"Greek National Pride" blog / ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΛΛΑΔΑ / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ / OIKONOMIA

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ 5.000 ΝΕΟΥΣ


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ 5.000 ΝΕΟΥΣ

Εν, δύο, μαρς για… προσλήψεις στο Στρατό

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για τις προσλήψεις των «Ειδικών Έφεδρων Οπλιτών» από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο ανοίγοντας ένα παράθυρο ελπίδας για επαγγελματική αποκατάσταση χιλιάδων νέων, καθώς εκτιμάται ότι ο αριθμός των υπό κάλυψη θέσεων θα ξεπερνά τις 5.000.

Την ίδια ώρα όμως δημιουργείται ένας ακόμα πονοκέφαλος σε πολλά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που λένε πως με τέτοιες αποφάσεις που δεν φέρνουν στρατιωτικούς στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, αλλά απελπισμένους, η χώρα δεν θωρακίζεται.

 

Η απόφαση πάντως για όσους ενδιαφέρονται να αποκατασταθούν επαγγελματικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα (βάζοντας ίσως και κάποια υποθήκη για το μέλλον) αναφέρει πως οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα ως Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και μέχρι τριών ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, πρέπει να συμπληρώνουν αθροιστικά, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών όσο και κατά την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης, τα παρακάτω προσόντα:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

β. Να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Κατ’ εξαίρεση, η συνδρομή του προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ένταξη των υποψηφίων, αρχικά, στο θεσμό των ΕΕΦΟΠ.

γ. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την ημερομηνία οριστικής απόλυσης, λόγω εκπλήρωσης ενόπλως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

δ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα πέντε εκατοστών (1,65 μ.).

στ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.

ζ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.

η. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

θ. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.

ι. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

ια. Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

ιβ. Να μην έχουν απολυθεί, για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή ειδικοί έφεδροι οπλίτες (ΕΕΦΟΠ).

ιγ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιοδήποτε λόγο, πλην της λήξης της περιόδου ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όσοι υπηρετούσαν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης.

Οι αποδοχές θα καθοριστούν αν και όταν υπογραφεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για να ξεκινήσουν οι προσλήψεις, αλλά δεν αναμένεται να ξεπερνούν τον κατώτατο βασικό μισθό.

Κρεβάτια για πολίτες στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδου και Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου καθορίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για το Πλαίσιο Συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έτσι πλέον όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ) και ο μόνος περιορισμός στην εισαγωγή των πολιτών που θα νοσηλεύονται σε κάθε Στρατιωτικό Νοσοκομείο εξαρτάται από την πληρότητα των κλινών (και αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη ύπαρξης ικανού αριθμού κενών κλινών για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών του στρατιωτικού προσωπικού και των λοιπών δικαιούχων περίθαλψης σε αυτό, δεδομένου ότι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία τελούν σε καθεστώς διαρκούς εφημερίας).

Σε πρώτη φάση ο αριθμός των κλινών που διατίθενται έχει ως εξής:

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 10 κλίνες.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 10 κλίνες.

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: 15 κλίνες.

417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ: 10-15 κλίνες.

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 15 κλίνες.

Οι διαθέσιμες κλίνες θα ανακοινώνονται καθημερινά στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), ώστε να εξυπηρετούνται ασθενείς που διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση και στα εργαστήρια καθώς και στα ειδικά ιατρεία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είτε μέσω παραπομπής από Νοσοκομεία του ΕΣΥ στα οποία νοσηλεύεται ο ασθενής είτε και με απευθείας ραντεβού.

Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, οι ειδικοί στρατιωτικοί ιατροί που υπηρετούν σε μονάδες εκστρατείας υγειονομικού εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης μπορούν να διατίθενται στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Στο ΕΣΥ διατίθενται και όλα τα ασθενοφόρα οχήματα των στρατιωτικών μονάδων και σχηματισμών, ενώ όσες Υγειονομικές Μονάδες της χώρας είναι ενταγμένες στο σύστημα Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ θα μπορούν να συνδεθούν με το πρόγραμμα τηλεμετρικής του συστήματος «Φίλιππος» των στρατιωτικών νοσοκομείων.

πηγη

8 thoughts on “ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ 5.000 ΝΕΟΥΣ

 1. Ρε εμπόροι τι τιτλος είναι αυτός ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΠΙΔΑΣ, ιδιοι με τα ΜΜΕ καταντήσατε.
  Υποβαθμίζετε τις ελπίδες μιας γενιάς επειδη γουστάρετε το δικό σας τέλμα;
  Τελιωμένοι

 2. Πάντως παράθυρο ελπίδας για κάποιον που πάει να γίνει καραβανάς,
  ακούγεται λίγο βαρύ! Παράθυρο σωτηρίας ίσως?

 3. «Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια»
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΑ. ΑΠΛΑ ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 5-10ΕΤΩΝ.

 4. λές χωριανάκι μετά την τελευταία παρτίδα γυναικών ΕΠΠΟΠ που προσελήφθηκαν να ακολουθήσει μια σειρά απο αλλοδαπούς Επποπ , ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΠΆΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑς στον στρατο ΝΑ ΈΧΟΥΝΕ ΑΡΧΙΛΟΧΊΕς και επιλοχίες μωαμεθανούς , αλβανούς και άλλους ….πλάκα θα έχει

 5. η απαξίωση του ρόλου και του κύρους των στελεχών των ενόπλεων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας ίσως ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό για την σημερινή κατάσταση του στρατεύματος ,,οι ¨καραβανάδες» «μπάτσοι» και διάφοροι άλλοι καλώς ή κακώς υπηρετούν απο καίριες θέσεις την ασφάλεια και άμυνα της χώρας και η εικόνα της κοινωνίας γι αυτούς θα πρέπει να είναι η ανάλογη

 6. εγώ πάντος δεν ανέφερα τίποτε κατά του Στρατού. Ο κάθε άνθρωπος θα κάνει το καλό ή το κακό. Αλλά όχι και παράθυρο ελπίδας.
  Είναι σαν κάποιος να σου λέει για να δείς ελπίδα πρέπει να κοιτάξεις αυτό το διορισμό, δίχως αυτόν δεν υπάρχει ελιπίδα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s