"Greek National Pride" blog / ΕΛΛΑΔΑ / Σώματα ασφαλείας

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ


ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ

Τα «Ναι» και τα «Όχι» τους στο νομοσχέδιο

Ο «Ε» προκειμένου να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο που διεξάγεται από την κυβέρνηση για τη σύσταση της Ακτοφυλακής, δημοσιεύει σήμερα άρθρο κατ’ άρθρο τον σχολιασμό του νομοσχεδίου από την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ).

Οι θέσεις των συνδικαλιστών συγκεκριμένα είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 1: Μετονομασία Λιμενικού Σώματος και υπαγωγή του

Διαφωνούμε με τη μετονομασία του Λιμενικού Σώματος καθώς ήδη εξαρχής φαίνεται μια τάση για περιορισμό των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.- Ε.Α., που επιβεβαιώνεται από την ακριβή μετάφραση του αγγλικού όρου «Coast Guard» («φύλακας των ακτών). Ο όρος «ακτοφυλακή» έχει σαφώς πιο περιορισμένο νόημα σε σχέση με το «Λιμενικό Σώμα».

Άρθρο 2: Αποστολή

Ενώ στην αιτιολογική έκθεση του νόμου λογίζεται ότι η σημασία και αποστολή του Λ.Σ.-Ε.Α. όχι μόνο θα παραμείνει ίδια αλλά και θα ενισχυθεί με αρμοδιότητες, δεν περιλαμβάνονται στους σκοπούς του η ανάπτυξη και η προώθηση της ναυτιλίας, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Αντίθετα, η αποστολή του Λ.Σ.- Ε.Α. περιορίζεται κατά βάση στην αστυνόμευση των λιμενικών ζωνών και δίνεται έμφαση στον αστυνομικό και μόνο χαρακτήρα του σώματος (εξασφάλιση δημόσιας τάξης, κρατικής ασφάλειας, ασφαλούς ναυσιπλοΐας, πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, αστυνόμευση). Ατυχής είναι η διατύπωση της διάταξης στο σημείο όπου αναφέρονται ο σκοπός η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικά και αόριστα. Η διατύπωση είναι άκρως γενικόλογη και ασαφής και προμηνύει σύγκρουση αρμοδιοτήτων με τους άλλους δημόσιους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη χάραξη πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ, ΥΘΥΝΑΛ, Νομαρχίες κ.ά.).

Παρ. 2, γ: «Η λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας». Η πολιτική της Αλιείας ανήκει στο ΥΘΥΝΑΛ, ενώ το Λ.Σ.-Ε.Α. υπάγεται στο ΥΠΤΠ. Τι είδους λειτουργία θα είναι αυτή; Είναι δυνατόν η συνιστώμενη Ε.Α. να εποπτεύει υποθέσεις της Δημόσιας Διοίκησης, υπηρεσίες άλλου υπουργείου; Θα διχοτομηθούν και οι αρμοδιότητες για την αλιεία;

Παρ. 2, θ: Θα υπάρξει νέα συναρμοδιότητα με τους Οργανισμούς Λιμένος (ΟΛΠ, ΟΛΘ κ.λπ.);

Παρ. 2, ι: Η νομική διατύπωση «έλεγχος νομιμότητας» είναι ατυχής. Σε έλεγχο νομιμότητας μπορούν να προβούν μόνο οι ίδιες οι εκδούσες αρχές των αδειών. Πρέπει να γίνει διόρθωση και διευκρίνιση του περιεχομένου της διάταξης.

Άρθρο 3: Έκταση αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

«Ο θαλάσσιος χώρος ευθύνης της»: Ποιος είναι ο χώρος αυτός; Να γίνει διευκρίνιση «ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά από την κυβέρνηση».

Άρθρο 4: Χαρακτήρας υπηρεσιών του Λ.Σ.- Ε.Α.

Παρ. 1: Συμφωνούμε με τη διάταξη.

Παρ. 2: Από ποιον εφοδιάζεται με τα «απαραίτητα μέσα»; Από δικούς του πόρους; Από το κράτος; Το ΥΠτΠ; το ΥΘΥΝΑΛ; Το ΕΣΠΑ;

Άρθρο 5: Διάρθρωση

Να ιδρυθεί Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως ξεχωριστή κεντρική υπηρεσία (αντί να βρίσκεται μαζί με την Οργάνωση της Νομοθεσίας στον Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης – στο άρθρο 7, παρ. 3, δ’ του νομοσχεδίου), της οποίας η αρμοδιότητα θα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, και σε αυτήν να υπάγονται οι «Σχολές Λ.Σ.-Ε.Α.». Διαφορετικά δεν μπορεί να θεωρηθούν οι σχολές Λ.Σ.-Ε.Α. κεντρική υπηρεσία, αφού αυτές δεν έχουν καμία αρμοδιότητα εκτός του χώρου τους.

Παρ. 3-4-5: Να υπάγονται στον υπαρχηγό και όχι στον αρχηγό, ώστε με αυτό τον τρόπο ο αρχηγός Λ.Σ. να εκτελεί απρόσκοπτα τα καθήκοντά του. Στην παρ. 4 αναγράφονται ότι υφίστανται οι περιπτώσεις ια – ιβ της παρ.2, οι οποίες δεν υφίστανται.

Άρθρο 6: Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Συμφωνούμε με τις διατάξεις του άρθρου.

Άρθρο 7: Διάρθρωση Αρχηγείου Λ.Σ.-Ε.Α.

Παρ. 3: «Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης». Να ιδρυθεί και να ενταχθεί σε αυτόν τον Κλάδο ξεχωριστή «Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας – Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας» (υπεύθυνη π.χ. για νομοτεχνική επεξεργασία διατάξεων, παροχή νομικών συμβουλών, υπεύθυνη για τα διεθνή εντάλματα σύλληψης κ.τ.λ.).

Επιπλέον να ενταχθεί η Διεύθυνση του Υγειονομικού (που ορίζεται στο Άρθρο 5, παρ. 2, δ) σε αυτόν τον Κλάδο, δεδομένου ότι αφορά άμεσα θέματα Προσωπικού.

Άρθρο 8: Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων

Προτείνουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού καθόσον αφορά θέματα προσωπικού και σχεδιασμού του Λ.Σ. για το μέλλον.

Άρθρο 9: Οργανική Δύναμη – Προσωπικό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Απαιτείται ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων.

Άρθρο 10: Διοίκηση – Βαθμοί Διοικούντων

Προτείνεται η παράγραφος 11 να αντικατασταθεί ως εξής: «Ως διευθυντές των διευθύνσεων του Αρχηγείου και των κεντρικών και των περιφερειακών υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης τοποθετούνται αρχιπλοίαρχοι ή πλοίαρχοι. Αξιωματικοί με το βαθμό του πλοιάρχου ή αντιπλοιάρχου τοποθετούνται και ως βοηθοί των προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λ.Σ.-Ε.Α.».

Άρθρο 11: Προϋπολογισμός

Λ.Σ.- Ε.Α.

Συμφωνούμε με τις διατάξεις του άρθρου.

Άρθρο 12: Ασφάλιση Προσωπικού

Συμφωνούμε με τις διατάξεις του άρθρου.

Άρθρο 13: Προμήθειες Λ.Σ.-Ε.Α.

Οι προμήθειες να είναι πάντα σύμφωνες με τον εκάστοτε Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου καθώς και με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να προσαρμόζονται αυτές αναλογικά, όπως προβλέπει ειδική νομοθεσία, όταν πρόκειται για Προμήθειες Στρατιωτικού και Πολεμικού υλικού.

Άρθρο 14: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Παρ. στ: Να διορθωθεί το «εκ παραδρομής σφάλμα» του συντάκτη του Νομοσχεδίου «…του αστυνομικού προσωπικού»!

Δεν συμφωνούμε, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό Λ.Σ., και συγκεκριμένα το σύστημα προσλήψεων, καθορισμού τυπικών και ουσιαστικών προσόντων υποψηφίων, ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, να καθορίζεται με Π.Δ. Προτείνουμε όλα τα παραπάνω να περιληφθούν σε πολυνομοσχέδιο, που να υπόκειται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, προκειμένου να αποφεύγονται με ευκολία οι συχνές τροποποιήσεις.

Άρθρο 16: Τροποποίηση Διατάξεων του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 64Α)

Άρθρο 17: Τροποποίηση του ν.3569/2007

Οι τροποποιήσεις των διατάξεων που εμπεριέχονται στα άρθρα αυτά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι εύλογες, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Οι διαγωνισμοί πρόσληψης προσωπικού Λ.Σ. να πραγματοποιούνται μέσω ΑΣΕΠ.

Απαιτείται συνολική επικαιροποίηση του Κώδικα του Προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες, αν και αυτή θα έπρεπε να προηγηθεί του Σχεδίου Νόμου περί σύστασης Αρχηγείου.

Συμφωνούμε απολύτως με τα προβλεπόμενα στις παρ. 9 (υγειονομική περίθαλψη προσωπικού Λ.Σ.) και 10 (αξιωματικοί νομικού) του άρθρου 16.

Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού

Προτείνεται η αύξηση του ποσοστού σε 5% αντί 3% και η θεσμοθέτηση περαιτέρω ανταποδοτικών πόρων υπέρ του Ταμείου από την παροχή υπηρεσιών, π.χ. νηολογήσεις πλοίων.

Άρθρο 19: Ρύθμιση θεμάτων Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου

Συμφωνούμε με τις ρυθμίσεις του άρθρου.

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145Α)

Άρθρο 21: Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΘΥΝΑΛ

Τα άρθρα αυτά αφορούν θέματα ΥΘΥΝΑΛ που δεν έχουν καμία σχέση με την ίδρυση και λειτουργία Αρχηγείου Λ.Σ. και κατά την άποψή μας δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο νόμου.

Άρθρο 22: Λοιπές Διατάξεις

Παράγραφος 1: Παρά το γεγονός ότι συμφωνούμε στην περίπτωση που δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό, εκτιμούμε ότι η διάταξη αυτή δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, κατ’ αναλογία με όσα προαναφέρουμε για τα άρθρα 16-17.

Παράγραφος 2 και 3: Συμφωνούμε με τον καθορισμό ειδικότητας αξιωματικού νομικού, διαφωνούμε όμως με την παράλληλη μείωση ισάριθμων οργανικών θέσεων στο βαθμό του σημαιοφόρου-ανθυποπλοιάρχου της παρ. 1α (αα) του άρθρου 14.

Παράγραφος 5: Συμφωνούμε.

Άρθρο 23: Τελικές – Μεταβατικές Διατάξεις

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ουσιαστικά η διχοτόμηση του προσωπικού Λ.Σ. σε δύο υπουργεία (παράγραφος 9) και ως εκ τούτου δεν συμφωνούμε.

Οι αποσπάσεις που επιδιώκεται να θεσμοποιηθούν είναι τόσο πολλές και σε τέτοιο βαθμό που ουσιαστικά χωρίζουν το προσωπικό σε δύο μέρη: Αυτό που θα εργάζεται στο ΥΠτΠ και αυτό που θα εργάζεται στο ΥΘΥΝΑΛ. Ποιανού τις εντολές θα εκτελεί το εκάστοτε προσωπικό; Ποιος θα θεωρείται προϊστάμενος των αποσπασμένων στο ΥΘΥΝΑΛ; Από ποιον θα αξιολογείται το αποσπασμένο προσωπικό στα φύλλα αξιολόγησης; Επιπλέον στερεί στο αποσπασμένο προσωπικό τη δυνατότητα εξέλιξης.

Παράγραφος 7: Ενώ ο νομοθέτης ορίζει την αποστολή του Λ.Σ.-Ε.Α. στην αστυνόμευση και την ασφάλεια και αποκόπτει από την αποστολή του τη διοίκηση της ναυτιλίας, προκειμένου κατ’ αυτό τον τρόπο απρόσκοπτα το προσωπικό να προσηλωθεί στα αστυνομικά του καθήκοντα, με τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής αναιρεί το παραπάνω επιχείρημα και αναθέτει στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ. δηλαδή στα 3/4 του προσωπικού να ασκούν τις αρμοδιότητες άλλων υπουργείων, βάσει των εγκυκλίων, διαταγών και οδηγιών και αυτό μάλιστα με κοινές αποφάσεις των υπουργών, παρακάμπτοντας τον Αρχηγό Λ.Σ.-Ε.Α.

Παράγραφος 8: Η όποια αναφορά στο Ταμείο Αρωγής Λ.Σ., όπως προβλέπεται από το Β.Δ. 160/1970, ως φορέα Επικουρικής Ασφάλισης είναι λανθασμένη καθώς αποτελεί Ταμείο παροχής εφάπαξ βοηθήματος στα μέλη του.

paraskevi13.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s