"Greek National Pride" blog / ΕΛΛΑΔΑ / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ / OIKONOMIA

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ «Χάνουν» ένα μισθό το μήνα!


ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ «Χάνουν» ένα μισθό το μήνα!

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥΣΜΕΔ) και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά την απάντηση που έδωσε το υπουργείο στον Ι. Κοραντή, σχετικά με τη θεσμοθέτηση αποζημίωσης για τις επιπλέον ώρες εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας πως «για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ισχύει ειδικό κλαδικό μισθολόγιο, στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπονται και επιδόματα λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας».

 

Όπως επισημαίνει σε σχετικό έγγραφο ο ΣΥΣΜΕΔ, «κανένα από τα επιδόματα που χορηγούνται στους Έλληνες στρατιωτικούς δεν χαρακτηρίζεται, αλλά ούτε και αιτιολογείται, ως υπερωριακή αποζημίωση ή ως αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου» και συμπληρώνει πως τα μόνα ειδικά επιδόματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την αποστολή των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι «το επίδομα ειδικών συνθηκών και το επίδομα ειδικής απασχόλησης, τα οποία αθροιστικά για μεν τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές ανέρχονται στο ύψος των διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (284,84 €), για δε τους Υπαξιωματικούς και μόνιμους Στρατιώτες στο ύψος των διακόσια τριάντα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (233,65 €) το μήνα».

Για τα επιδόματα

Ο ΣΥΣΜΕΔ μάλιστα, προκειμένου να δείξει την αδικία που υφίστανται οι στρατιωτικοί, συμπληρώνει πως ανάλογα επιδόματα και δη υψηλότερα λαμβάνουν δεκάδες κατηγορίες εργαζομένων που επιπλέον λαμβάνουν και υπερωρίες!

Για παράδειγμα, το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επίδομα διδακτικής προετοιμασίας τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (373,14 €), το επίδομα νοσοκομειακό και τροφής από διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (225,00 €) έως διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (279,31 €) η ειδική παροχή υπαλλήλων αποκεντρωμένων διοικήσεων από διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (259,38 €) έως τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (347,38 €), η ειδική πρόσθετη αμοιβή επιθεωρητών περιβάλλοντος τετρακοσίων είκοσι ενός ευρώ (421,00 €), η ειδική παροχή υπαλλήλων υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης από τετρακόσια δεκατρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (413,70 €) έως τετρακόσια πενήντα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (450,14 €), κ.λπ.

Η παρουσίαση λοιπόν του μισθολογίου των Ελλήνων στρατιωτικών ως προνομιακού, το οποίο μέσω των επιδομάτων του υπερκαλύπτει τόσο το παραγόμενο έργο όσο και την υπερωριακή απασχόληση, υποκρύπτει δύο παραδοχές, λέει ο ΣΥΣΜΕΔ, που θεωρεί πως με την απάντησή του το υπουργείο ή αξιολογεί ότι το παραγόμενο έργο θεωρείται πολύ φθηνό και ως εκ τούτου ανάξιο αξιοπρεπούς ανταμοιβής ή εκτιμά πως οι καταβαλλόμενες αμοιβές είναι πολύ υψηλές, κάτι που όμως δεν ανταποκρίνεται στη θέση που έχει εκφράσει το ίδιο το υπουργείο, δηλαδή πως τόσο το στρατιωτικό προσωπικό όσο και το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου είναι κακοπληρωμένα.

Ιδιαιτερότητα αποστολής

Σύμφωνα με στοιχειά του ΣΥΣΜΕΔ (που επικαλείται σχετική νομοθεσία), το προσωπικό των Ε.Δ. εφαρμόζει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία 37 1/2 ωρών, με το ωράριο εργασίας να καθορίζεται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων και να ορίζεται για τους χειμερινούς μήνες από 7:30 έως 15:00 και για τους θερινούς από 7:00 έως 14:30.

«Πέραν των ανωτέρω, στο στρατιωτικό προσωπικό», συνεχίζει ο Σύνδεσμος, «λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και της αποστολής του, ανατίθεται εκ των ισχυόντων Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών η εκτέλεση εβδομαδιαίων, εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, πέραν του προβλεπομένου ωραρίου.

Αυτές είναι δύο έως πέντε 24ωρες υπηρεσίες το μήνα (με μέσο όρο τις τρεις υπηρεσίες το μήνα, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον αργία, οπότε ο Έλληνας στρατιωτικός εργάζεται πλέον του κανονικού ωραρίου εργασίας 33 ώρες καθημερινής υπερωρίας και 28 ώρες αργίας.

Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), ο αριθμός των 24ωρων υπηρεσιών αυξάνεται σε 5 έως 10 το μήνα). Για τις παραπάνω καθημερινές υπηρεσίες, τα στελέχη δεν αποζημιώνονται και ούτε λαμβάνουν χρόνο ανάπαυσης (ρεπό).

Για τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε μέρα αργίας (Σάββατο ή Κυριακή), τα στελέχη δικαιούνται μία μέρα ανάπαυση (ρεπό) και αποζημιώνονται μόνο για τις Κυριακές και επίσημες αργίες, στο Στρατό Ξηράς με δεκατρία ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (13,26 €), στο Πολεμικό Ναυτικό με οκτώ ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (8,81 €), ενώ στην Πολεμική Αεροπορία δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση. Ακόμα, εκτελείται μία εβδομαδιαία υπηρεσία το μήνα (οι επιπλέον ώρες απασχόλησης, που επωμίζονται τα στελέχη, αθροίζονται σε 17 καθημερινές και 3 πέραν του πενθημέρου) και μία τουλάχιστον υπηρεσία εφόδου το μήνα, η οποία εκτελείται πάντα τη νύχτα και διαρκεί κατά μέσο όρο 4 ώρες.

Σε αυτές τις ώρες, μάλιστα, πρέπει να προστεθούν και άνω των 50 ωρών για: Νυκτερινές και καθολικές εκπαιδεύσεις, 12ήμερα εκπαίδευσης σε καταυλισμό, Εκπαίδευση σε πλωτά μέσα, Πενθήμερα βολών, Ασκήσεις ετοιμότητας και συναγερμού, Τακτικές ασκήσεις μονάδος».

Μετατρέποντας, μάλιστα, ο ΣΥΣΜΕΔ τις υπερωριακές απασχολήσεις σε ημέρες, προκύπτει ότι τα στελέχη εργάζονται χωρίς να αμείβονται μία ολόκληρη εβδομάδα επιπλέον κάθε μήνα, ενώ αν γινόταν η καταβολή των υπερωριών, π.χ., σε μία μονάδα Βασικής και Επιχειρησιακής εκπαίδευσης, τότε, σύμφωνα με τον ΣΥΣΜΕΔ, ένας Λοχίας με βασικό μισθό 800 ευρώ θα έπρεπε να λαμβάνει άλλα 640,69 ευρώ και ένας Αντισυνταγματάρχης (25 χρόνια υπηρεσίας, 1.438 ευρώ βασικού μισθού) θα έπρεπε να λαμβάνει ως υπερωριακή απασχόληση 1.151,80 ευρώ κάθε μήνα!

paraskevi13

2 thoughts on “ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ «Χάνουν» ένα μισθό το μήνα!

 1. Όχι όσον αφορά το έργο & την προσφορά του, αλλά όσον αφορά το παραγόμενο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ του ΣΥΣΜΕΔ & πολλών άλλων συνδέσμων- ενώσεων & συλλόγων των στελεχών που έχουν συγκροτηθεί τα τελευταία χρόνια, έχω τις επιφυλάξεις μου..
  Επιστολές & διαμαρτυρίες, οργάνωση συγκεντρώσεων & προβολή αιτημάτων, τοποθετήσεις & επανατοποθετήσεις..
  Και ο χρόνος ΚΥΛΑΕΙ..
  Σιγά μη & στριμώξετε τους κυβερνώντες & δεν ξέρουν τι να σας απαντήσουν.. Σιγά..
  Σιγά μην ιδρώσει το αυτί τους.. Σιγά τα ωά..
  Σιγά μη τους λέτε κάτι καινούριο, που δεν το γνωρίζουν..
  Αποτέλεσμα υπάρχει;
  10.000 ευρώ (ένα τελείως γενικό ποσόν) με μέτριους υπολογισμούς, έχει μειωθεί ετησίως το εισόδημα των Αξκών. Χρήματα που δεν τα έκλεψαν από κανέναν, ούτε τα καταχράστηκαν με κάποιο δόλιο τρόπο.
  Ζούσαν, ανέβαιναν την κλίμακα της ιεραρχίας, εργαζόντουσαν αντιπαραγωγικά & όταν ήρθε η ώρα να βγουν -οι κοπρίτες- στη σύνταξη, έχοντας παιδιά να σπουδάζουν, να παντρεύονται, ν’ανοίγουν δουλειές, έχοντας υποχρεώσεις διάφορες, που ανελήφθησαν βάσει των δεδομένων που είχαν, βρέθηκαν να λαμβάνουν έτσι επειδή κάποιοι διόριζαν, έκλεβαν, έπαιρναν μίζες, υπέγραφαν δανειοδοτήσεις χωρίς την ενημερότητα του λαού, βρέθηκαν να κάνουν βουτιά 10000 ευρώ στο ετήσιο προϋπολογισμό τους…
  Δεν είναι οι μόνοι, ασφαλώς & υπάρχουν & άλλες τάξεις εργαζομένων, που ίσως βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση. Απλά, εγώ αναφέρομαι στους στρατιωτικούς.
  Αποτέλεσμα υπάρχει; Σήμερα που ζούμε, γιατί μετά από 30 χρόνια, θα έχουμε βγει πλέον & θα είναι αργά, ούτως ή άλλως..
  … Απ’τη ζωή..

 2. Δεν νομίζουμε ότι είναι όπως τα λένε οι αξιωματικοί. Είναι όντως προνομιακή μονάδα εργαζομένων, και όσοι έχουμε περάσει σαν κληρωτοί γνωρίζουμε ότι λίγοι αξιωματικοί- υπαξιωματικοί το θεωρούν λειτούργημα.
  Ας μη ξεχνάμε τα επιδόματα μετακίνησης, σχεδόν δωρεάν διαμονής και σίτησης, ειδικών συνθηκών, ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ κλπ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s