"Greek National Pride" blog / ΕΛ.ΑΣ. / ΕΛΛΑΔΑ / Σώματα ασφαλείας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


https://i0.wp.com/www.paraskevi13.com/wp-content/uploads/2011/04/00.jpg

 

Ζυμώσεις και κωδικοποίηση αιτημάτων

Τις σημαντικές ζυμώσεις που γίνονται στο χώρο της Αστυνομίας ανέδειξε για άλλη μία φορά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), η οποία μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριό της.

Εκεί, το προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσαν τις καλές σχέσεις που διατηρούν με την κοινωνία αλλά και την απόφαση των πρωτοβάθμιων οργανώσεων ότι για να ανατραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής χρειάζονται μαζικοί αγώνες, στοχευμένες δράσεις και εμπεριστατωμένες προτάσεις.

 

«Θέλουμε μια Αστυνομία δίπλα και όχι απέναντι στον πολίτη» τονίζεται, μάλιστα, στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, όπου υπογραμμίζεται ότι «τα κοινωνικά προβλήματα δεν επιλύονται με την κατασταλτική δύναμη της Αστυνομίας».

Ταυτόχρονα, οι συνδικαλιστές «κωδικοποίησαν» τα θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και φορολογικά αιτήματά τους, τα οποία ο «Ε» παρουσιάζει αυτούσια.

ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος με έμπρακτη διασφάλιση της αβλαβούς για το αστυνομικό προσωπικό εκτέλεσης των καθηκόντων του, με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας.

2. Επαρκής αριθμός εισαγωγής αστυνομικών κατ’ έτος στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και με προκήρυξη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 3.000 θέσεων αστυφυλάκων, έτσι ώστε στοιχειωδώς να αναπληρωθούν στο ελάχιστο τα κενά των οργανικών θέσεων εξαιτίας της αθρόας συνταξιοδότησης του προσωπικού, που βαίνει γεωμετρικά αυξανόμενη.

Διασφάλιση της υπηρεσιακής εργασιακής πορείας αυτών από τη νόθευση και μεταφορά αστυνομικών αρμοδιοτήτων.

3. Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας με:

• Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών – Ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού με καινούργιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητας.

• Αναβάθμιση – Επανακαθορισμό του συστήματος εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, της εξειδίκευσης και διά βίου εκπαίδευσης. Διαβάθμιση – αντιστοίχιση των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. με ΑΕΙ – ΤΕΙ και ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου.

• Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων – προαγωγών και υπηρεσιακή εξέλιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό, αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα.

• Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα, με διαρκή αγώνα κατά της αυθαιρεσίας και της διαφθοράς και με την έκδοση αποφάσεων για υπηρεσιακές ενέργειες πάσης μορφής κατόπιν χρηματοοικονομικού ελέγχου, ώστε να υπολογίζεται και να ελέγχεται τι κοστίζει, σε χρήμα και χρόνο (εργατοώρες κ.λπ.), κάθε ανεξέλεγκτη διαταγή που μεταβιβάζει ευθύνες από ανώτερο σε κατώτερο κλιμάκιο.

4. Άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών για τους αστυνομικούς συνεπειών από την εφαρμογή του Νόμου 3169/2003 και ίδρυση – λειτουργία των επιβαλλόμενων απ’ αυτόν σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης και εμπέδωση των διατάξεων του νέου αυτού νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων.

5. Μη εφαρμογή των διατάξεων της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος αστυνομικών, στις περιπτώσεις που ενεργούν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

6. Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε βάρος του σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

7. Βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Μεταθέσεων (ιδίως αναφορικά με τη σύνθεση του Συμβουλίου Μεταθέσεων για την επανεξέταση των ενστάσεων – προσφυγών σε διαταχθείσες μεταθέσεις, καθώς και με τον επανασχεδιασμό της μοριοδότησης – μορίων και της επιπλέον μοριοδότησης για τους υπηρετούντες σε προκαθορισμένες συγκεκριμένες δύσκολες μάχιμες υπηρεσίες).

8. Δημιουργία Λεσχών Εστίασης σε κεντρικές υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βορειοανατολικής, Νοτιοανατολικής και Δυτικής Αττικής για τη σίτιση ιδίως νέων συναδέλφων που οι μηνιαίες αποδοχές τους είναι πενιχρές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1. STΟΡ σε νέες περικοπές του πενιχρού μισθού μας (επιδόματα – ψαλιδισμένα δώρα). ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ!

2. Διαμόρφωση και βελτίωση του μισθολογίου μας με εισαγωγικό μισθό του νέου αστυφύλακα 1.350 ευρώ για πενθήμερη εργασία. Το υφιστάμενο (ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων Ασφαλείας) δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξαιτίας:

• Της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα – Πυροσβέστη (Λοχία), αλλά η μονάδα είναι από τον Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,76 προς 2,60 του αστυφύλακα (Λοχία) έως Α’ ΓΕΕΘΑ.

• Των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για όλους τους βαθμούς, των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

• Του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα και η χορηγούμενη επί σειρά ετών εισοδηματική πολιτική υπολογίζονταν και καταβάλλονταν ως ποσοστό μόνο στο Βασικό Μισθό.

Γι’ αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο, χωρίς ανισότητες και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των αστυνομικών, ειδικότερα των νέων Αστυφυλάκων – Υπαξιωματικών – Αξιωματικών. Με αφετηρία εισαγωγής το Β.Μ. του Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα – Πυροσβέστη –Υπαξιωματικού (Λοχία) που θα αρχίζει από τη μονάδα και:

-Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.

-Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων.

-Με θεσμοθέτηση: α. Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά. β. Επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.

3. Άμεση καταβολή των οφειλομένων από διετίας και πλέον εκτός έδρας και ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης για όλες τις εκτός έδρας μετακινήσεις με υποχρεωτική προκαταβολή του συνόλου του αντιστοιχούντος ποσού στους δικαιούχους πριν από την αναχώρησή τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

1. Όχι στη μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των ενστόλων με το προσδόκιμο ζωής (δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο, ούτε στη Γερμανία της κ. Μέρκελ).

2. Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.

3. Θεσμοθέτηση της 25ετίας ως θεμελιώδους συνταξιοδοτικού δικαιώματος των αστυνομικών παθόντων εν ώρα υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής με άμεση χρήση και απόδοση πλήρους συντάξεως με μπόνους (αυξημένων συντελεστών – κλιμακίων υπολογισμού της σύνταξης καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου ισόποσου με 40 έτη ασφάλισης).

4. Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για τους ένστολους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (καταβολή ασφαλιστικών εισφορών) για το χρόνο σπουδών ΑΕΙ – ΤΕΙ πριν από την είσοδό τους στο Σώμα, καθώς επίσης και την αναγνώριση τέκνων αποκλειστικά και μόνο σε όσους εισήλθαν σε μεγάλη ηλικία στο Σώμα προς συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης ή 60 ετών όριο ηλικίας γενικής αποστρατείας.

5. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν στο διαγωνισμό του 1989, αλλά προσελήφθησαν το 1994, με τους υπόλοιπους της ίδια σειράς, οι οποίοι είχαν καταταγεί από το 1989.

6. Εξυγίανση όλων των υπαρχόντων επικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής με βελτίωση των παροχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου μετά από αναλογιστική μελέτη και την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ.

Ειδικότερα για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ελπίζουμε να ξεπεράσει τα όποια οικονομικά προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετώπισε, με τις δυσάρεστες και επώδυνες ρυθμίσεις που έγιναν (μείωση παροχών – αύξηση εισφορών) και να εξακολουθήσει να αποδίδει κανονικά τα μερίσματα χωρίς καθυστέρηση, καθώς επίσης και την εξόφληση του Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΕΑ), που ο αριθμός των αιτήσεων για χορήγηση έχει παγώσει περισσότερο από δύο (2) έτη.

7. Δημιουργία ξεχωριστού ταμείου κύριας ασφάλισης μισθωτών όλων όσοι εργάζονται στο δημόσιο τομέα και όχι την ένταξη στο ΙΚΑ νεοπροσλαμβανομένων από το έτος 2011.

8. Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.

9. Δημιουργία αποκλειστικών νοσοκομειακών μονάδων για τους αστυνομικούς.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

1. Αύξηση του αφορολόγητου στα 15.000 € για μισθωτούς – συνταξιούχους και καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.

2. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

paraskevi13

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s