιδιού και του συντάξιμου χρόνου συντρέχουν αθροιστικά σε κάποιο από τα έτη ηλικίας μεταξύ του 50ού και του έτους της ηλικίας που ισχύει κάθε φορά, με βάση τη σταδιακή αύξηση.

Εναρμονίζεται σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων μητέρων ανήλικων τέκνων στα πρώην Ειδικά Ταμεία Μισθωτών που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με το όριο ηλικίας που προβλέπεται για την ίδια κατηγορία ασφαλισμένων στο Ίδρυμα.

Η εναρμόνιση επιτυγχάνεται με τη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται για τις ασφαλισμένες μητέρες στα εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ειδικά Ταμεία, κατά ένα χρόνο, κάθε έτος από 1-1-2013, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους. Η πλήρης εναρμόνιση θα επιτευχθεί το έτος 2017.

Εναρμονίζονται σταδιακά στα πρώην Ταμεία Τύπου, τα οποία εντάσσονται στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης, τα όρια ηλικίας και ο συντάξιμος χρόνος που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων τους μητέρων ανήλικων τέκνων, από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992.

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μητέρων ανήλικων τέκνων στους κλάδους Κύριας Ασφάλισης- Σύνταξης Αυτοαπασχολουμένων εναρμονίζεται με αυτό των λοιπών φορέων και αυξάνεται από 1-1-2013 κατά ένα χρόνο και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου.

Σταδιακά η εξίσωση των ορίων ηλικίας στο Δημόσιο.

Όσον αφορά το Δημόσιο, από το 2013 θα γίνει η σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών- γυναικών, η οποία δεν πρόκειται να επηρεάσει όσες εργαζόμενες έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έτη υποχρεωτικής παραμονής στην εργασία όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα με βάση το ισχύον καθεστώς χρόνια υπηρεσίας (20 ή 25 χρόνια, κατά περίπτωση) και βρίσκονται κοντά στην προβλεπόμενη ηλικία απονομής της σύνταξης (55 έτη για μειωμένη σύνταξη ή 60 έτη για πλήρη οι έγγαμες). Το σχέδιο της κυβέρνησης για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών- γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση θα προβλέπει μεταβατική περίοδο 7 ετών για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος, διατήρηση του σημερινού καθεστώτος για όσες γυναίκες θεμελιώνουν τουλάχιστον έως το 2013 ή ήδη έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατοχύρωση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης στο Δημόσιο.

Μία βασική και μία ανταποδοτική.

Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προωθείται από το 2018 ο λογιστικός διαχωρισμός των προνοιακών παροχών (σύνταξηγενικές παροχές) και των κατά κυριολεξία συντάξεων.

Απο το 2018, καθορίζεται βασική σύνταξη κοινή για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα είναι σύνταξη γήρατος με τις ευνόητες βέβαια εξαιρέσεις (π.χ. βαρέα και ανθυγιεινά) και θα καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια, ανεξαρτήτως αν ο δικαιούχος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή αν έχει έστω και ένα ένσημο. Η βασική σύνταξη θα έχει προνοιακό χαρακτήρα και θα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ύψος της εξαρτάται από τη σχετική πολιτική απόφαση κάθε φορά της κυβέρνησης και, προφανώς, από τον αριθμό των δικαιούχων.

Ανταποδοτική σύνταξη (από το 2018):Πρόκειται για την κατά κυριολεξία σύνταξη η οποία αναλογεί στον χρόνο εργασίας και τις καταβληθείσες εισφορές. Ο επαναπροσδιορισμός του ύψους της δεν θα αποτελεί θέμα εισοδηματικής πολιτικής όπως είναι σήμερα, αλλά θα καθορίζεται δίχως η κυβέρνηση να διαθέτει διακριτική ευχέρεια, με όρους τιμαριθμικούς και με συνυπολογισμό των οικονομικών δυνατοτήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ούτε ένα ένσημο δεν θα πηγαίνει χαμένο, ενώ ο εργαζόμενος με βάση το σύστημα αυτό θα καθίσταται φύλακας και συνδιαμορφωτής του επιπέδου της σύνταξής του.

Βάση (χρόνος) υπολογισμού:Η δεκαετία ή δεκαπενταετία κατά την έναρξη εφαρμογής, το 2018, και το σύνολο του εργασιακού βίου προς τα τέλη της επόμενης δεκαετίας. Συντελεστές υπολογισμού ανταπόδοσης:

Κλιμακούμενοι συντελεστές από τα 15 έως τα 40 χρόνια. Ο νομοθετικός προσδιορισμός των συντελεστών έχει μεν πολιτικό χαρακτήρα, δεν μπορεί όμως να αγνοεί την οικονομική κατάσταση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και το γεγονός ότι το σύστημα πρέπει να είναι βιώσιμο και να μην εξαντλεί τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας. Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γίνονται ήδη ποσοτικοποιήσεις με βάση δεκάδες εκδοχές.

ΠΗΓΗ

51 thoughts on “Πότε θα πάρουμε σύνταξη και πόση;

 1. Παρακαλω ποτα θα παρω συνταξη μειωμένη, γεννηθηκα τον Οκτωβρη του 1962 εργαζομαι πριν την 1/1/1983,εχω 8100 ενσημα, ειμαι ανεργη και εχω παιδι 12 ετων.

  Σας ευχαριστω.

 2. Ο άντρας μου Γεννήθηκε 23-7-61.Τα πρώτα του ένσημα τα έβαλε πριν το 83.
  Είναι σε τρπαεζα απο 14-10-86 μέχρι σήμερα.
  Εχουμε 5 παιδιά ανήλικα τα 2.
  Συνολικά ένσημα πριν το 86 έχει 770 και τα τραπεζικά και 25 μήνες στρατιωτική θητεία.
  Πότε θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους σύνταξης και πότε μειωμένης;
  Αν φύγει απο την Τράπεζα και βάζει ανθυγειινά βαρέα τον ευνοεί;

 3. Κυρία Θέκλα και Κυρία Πόπη,

  θα σας το πω απλά…

  ΜΑΚΑΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΑΜΕ…
  Ποιος ξέρει τι μας περιμένει ακόμα.

  Φιλικά και ειλικρινά συγνώμη που δεν μπόρεσα να σας εξυπηρετήσω.

  Λουκάς / Διαχειριστής του ιστολογίου.

 4. Ξέρει κανείς για τους προσεχώς αποστρατευόμενους συναδέλφους που ρωτάνε 1)για τον υπολογισμό της συντάξεως με τον μ.ο. τού συνόλου τού ένστολου βίου κλπ. τι γίνεται; Ποιούς θα «πιάσει»; 2) θα χάσουν και το μέρισμα τού ΜΤΣ; Πάει αυτό; Κλείνει το μουτουσού και χάνουν όλοι το μέρισμα; 3) Θα χάσουν και το εφάπαξ; Το εφάπαξ θα υπολογιστεί με τους όρους τού νέου ταμείου που θα κατασκευαστεί (= μιλάμε για τα 3 νέα ταμεία…), δηλαδή σχεδόν τίποτα; Αν ξέρει κανείς…. (Ή έστω αν έχει κάποια άποψη, ας μας φωτίσει λιγάκι)

 5. ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΚΑ
  ΑΠΟ 1/1/1981 ΜΕ 8100 ΕΝΣΗΜΑ
  ΣΗΜΕΡΑ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝ ΤΟ 2015 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 55 ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ 100 ΕΝΣΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983 ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 6. Αγγελική καλημέρα.

  Υπεύθυνα να απαντήσει κάποιος στα ερωτήματα σου, φοβάμαι πως δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο υπουργός.

  Κατανοώ την ανησυχία σου που είναι εύλογη. Εξάλλου είναι η ανησύχια όλων μας.

  Κάνουμε συνέχεια αναρτήσεις για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό. Μέσα απο αυτές εύχομαι να βρεις την απάντηση.

  Αν μάθω κάποιον αριθμό τηλεφώνου που μπορείς αλλά και όπως όλοι μας να απευθυνθούμε για το συγκεκριμένο θέμα θα το αναρτήσω αμέσως.

  Φιλικά / Λουκάς (Διαχειριστής)

 7. Στις 5/6/2010 κλείνω τα 54 και 31/7/2010 συμπληρώνω 10.500
  ένσημα με δύο διαστήματα εγκυμοσύνης-λοχίας (2 παιδιά).
  Μπορείτε να μου πείτε τι είναι προτιμότερο να κάνω προκειμένου να συνταξιοδοτηθώ με το καλλίτερο όφελος;

 8. ΣΤΙΣ 06/04/2010 ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 22/10/2010 ΚΛΕΙΝΩ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ.ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ) ΕΧΩ 8000 ΕΝΣΗΜΑ!ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΩ?

 9. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΑΣ ΑΝΑΛΥΩ ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ?
  Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 19/6/1956
  ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
  1974/ 37 , 1975/225, 1976/225, 1977/ 125, 1978/250( στο χρόνο αυτό μου λείπουν τα ένσημα του τοκετού και της λοχείας, δεν γνωρίζω τι ίσχυε και αν αυτά αναγνωρίζονται ως συντάξιμα),ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΩΣ 31/12/ 2010 ΘΑ ΕΧΩ 9,600 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10462
  ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ 2011 ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΩ 10762. ΜΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ 50 ΤΟΥ 1978. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ?
  ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 1992 ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ? ΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΜΗΝΑ ΜΠΟΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ 37 ΧΡΟΝΙΑ?ΥΠ΄΄ΟΨΙΝ ΕΧΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 10. Γεννήθηκα 24-7-71. Είμαι πτυχιούχος ΤΕΙ (1991-1994).
  12-10-1995 μέσω ΑΣΕΠ μπήκα σε μία ΔΕΚΟ(ένσημα ΙΚΑ).
  Από 3-3-2003 είμαι ασφαλισμένη στα βαρέα.
  Γέννησα στις 22-3-2010.

  Πότε μπορώ να βγώ στη σύνταξη και μπορώ να εξαγοράσω τα χρόνια σπουδών για να φύγω με ανήλικο;

 11. Είμαι 54 ετών με συμπληρωμένα 35 χρονια εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέσα στο 2010.
  Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ή να πάρω μειωμένη.
  Η σύνταξή μου θα υπολογισθεί με το παλιο σύστημα;

  Σας ευχαριστώ

 12. ειμαι 52 ετων, ασφαλισμενη στο ικα.το 2013 θα εχω 10 126 ενσημα.εχω 2 παιδια ενηλικα.ποτε συνταξιοδοτούμαι? σε ποια ηλικία?χρειαζομαι πλασματικα χρονια για να βγω στη σύνταξη στα 58 δηλαδη το 2016? ευχαριστω πολυ

 13. ειμαι 54 ετων, ασφαλισμενη στο ικα από το 1974. Τέλος του 2010 θα έχω 9.600 ένσημα, Μου λείπουν ένσημα από ανεργία και λοχία, εχω 2 παιδια ενηλικα 28, και 23 ετών. Μπορώ να βγω σε μειωμένη σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης το 2010 ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας αν υπολογιστούν πλασματικα χρόνια για τα 2 παιδιά και λοχίας;

 14. ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΜΗΤΕΡΑ)ΚΑΙ ΣΤΙΣ 31.12.2010 ΘΑ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5650 ΕΝΣΗΜΑ
  (ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1992)ΕΧΩ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΙ ΤΟΝ 10/2011(ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΙ)
  1.ΕΧΩ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΠΡΙΝ ΕΡΓΑΣΤΩ
  2.ΕΧΩ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ, ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ
  1.ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  2.ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  3.ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ
  4.ΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
  (ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 18.8.1964)

 15. ΕΙΜΑΙ 49 ΕΤΩΝ & 4 ΜΗΝΩΝ .ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 31 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΚΑ.Ο ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟς ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 3.150 ΚΑΙ ΕΧΩ ΑΝΗΛΙΚΟ 8 ΕΤΩΝ.ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ(50ΕΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ – 55 ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ)ΚΑΙ ΠΟΤΕ..

 16. EIMAI ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 8/8/57 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΑΠΟ 1/7/76-31/1/80.ΕΚΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 2 ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΝΗΛΘΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 4/5/94 .ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ 5750 ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΛΑ (ΜΙΚΤΑ). ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΟΣΑΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΤΑΝ Ο ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 1160 ΕΥΡΩ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

 17. Καλή σας μέρα,
  είμαι 45 ετών με ανήλικο παιδί, με 17,5 χρόνια ασφάλισης (5350 ένσημα) στο Τεβε από το 1993 μέχρι και το 2010 όπου διέκοψα την επιχειρήσή μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου αν γνωρίζετε, τι ισχύει για εμάς τις ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ και αν θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης και πότε θα μπορέσω να την πάρω…

  Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων!

 18. Να συμπληρώσω, ότι πριν από τα 17,5 χρόνια ασφάλισης στο Τεβε είχα και 1,5 χρόνο ένσημα του ΙΚΑ.

  Και πάλι ευχαριστώ θερμά!

 19. Η συζυγοσ μου συμπληρωνη στο δημοσιο το 2011 25 ετη ασφαλισης με ανηλικο παιδι δικαιουτε να βγει στη συνταξη το 2012 που κλινει τα 52 χρονια ηλικιας εχει ασφαλιστει το1986.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 20. ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΕΙΜΑΙ 39,5 ΕΤΩΝ, ΕΧΩ 3650 ΕΝΣΗΜΑ, ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟ
  ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ.
  ΤΟ ΕΝΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΓΕΝΑΡΗ ΤΟΥ 2010.
  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΟΥΛΕΥΑ ΕΙΧΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΕΑΥΦΕ.
  ΤΙ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 21. Είμαι 56 ετών και έχω 28,5 χρόνια ασφάλιση. Πότε θεμελιώνω δικαίωμα και πότε λαμβάνω σύνταξη;

 22. ΕΙΜΑΙ 69,5 ΕΤΩΝ.ΕΧΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ ΝΑΤ-ΟΑΕΕ-ΙΚΑ (ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑ) 5.100 ΕΝΣΗΜΑ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΩ-ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ: ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 2010 Ή ΜΕΤΑ;

 23. Είμαι ασφαλισμένη από το 1983 και είμαι 46 ετών.Εργάζομαι 21 χρόνια και το 2010 έχω ανήλικο παιδί 17 ετών. Τι ισχύει για τις μητέρες με ανήλικο παιδί το 2010? ΄Εχω δικαίωμα για σύνταξη στα 50 χρόνια όπου θα έχω συμπληρώσει 25 χρόνια εργασίας ή στα 55 χρόνια όπου θα έχω συμπληρώσει 30 χρόνια ?

 24. ΕΙΜΑΙ 42 ΕΤΩΝ (ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ 1968), ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΩ 5.700 ΕΝΣΗΜΑ «ΒΑΡΕΑ» ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ Τ0 1991 ΩΣ ΜΑΙΑ.ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 25. με 8500 ενσημα βαρεα 47 ετων και παιδι ανηλικο 16 ετων κατοχυρωνουμε μερικη συνταξη στα 50 και ολοκληρη στα 55?ισχυει και τι πρεπει να κανουμε εμεις η γινετε βασει του νομου?παρακαλω απαντηστε μου{αφορα την γυναικα μου]

 26. ειμαι48 χρονων εχω ανηλικο12 χρονων και 4700 ενσημα του ικα εχω βγει με 51%αναπηρικη για δυο χρονια θα μπορεσω μετα τα δυο χρονια να παρω την συνταξη με ανηλικο

 27. Ειμαι 41 χρονων , ασφαλισμενη απο το Αυγουστο του 1989 και εχω περιπου 5000 ενσυμα και ενα χρόνο ταμειο ανεργείας. Εχω δυο ανύλικα παιδια 8 ετών (διδυμα).Μπορώ να κάνω εξαγορα για τα δύο παιδιά? Τα 5 χρονια εργασιας ειναι σε εμπορικο καταστημα και όλα τα υπόλοιπα σαν υπαλληλος γραφειου – εως σημερα- .Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη? – Επίσης έχω λάβει μέρος 2 εξαμηνων σε πρόγραμμα της ΕΟΚ μέσω ΟΑΕΔ και εργαζόμουν στο ΤΣΑ (το διαστημα αυτό δεν μας κολλουσαν ενσυμα) Μπορώ να κάνω εξαγορα του διαστηματος αυτού ?

 28. Είμαι γυναίκα 54 έτων, έχω 3 παιδια εκ των οποίων το 3ο κλείνει τα 18 τον 12/2011. Εχω απο το 1991 ένσημα στο ικα (συνεχόμενα) και τα τελευταία 5 χρόνια ΤΕΒΕ μπορώ να πάρω τη σύνταξη με το ανήλικο μειωμένη και του χρόνου που κλείνω τα 55 ολόκληρη?

 29. eimai 53 xronon k dioristhka sto dhmosio 1-8-88 exw peripoy 22 xronia k miso yperesia.pote pairnw syntaxh??????exw k dyo paidia enhlhka…h pote pairnw meivmenh????eyxarhstw.

 30. Είμαι εκπαιδευτικός και στις 31/12/2010 συμπληρώνω 22 χρόνια και3 μηνες . Είμαι μητέρα ανηλίκου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2012. Πότε και πως μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρω σύνταξη; Έχω δύο παιδιά,που το ένα είναι ήδη ενήλικο.
  Ευχαριστώ.

 31. ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ 15-4-57 ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ,27 ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΑΠΟ 02-08-77 ΕΩΣ 15-05-91 ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΥ ΙΚΑ.ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΕΩΣ ΤΟ 2000 ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΒΕ.ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2008 ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΥ ΙΚΑ. ΤΩΡΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΜΕΝΕΙ ΩΣ ΤΑ 55.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΙΣ 15-04-2012 ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ? ΚΙ ΑΝ ΟΧΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ?? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ!!!

 32. Άνδρας γεννημένος τον Ιούνιο του 1951 με 3 χρόνια ένσημα ι.κ.α. (1975-1978) και από το 1980 έως σήμερα ένσημα τ.ε.β.ε. Να σημειώσω ότι είχε και 2-3- χρόνια τεβε πριν τα ένσημα του ι.κ.α.1972-1975), και 2 χρόνια στρατιωτική θητεία. Ποτέ βγαίνει στην σύνταξη αν υπολογίσουμε και αναγνώριση χρόνου, και πόσο χρόνο πρέπει να αναγνωρίσει

 33. ΕΙΜΑΙ 50 ΕΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ 5500 ΕΝΣΗΜΑ.ΜΙΚΤΑ 1188,07 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 997,72.ΑΝ ΒΓΩ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ.ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ!

 34. 21-02-2011

  ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ 19-02-1985 ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΘΕΣΗΣ)

  MIKTΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 2.202 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 1.683

  ΣΤΙΣ 22-05-2011 θα κλείσω ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ στο ΤΕΙ [ 29 ΕΤΗ ] – (Μέσα στα 29 ετη μου εχουν αναγνωρίσει και 2 ετη ως έκτακτου από 1983)

  Η ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 57 ΕΤΩΝ ( ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 28-03-1954 )

  ΕΧΩ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ 22 ΜΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ( που δεν τους έχω εξαγοράσει)

  ΕΧΩ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΔΙΕΤΗΣ ΣΧΟΛΗ – ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ Κ.Α.Τ.Ε.Ε και νύν Τ.Ε.Ι

  ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ — ΜΙΑ ΚΟΡΗ σημερα ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΤΩΝ [ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ 18 ΕΤΗ ΣΤΙΣ 21-10- 2011 (γεννηθείς) ΣΤΙΣ 21-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 ] ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΟ 22 ΕΤΩΝ

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  -ΚΑΤΑ ΑΡΧΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;

  -ΑΝ ΜΠΟΡΩ –ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΥΓΩ; — ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥ ΕΦΑΠΑΞ; ή ΧΑΝΩ ΑΝ ΦΥΓΩ;

  -ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ — ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΕΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΩ; ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΥΓΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ;

  ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΧΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ 2

  ΛΑΡΙΣΑ – ΤΚ 41222

  CHALOSAP@CYTA.GR

 35. Ειμαι 48 ετων.Εχω 750 εωσημα ικα απο 1980-86.διορισθηκα στις 10-12-86[ικα] οδηγος ασθενοφορου και μονιμοποιηθηκα στις 1-6-87 [δημοσιο].Αναγνωρισα 24 μηνες στρατιωτικη θητεια.Ειμαι παντρεμενος πατερας δυο ανηλικων τεκνων.Ποτε βγαινω στην συνταξη;

 36. ειμαι 50 χρονων και εχω 10000 ενσημα ΙΚΑ στον ιδιωτικο τομεα.μπορειτε να μου πειτε ποτε θα παρω συνταξη?

 37. Στα 65 θα βγειτε στη συνταξη οπως γινεται και στην υπολλοιπη Ευρωπη γιατι τα ταμεια ΔΕΝ αντεχουν να πληρωνουν στον καθε ασφαλισμενο συνταξη για 30+ χρονια.
  Οπως καταλαβαινεται οι κρατησεις που σας γινονται δεν αρκουν ουτε κατα διανοια να καλυψουν το κοστος της συνταξης σας, την ιατροφαρμακευτικη σας περιθαλψη ΚΑΙ την συνταξη χειρίας που θα παιρνει μετα η γυναικα σας.

 38. Γεννήθηκα στις 27 -3-1965 (46 ετών) εχω δύο παιδια με ημερομηνία γένησης 6-5-1991 και 5-6-1987 .Εργασθηκα σε Ν.Π.Δ.Δ. από 7-11-1984 εως 25-10-1986 ως ΔΕ βοηθών νοσοκόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου και ασφαλεια ΙΚΑ.Στη συνέχεια εργάσθηκα σε νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.) από 26-10-1986 εως 11-2-1987 ως ΔΕ βοηθων νοσοκόμων με σύμβαση και με ασφάλεια ΙΚΑ. Απο 12-2-1987 μονιμοποιήθηκα στο ιδιο νοσοκομείο όπου και εργάσθηκα εως την 2-6-1992 ως ΔΕ βοηθών νοσοκόμων με ασφάλεια δημοσίου και ταμεια Μ.Τ.Π.Υ., Τ.Ε.Α.Δ.Υ, Τ.Π.Δ.Υ. Στη συνέχεια μετατάχθηκα και υπηρετω .από 3-6-1992 σε Παιδικο σταθμο σε θεση ΔΕ Διοικητικού και διατηρησα το ασφαλιστικο του δημοσίου . Εχω σήμερα συνολική υπηρεσία 26 έτη 4μηνες και 25 ημερες μαζί με το ΙΚΑ που προανέφερα.
  Παρακαλω να μου απαντήσετε στα παρακατω:
  1) πότε μπορώ να βγώ στη σύνταξη?
  2) μπορω να αναγνωρισω τα ετη σπουδων (Μεση τεχνικη επαγγελματικη νοσηλευτική σχολή) διετούς φοίτηση αφου μετατάχθηκα σε θέση διοικητικού?
  3) Τα έτη από 7-11-1984 εως 11-2-1987 που είχα ασφαλεια ΙΚΑ πρέπει να τα αναγνωρίσω στα ταμεία για αύξηση σύνταξης?
  4) Τα πλασματικά έτη παιδιών μπορώ να τα αναγνωρίσω για αύξηση σύνταξης και εάν μπορώ ποτε πρέπει να τα αναγνωρίσω?

 39. ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 ΟΤΑΝ ΕΙΧΑ 5500 ΕΝΣΗΜΑ ΕΙΧΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ 7500 ΕΝΣΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΣΕ ΤΙ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΡΝΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

 40. ρε παιδια τι περνεται;;;
  ειδατε πουθενα να λεει οτι γνωριζει κανεις
  εδω μεσα ποτε θα παρετε συνταξη;;;

  στο πανικο σας δεν σκεφτεσται καθαρα.
  για συνελθετε λιγο!

 41. @44
  Κυρία Μαγδαληνη, δεν ξέρω αν αναρτήθηκε το προηγούμενο σχόλιο μου, αλλά είδα το όνομα σας και χάρηκα που μια γυναίκα ενδιαφέρεται για τα εθνικά θέματα, για το που οδεύει η Πατρίδα μας, λόγω του καρχαρία γείτονα που θέλει τα πάντα.
  Απογοητεύτικα οταν είδα οτι σκοπός της επίσκεψης σας ήταν ένα άρθρο 13 μηνών, και το σχόλιο σας ήταν ερώτηση περι συνταξιοδοτικού.
  Τέτοιου τύπου ερωτήσεις στον Αυτιά.
  Αλλα αν κοιτάξετε πιό καλά, στο σχ.13 δίνει μια διεύθυνση που εκεί μπορείτε να βοηθηθείτε.(μπορεί και να είναι του Αυτιά, δεν είδα).
  Θα χαρώ να δω σχόλιο σας που άπτεται άλλβν θεμάτων που αφορούν όλους.

 42. δουλευω στον ιδιωτικο τομεα παιρνω μικτα 1355 καθαρα 1088(με ενσωματωση μισο δωρο πασχα μισο καλοκαιριου επιδομα )δουλευω απο το 1980 εως σημερα 2011 με διακοπη 2002 μαιο ιουνιο ατυχημα διμηνη απουσια δικαιολογηθηκε απο ικα 15 μερες και με διακοπη ετος ιουλιομε σεπτεμβριο 1986 ανεργια οαεδ ποτε μπορω να θεμελιωσω δικαιωμα συνταξης κ ποτε με συμφερει να βγω στη συνταξη???

 43. Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ (Τράπεζα) απο το 1973.ειμαι 55 ετων.μεχρι το 1998 εχω ενσυμα ικα στη τραπεζα εκτος απο ιανουαριο του 1978 εως ιανουαριο του 1980 στρατος.συνολικα εχω περιπου 7000 ενσυμα.υπαρχει επιδοτουμενη ανεργια 1999-2000.τωρα το μαιο του 2003 εως σεπτεμβριο του 2007 με μπλοκακι συμβασιουχος εργου στη νομαρχια αθηνων τεβε.ποτε μπορω να βγω συνταξη κανονικη η μειωμενη και τι με συμφερει να κανω.απο το 2007 εως σημερα ανεργος.ευχαριστω πολυ

 44. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. .ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ SITE!
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

  ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 23-6-1958. ΗΜΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ 759 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ. ΕΚΤΟΤΕ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ 4-9-1984 ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ, (ΝΠΙΔ) ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ, ΜΕ ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΕΩΣ 21-3-88 ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Τ.Α.Π.Θ.Ε, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΝΠΔΔ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ. ΑΡΑ ΑΠΟ 4-9-1983 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 26-10-2011 ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΗΜ . ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ . ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ .ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ?
  ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ,
  ΕΑΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ
  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ?

  ΤΟ ΤΕΑΜ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ ΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ?

  ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ- ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΑ- ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛ. ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ , ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s