"Greek National Pride" blog / ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΛΛΑΔΑ

Η ΛΗΘΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ


του Κωνσταντίνου Χολέβα *

Ἀνέκαθεν γιά τούς Ἕλληνες ἡ γνώση τῆς Ἱστορίας ἐθεωρεῖτο σημαντικό πνευματικό ἐφόδιο.

Στόν μεγάλο τραγικό ποιητή Εὐριπίδη ἀποδίδεται ἡ γνωστή ρῆσις «ὄλβιος ὅστις Ἱστορίας ἔσχεν μάθησιν», δηλαδή εἶναι εὐτυχής ὅποιος ἔχει μελετήσει τήν Ἱστορία.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν βαθειά ἱστορική γνώση , ὅπως φαίνεται ἀπό κλασσικά κείμενά τους ὅπως π.χ. ἀπό τόν λόγο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τούς νέους ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων».

Στήν Τουρκοκρατία ἡ μελέτη τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἦταν ἀπαγορευμένη ἀκόμη καί ὅταν ἐπιτρεπόταν ἡ διδασκαλία τῆς Πίστεως καί τῆς Γλώσσας.

Εἶναι χαρακτηριστική μία μαρτυρία τοῦ Γάλλου δημοσιογράφου Ρενέ Πυώ, ὁ ὁποῖος τό 1912 εἰσῆλθε στό Ἀργυρόκαστρο τῆς Βορείου Ἠπείρου μαζί μέ τόν ἐλευθερωτή Ἑλληνικό Στρατό.

Ρωτῶντας τά ἑλληνόπουλα, πού εἶχαν παραταχθεῖ μέ τήν ἑλληνική σημαία, πληροφορήθηκε ὅτι στό σχολεῖο ἀπαγορευόταν διά ροπάλου ἡ ἑλληνική Ἱστορία καί ἔτσι διδάσκονταν κρυφά μαθήματα διά τόν φόβον τῶν Τούρκων.

Τήν ἐνδιαφέρουσα αὐτή μαρτυρία πού καταδεικνύει ὅτι ὑπῆρξε πραγματικά κρυφό σχολειό τήν κατέγραψε στό βιβλίο του «Δυστυχισμένη Βόρειος Ἤπειρος», τό ὁποῖο ἐκυκλοφορήθη στά ἑλληνικά πρό ὀλίγων ἐτῶν (ἐκδ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ, εἰσαγωγή -σχόλια Ἀχιλλέως Λαζάρου).

Φυσικά ὁ παπᾶς καί ὁ καλόγερος πού εἶχαν ἀναλάβει στά χρόνια τῆς δουλείας τήν στοιχειώδη ἐκπαίδευση δίδασκαν ὁρισμένα στοιχεῖα ἑλληνικῆς Ἱστορίας γιά νά τονώσουν τό ἀγωνιστικό φρόνημα τῶν Ρωμηῶν.

Πάντως ὁ Ἐθνομάρτυς Ρήγας Βελεστινλῆς στό σχέδιο Συντάγματός του μέ τίτλο «Νέα Πολιτική Διοίκησις» καί συγκεκριμένα στό ἄρθρο 22 ἔγραφε ὅτι τά ἑλληνόπουλα πρέπει νά διδάσκονται στά δημόσια σχολεῖα τούς παλαιούς ἱστορικούς συγγραφεῖς.

Κατά τά τελευταῖα τέσσερα περίπου χρόνια παρατηροῦμε μία προσπάθεια νά ξαναγραφεῖ ἡ Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας μέ ἕνα τρόπο πού ὑπηρετεῖ πολιτικές καί ἰδεολογικές σκοπιμότητες.

Εἴχαμε ἀρχικά τό ἀπαράδεκτο βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ , τό ὁποῖο μιλοῦσε γιά τόν ….συνωστισμό τῶν Ἑλλήνων στή Σμύρνη τοῦ 1922 καί τό ὁποῖο τελικά ἀπεσύρθη.

Στή συνέχεια εἴδαμε τόν γνωστό Οὑγγροαμερικανό χρηματιστή Τζόρτζ Σόρος νά χρηματοδοτεῖ τετράτομη Ἱστορία τῶν Βαλκανίων, ἡ ὁποία κυκλοφορεῖται καί στά ἑλληνικά καί μέ τήν ὁποία ἁγιοποιεῖται ἡ Ὀθωμανική περίοδος καί προβάλλονται οἱ θέσεις τῶν Σκοπίων.

Στή συνέχεια ἀκούσαμε ἀπό μικρή καί θορυβώδη ὁμάδα ἱστορικῶν καί πολιτειολόγων ὅτι μέχρι τό 1780 οἰ πρόγονοί μας δέν αἰσθάνονταν Ἕλληνες, ἀλλά ἦλθαν οἱ Γάλλοι Διαφωτιστές τοῦ 18ου αιῶνος καί τούς ἔπεισαν νά δηλώνουν Ἕλληνες.

Η πρόσφατη ( ἀρχές 2011) τηλεοπτική σειρά τοῦ ΣΚΑΪ γιά τό 1821 συγκέντρωσε καί ἐπεξέτεινε ὅλα αὐτά τά προπαγανδιστικά τεχνάσματα.

Καί τό προκλητικό εἶναι ὅτι ἀπό κρατικά τηλεοπτικά κανάλια προβάλλονται ἐπιλεκτικά οἱ ἄνθρωποι τοῦ Σόρος στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ τήν ἰδια στιγμή κοβόταν χωρίς προειδοποίηση ἡ ἐκπομπή ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ τῆς ΕΤ1, τή στιγμή πού ἐπρόκειτο νά δώσει ἱστορικά τεκμηριωμένες ἀπαντήσεις στήν προπαγάνδα τῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν καί τῶν ἐθνομηδενιστῶν.

Εἶναι ἄραγε τόσο μεγάλη ἡ ἀνάγκη γιά ξαναγράψιμο τῆς Ἱστορίας; Βρέθηκαν νέα ἱστορικά ντοκουμέντα, πηγές καί ἀποδείξεις πού καθιστοῦν ἀπαραίτητη τήν ἀναθεώρηση ἀπόψεων;  Ὄχι.

Ἁπλῶς κάποιοι θέλουν νά ξεριζώσουν τήν Ὀρθοδοξία , τόν ἱστορικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καί τή γνήσια ἐθνική συνείδηση ἀπό τή ψυχή τοῦ λαοῦ μας. Δέν θά τό ἐπιτύχουν.

Ἀλλά ὀφείλουμε νά ἀντισταθοῦμε.

Χριστιανικά, δημοκρατικά, ἐπιστημονικά. Δέν ἀντιπαθοῦμε τούς ἀποδομητές τῆς Ἱστορίας ὡς πρόσωπα.

Μαχόμεθα τά ἐπιχειρήματά τους μέ τά δικά μας πιό στέρεα ἐπιχειρήματα. Δέν μισοῦμε κανένα.

Ἀλλά ἀντιπαρατιθέμεθα στίς ἀντιεπιστημονικές ἀπόψεις τους. Οὔτε μισοῦμε τους γειτονικούς λαούς. Ἐπιθυμοῦμε τήν εἰρηνική συμβίωση χωρίς ὅμως νά διαγράψουμε τό παρελθόν μας, χωρίς νά ξεχνοῦμε τίς σφαγές καί τίς γενοκτονίες εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Οἱ βίαοι ἐξισλαμισμοί καί τό παιδομάζωμα τῶν Ὀθωμανῶν, τά μαρτύρια τῶν Νεομαρτύρων, ἡ γενοκτονία τοῦ Μικρασιατικοῦ καί Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τά ἐγκληματα τοῦ Ἀττίλα στήν Κύπρο, οἱ βιαιότητες τῶν Μουσουλμάνων Τσάμηδων στή Θεσπρωτία τό 1941-44, ἡ μανία τῶν Σκοπιανῶν νά ὑφαρπάσουν τήν ἔνδοξη κληρονομιά τῆς Μακεδονίας, αὐτά καί πολλά ἄλλα δέν λησμονοῦνται οὔτε χαρίζονται.

Ἡ λέξη ἀλήθεια στά ἀρχαῖα ἑλληνικά προέρχεται ἀπό τό ἀ- στερητικό καί τή λήθη. Δηλαδή αλήθεια εἶναι τό ἀντίθετο τῆς λήθης. Ἄν τά ρίχνουμε ὅλα στή λήθη, στή λησμονιά, τότε δέν ὑπηρετοῦμε τήν ἀλήθεια.

Λέγουν ὁρισμένοι ὅτι θά βελτιωθοῦν οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις ἄν περικόψουμε σημαντικά κεφάλια τῆς Ἱστορίας μας καί μᾶς θυμίζουν τήν ἐπιτυχημένη προσπάθεια Γάλλων καί Γερμανῶν.

Προσωπικά θεωρῶ ἀφελῆ αὐτή τήν σύγκριση γιά δύο λόγους. Πρῶτον διότι ἀπό τό 1988 πού ἄρχισε ἡ σχετική συζήτηση μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας ἐμεῖς συνεχῶς ὑποχωροῦμε καί ψαλλιδίζουμε τά ἱστορικά μας βιβλία, ἐνῶ ἡ Τουρκία σκληραίνει τήν στάση της καί στά σχολικά βιβλία καί στά διπλωματικά μέτωπα.

Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι τήν ἴδια ἐποχή -ἀρχές 2007- πού οἱ Ἕλληνες ἀποδομητές τῆς Ἱστορίας μας ἐπιχειρηματολογοῦσαν ὑπέρ τοῦ βιβλίου τῆς κ. Μ. Ρεπούση, ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας παρουσίαζε τήν ἑλληνική Θράκη ὡς οἱονεί ἀνεξάρτητο κράτος καί μάλιστα μέ δική του σημαία! Δεύτερον:

Ἡ περίπτωση Γαλλίας καί Γερμανίας εἶναι πολύ διαφορετική. Ναί, μέν κατόρθωσαν νά γράψουν ἕνα κοινό βιβλίο Ἱστορίας 62 χρόνια μετά τήν λήξη τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀλλά οἱ Γερμανοί ἔχουν ζητήσει συγγνώμην γιά τά ἐγκλήματα τοῦ Ναζισμοῦ καί γιά τό Ὁλοκαύτωμα καί ὡς γνωστόν δέν κατέχουν σήμερα ξένα ἐδάφη.

Ἀντιθέτως ἡ Τουρκία δέν ἀναγνωρίζει τήν γενοκτονία τῶν Ποντίων καί τῶν Ἀρμενίων, ἐνῶ κατέχει τήν Βόρειο Κύπρο.

Τό ἀποσυρθέν βιβλίο τῆς Στ’ Δημοτικοῦ καί ἡ σειρά τοῦ ΣΚΑἹ ἐπανέφεραν μία ἀτεκμηρίωτη καί παντελῶς ἀβάσιμη θεωρία, ἡ ὁποία ἀρνεῖται τήν συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Πρόκειται γιά μία σχολή σκέψεως, ἡ ὁποία μισεῖ τόν Παπαρρηγόπουλο, τόν Ζαμπέλιο καί ἄλλους κορυφαίους ἱστορικούς καί ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάσει τόν Νέο Ἑλληνισμό σάν ἕνα φαντασιῶδες κατασκεύασμα τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἰδιαιτέρως δέ ἐπιχειροῦν νά ἀποκόψουν τόν Ἑλληνισμό ἀπό τήν Ὀρθοδοξία καί ἀρνοῦνται τόν πατριωτικό ρόλο τοῦ Κλήρου.

Ὅμως οἱ πηγές καί οἱ μαρτυρίες διαψεύδουν τούς «μεταμοντέρνους» ἱστορικούς, ὅπως οἱ ἴδιοι αὐτοαποκαλοῦνται.

Ὁ ἱστορικός τῆς Δ΄ Σταυροφορίας Νικήτας Χωνιάτης γράφει γύρω στό 1204 ὅτι ἡ Ἱστορία εἶναι τό «κάλλιστον εὕρημα τῶν Ἑλλήνων».

Τή συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀποδεικνύουν καί πολλά κείμενα τῆς Τουρκοκρατίας.

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Μελέτιος Πηγᾶς τό 1601 μιλοῦσε στό ποίμνιό του γιά τήν ἀρχαιοελληνική τους καταγωγή.

Περί τό 1700 ὁ ἐπιφανής ἱεροκῆρυξ καί μετέπειτα Ἐπίσκοπος Κερνίτσης καί Καλαβρύτων Ἠλίας Μηνιάτης δίδασκε μέσῳ τῶν κηρυγμάτων του τήν ἱστορική καί γεωγραφική διάσταση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ «Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξανδρου» ἦταν ἕνα ἀπό τά προσφιλῆ ἀναγνώσματα τῶν ὑποδούλων πού τόνωνε τό φρόνημά τους.

Οἱ ναυτικοί μας πολύ πρίν ἀπό τήν Ἐπανάσταση ἔβαζαν ὡς ἀκρόπρωρα τῶν πλοίων τους ἀρχαῖες ἑλληνικές φυσιογνωμίες.

Καί ὁ Θ. Κολοκοτρώνης μιλῶντας στό Ναύαρχο Χάμιλτον τόνιζε ὅτι οἱ ὑπόδουλοι πάντα αἰσθάνονταν ὡς τελευταῖο βασιλέα τους τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο.

Ἑλλάδα, Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών, Βυζαντινή Ρωμηοσύνη, ὅλα αὐτά εἶχαν διαποτίσει τήν συνείδηση τῶν ὑποδούλων καί διαμόρφωσαν τή Μεγάλη Ἰδέα.

Ὅσο δέ γιά τήν σύνδεση Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ ἄς ἀφήσουμε νά μιλήσει ὁ ἀείμνηστος Βρετανός Βυζαντινολόγος Στῆβεν Ράνσιμαν, ὁ ὁποῖος γράφει στόν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου του περί Τουρκοκρατίας: «Ἡ Ὀρθοδοξία ἦταν ἡ δύναμη πού διετήρησε τόν Ἑλληνισμό κατά τήν διάρκεια τῶν σκοτεινῶν αἰώνων.

Ἀλλά καί χωρίς τήν ἠθική δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἡ Ὀρθοδοξία θά εἶχε συρρικνωθεῖ» (Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐν Αἰχμαλωσίᾳ, σελ. 410 τῆς ἀγγλικῆς ἐκδόσεως).

Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας ἀπορρίπτει τόν ρατσισμό καί τόν ἐθνοφυλετισμό, ἀλλά ταυτοχρόνως ἀπορρίπτει τόν ἄπατρι καί ἰσοπεδωτικό διεθνισμό, ὁ ὁποῖος τελικά ἐξυπηρετεῖ τόν ἐθνικισμό τῶν ἄλλων χωρῶν.

Ἄς κρατήσουμε τή μέση ὁδό διδάσκοντας στά παιδιά μας τίς ἡρωικές μορφές τῆς Ἱστορίας μας καθώς καί τά κυριώτερα γεγονότα τῆς Εὐρωπαϊκῆς καί Παγκοσμίου Ἱστορίας.

Ἄς καλλιεργήσουμε τόν ὑγιῆ καί ἀφανάτιστο πατριωτισμό, ὁ ὁποῖος συντελεῖ ὥστε νά γίνουν οἱ νέοι καί οἱ νέες μας δημοκρατικοί, ὑπεύθυνοι καί Οἰκουμενικοί πολίτες.

* Συγγραφέας-Πολιτικός Ἐπιστήμων

elkeda.gr

19 thoughts on “Η ΛΗΘΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

 1. Ένα τουρλού μουρλού της ιστορίας, βασικά ανάξιο σχολιασμού.
  Μάθαμε και τη σημαίνει A-λήθεια! Για να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας τις Ελληνικές!

  Μα αυτό ακριβώς κάνουμε κύριε Χολέβα, δεν ξεχνούμε, παρόλες τις σφαγές και
  τους διωγμούς από τους ιουδαιοxριστιανούς, επιζήσαμε και σήμερα ζητάμε δικαίωση!

  Η Ελληνική ιστορία κύριε ανιστόρητε Χολέβα, απαγορευόταν
  διά ποινής θανάτου στο χριστιανικό βυζάντιο, όχι επί τουρκοκρατίας.

  Ζητω το Aθάνατο Έθνος τον Ελλήνων!

 2. Ασε μας βρε ζαγκλο παιδακι μου.Απο τη πολη ερχομαι και στη κορφή ..κανελλα.Ολοι είναι αμαθείς,ανιστορητοι,εκτος αυτών που συμφωνούν με τη…Διόπνευστη δική σου θεωρια και δοξασίες.Δηλ….αποκλείεται να μη είναι ετσι οπως τα θελεις,η και να συμβαινει το αντίθετο;Μπορεί να εχεις διαφορετικές γνωμες και απόψεις,αλλά δεν εχεις το κυρος και τις γνωσεις να κατατασεις ολους,επιστημονες και καταξιωμενους ανθρωπους ως ανιστοριτους επειδη δεν συμφωνείς μαζι τους.Το αντιθρησκευτικο πάθος-μανια σου εχει γινει αιτια να χανεις καθε σοβαρότητα σε καθε σχολιο σου.Καθε περιοδος της ιστορίας,και σε καθε θρησκευτικό γεγονός,θα υπαρχουν τα υπερ και τα κατα,αποτελεσματα φανατικών και μονοπλευρων ατόμων,(σου..θυμιζει τίποτα;)αλλά αυτο δεν αναιρεί τις θετικές πλευρές των γεγονότων.Δεν είναι ολα η μαυρα η ασπρα.Υπάρχουν και αλλα χρώματα για οσους δεν εχουν χασει την οραση τους.

 3. Φίλοι μου μιλάω εκ’ πείρας::::::::

  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΘΕΪΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ!ΟΙ ΜΠΛΟΓΚΕΡΣ και οι φίλοι τέτοιων ιστολογίων είναι ψυχικώς διαταραγμένα άτομα, τα οποία μάλιστα, έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα προσυλητισμού,συνανθρώπων τους, στην αθεια καταλοιδορώντας την θρησκεία μας!

  Αν εν’ τέλει επισκεφτείτε αθειστικό ιστολόγιο,να γνωρίζεται πως θα σας παρουσιάσουν έντεχνα με ύπουλο και συνάμα πειστικό τρόπο, χαλκευμένα ΚΑΙ ψευτικα στοιχεία,εναντίον της ορθοδοξίας!!

  ΜΗΝ ενδώσετε σε καμία των περιπτώσεων!

  ΜΑΚΡΙΑ!Το λέω εξ’ εμπειρίας!Θύμα τους έπεσα, ως αφελής που είμαι!Και δεν το κρύβω!

  Εκτός των άλλων η θρησκεία μας, αποτελεί μέρος των τοπικών παραδόσεων της πατρίδας μας, που μας άφησαν ως κληροδότημα οι παππούδες μας!Οφείλουμε να περιφρουρήσουμε την πίστη μας!Γι αυτήν άλλωστε, αγωνίστηκαν οι ήρωες του 1821!

  Είναι κρίμα να εξαλειφθεί!

 4. @3Μη…στενοχωριέσαι Πελοποννησιε,»θρησκείες» υπήρξαν και θα υπάρχουν οσο υπάρχει το ανθρωπινο γενος γιατί ειναι ανθρωπνη ανάγκη,οπως είναι η υλική τροφη για το σωμα,το όποιο πιστευω είναι η τροφη του πνεύματος.Ο ανθρωπινος νούς δεν είναι ικανός να αποδείξει το λογο της υπάρξεως και αναγκαστικά προσφεύγει υποκειμενικά για την ευρεση της απάντησης,αλλοτε απλοικά,λογω πίστης,και αλλοτε με επιστημονικές και μη αποδείξεις και υποθεσεις.Εαν υπήρχε σίγουρη απόδειξη προς οποιαδηποτε κατεύθυνση,δεν θα υπήρχε,φυσικά θεμα.Το μονο βεβαια που δεν απαντα τίποτα είναι οι απλοικές και φανατικές εκφρασεις,των διαφορων ημιμαθών και αυτοκυρηγμενων ..σιγουρων παντογνωστων.Να και κατι σχετικό.

  Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » ΕλλάδαRSS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ .(Παρ)Ακμή των -ισμός

  Και να που ξεχάσθηκαν για λίγο τα οικονομικά προβλήματα της Χώρας, και συζήτηση αναπτύχθηκε περί διαφόρων « θεμάτων Χριστιανισμού», με την γνωστή ελληνική ένταση και έπαρση. Tα θέματα αυτά, περίπλοκα, στηρίζονται στις προσωπικές πεποιθήσεις και στις αρχές του καθενός.

  Ο οποίος καθείς, δικαιούται να έχει και αυτός βρε αδελφέ, τις πεποιθήσεις του, ακόμα και αν του μειώνεις τη σύνταξη – μισθό (για το καλό του) ή διαγράφεται σκοτεινό το μέλλον (για το καλό του). Ίσως τότε περισσότερο. Άλλωστε, ευδιάθετος πάντα, ο ροκ-μελωδός ζητά «Άσε με να κάνω λάθος, ….».

  Αίσθηση προκάλεσε και η ενδελεχής ανάλυση του (Χριστιανού) Παπαδιαμάντη, με πολιτικά κριτήρια. Δεν ακούστηκε προτροπή μίμησης της ταπεινότητας του, ούτε ετέθη σε αμφισβήτηση το ότι η «Εκκλησία χύνει βάλσαμο και παρηγορίαν εις τας καρδίας των πιστών». Έτσι τα τελευταία διαπλεκόμενα ήσαν, ευτυχώς, πνευματο-πολιτικά και τούτο δίνει τροφή για σκέψεις.

  Ο Χριστιανισμός είναι μια έννοια από τις πολλές που περιγράφονται με εκείνη την κατάληξη –ισμός, που άλλοτε βρέθηκαν σε ακμή, άλλοτε σε παρακμή και που εισήχθησαν στην Χώρα, κυρίως από την Δύση, όχι όμως ο Χριστιανισμός. Όταν ο, κατόπιν ονομασθείς, Απόστολος Παύλος, αποφάσισε να διαδώσει τα διδάγματα του Ιησού, έθεσε τα θεμέλια του Χριστιανισμού: «Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος».

  Έννοιες δύσκολα να γίνουν αποδεκτές στον Ελληνικό κόσμο. Όμως η επίσκεψή του στην Αθήνα, δεν απετέλεσε μόνο την απαρχή μιας αργής μα σταθερής ανάπτυξης του Χριστιανισμού στην περιοχή, μα και την απαρχή της αποδοχής και εισαγωγής των πρώτων εννοιών, αργότερα, σε –ισμός: ο Χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός. Ο Μουσουλμανισμός ακολούθησε τα βήματα της εξάπλωσης πολύ αργότερα ενώ ο νωρίτερα αναπτυχθείς Ινδουισμός, δεν βρήκε ανταπόκριση εδώ.

  Ούτε ο Βουδισμός, που αμφισβητείται ότι είναι Θρησκεία –παρ’ όλες τις ιδιόρρυθμες προσπάθειες κάποιων, για την εισαγωγή του Βουδισμού εδώ. Ο Χριστιανισμός με 1.7 δισ πιστούς, ο Μουσουλμανισμός με 1.2 δισ πιστούς είχαν μια πορεία ακμής και παρακμής. Διασπαστήκαν σε Ορθοδόξους, Καθολικούς (Σχίσμα 1054), Διαμαρτυρόμενους κλπ οι Χριστιανοί, σε Σουνίτες (σούνα =παράδοση) και Σιιτες (οι πιστοί του Αλή) οι Μουσουλμάνοι.

  Η ουσιαστικότερη διαφορά που, πιστεύω, μπορώ να δω, σε σχέση με την επίγεια Γνώση, είναι ότι οι Μουσουλμάνοι – Άραβες, με το ξεκίνημά τους αγκάλιασαν την τότε (Ελληνική) Επιστήμη, Ο Χριστιανισμός άργησε να επανέλθει (στη διαδοθείσα από τους Άραβες Ελληνική) Επιστήμη και να την εξελίξει. Οι τρεις Ιεράρχες, κατά τον Bernald Russel, έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα, έτσι ώστε «εξ ελληνικών οφελείν τον λόγον».

  Από το 707 η Δαμασκός είχε νοσοκομείο, η Ιατρική αναπτύχθηκε σε συνδυασμό ελληνικής και ρωμαϊκής πρακτικής από τον Al Zahrawi, και το βιβλίο πχ ιατρικής του Διοσκουρίδη του 1ου μΧ αι. μεταφράστηκε (όπως ο Ευκλείδης, Αριστοτέλης κλπ) το 987. Οι Χριστιανοί Ναΐτες υιοθέτησαν πολλά από τους Μουσουλμάνους. Η πτώση το Τολέδο το 1050, ίσως να είναι σταθμός ακμής των μεν, και παρακμής των δε. Η ακμή της Επιστήμης στον Χριστιανικό Ευρωπαϊκό κόσμο, άρχισε αργότερα. Η εξάπλωση – ακμή του- έγινε με τους θαλασσοπόρους Ισπανούς και Πορτογάλους. Μια διαδοχή γεγονότων εμφανώς πολυσχιδής και ταυτόχρονα πολύπλοκη.

  Δεν είναι μόνο οι θρησκείες που αναφέρονται ως –ισμός και άλλοτε κυριαρχούν και άλλοτε όχι – τυπικό παράδειγμα η Ρωσία, το Ιράν κλπ. Οι Σχολές της Τέχνης και του Πνεύματος (άρα και των Πολιτικών ιδεών) έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό: ο ρομαντισμός, εξπρεσιονισμός, κυβισμός, νατουραλισμός, πουριτανισμός, αλλά και ουμανισμός, κομμουνισμός , σοσιαλισμός, καπιταλισμός, φασισμός, ναζισμός κλπ είναι κάποια παραδείγματα Πολλές φορές υπάρχει και αφανής σύνδεση ή εμφανής αντιπαλότητα και διαμάχη.

  Ο πουριτανισμός έγινε αίτια συγκομιδής πλούτου (capital) και η Βιομηχανική Επανάσταση στηρίχθηκε στον καπιταλισμό. Η αναφορά στην κοινωνική (social) πολιτική –με αρχή τις συγκεντρώσεις της Γλασκώβης – οδήγησε στον σοσιαλισμό. Πολλοί εξ αυτών των –σμός είχαν και την αντίστοιχη Βίβλο τους, με τυπικά παραδείγματα το Κεφάλαιο , την Καταγωγή των Ειδών, κα.

  Πολλοί εργάσθηκαν για την συνένωση των ιδεών και σχολών: Ο ισπανοεβραίος Μωυσής Μαιμονίδης (1138-1204) εργάσθηκε με στόχο την συνένωση πίστης και λογικής, ο γκουρού Ναβάκ (1469-1538) ήθελε συνένωση ισλαμισμού και ινδουισμού. Μόνο ο Βιργίλιος (70-19) συνέδεσε συνετά τα ελληνο-ρωμαϊκά στοιχεία σκέψης.

  Δεν μπορούμε να δούμε όλα τα –ισμός. Η δράση τους όμως είναι παρεμφερής: φιλοσοφικά κινήματα, εμπλέκονται με πολιτικό στοχασμό και διεκδικήσεις, οδηγούνται στην ακμή κατόπιν στη παρακμή, που προλέγει την ακμή κάποιου άλλου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ρομαντισμό. Γεννήθηκε στην Γερμανία το 1801, θριαμβεύει το 1815. Είναι κυρίως μια νέα στάση ζωής, αντίθετη στον ελληνο-λατινικό κλασικισμό και στη γαλλική επίδραση. Διεισδύει στην φιλοσοφία (Σοπενχάουερ), στην ποίηση (Χαινε, Μπάυρον, Πούσκιν), και στα Σκωτικά μυθιστορήματα του Γκόρτον Σκοτ.

  Στην ζωγραφική επιδρά στους Γάλλους, με ένα αντιπρόσωπο την «Σφαγή της Χίου», του Ντελακρουά. Στην μουσική οι Μπερλιόζ (1830), Σούμπερτ (1832) κα εντάσσονται σε αυτόν. Τα πολιτικά δρώμενα , εκφάνσεις του ρομαντισμού, στη Γαλλία του 1848, γκρεμίζουν τον ρομαντισμό. Ο Νίτσε δείχνει την πίστη του στη δύναμη, ο Φλωμπέρ το 1856 με το «Μαντάμ Μποβαρύ» εισάγει τον νατουραλισμό, ενώ ο Ντίκενς ρέπει προς τον ρεαλισμό. Ο ένας –ισμός αντιστρατεύεται τον άλλον –ισμό και αναζητά δικαίωση με διέξοδο στην πολιτική: η ακμή του ενός στηρίζεται στην παρακμή του άλλου.

  Στην εποχή μας τέθηκαν σε έντονη αμφισβήτηση πολλά πνευματικά κινήματα, καθώς και οι δύο βασικοί πολιτικοί –σμοί: ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός. Το ερώτημα που εγείρεται είναι ποιος ο νέος –ισμός που διαδέχεται τους παλιούς. Το θέμα είναι ακανθώδες – ο κομμουνισμός (των σοβιέτ) κατέρρευσε από τις πνευματικές δυνάμεις της τεχνολογίας και της καινοτομίας και όχι από αντίπαλο πολιτικο-φιλοσοφικό σύστημα.

  Η γηραιά ήπειρος δεν παράγει πλέον εκείνους τους πνευματικούς ογκόλιθους και η φιλοσοφική σκέψη συνοψίζεται σε δίστιχα και έξυπνα λογάκια, που δεν έχουν καμιά σχέση με το ευρωπαϊκό πνεύμα, όπως αναπτύχθηκε διαχρονικά, με κόπο και μόχθο, σε διάφορες περιοχές της. Δηλαδή, ενώ οι υπάρχοντες –ισμοί καταρρέουν, όχι όμως οι θρησκευτικοί –ισμοί, δεν υπάρχει δομημένο φιλοσοφικό πλαίσιο, ικανό να τους διαδεχθεί και αντικαταστήσει. Έτσι απλά, καταρρέουν, από τους νόμους της αγοράς (λένε κάποιοι), οι οποίοι όμως νόμοι ακόμη μελετούνται, στο διαμορφωμένο νέο διεθνές οικονομικό πλαίσιο !!

  Οι αισιόδοξοι αναζητούν τον νέο πνευματικό μέντορα, στην Ευρώπη. Μη με ερωτάται ακριβώς από πού, γιατί τότε, θα άρχιζαν, νομίζω, οι διαπληκτισμοί…..

 5. Εσύ Δημήτρη με κάνεις κριτική στην κριτική μου, και πολύ καλά κάνεις,
  αλλα δεν μου λες που διαφωνείς?
  «.. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν βαθειά ἱστορική γνώση , ὅπως φαίνεται ἀπό
  κλασσικά κείμενά τους..» γραφει ο αρθρογράφος, υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό?
  Αυτοί που βρίζουν, καταριόνται το Έθνος μας ακόμη και σήμερα μέσω ευαγγελίων!
  Όλο το άρθρο είναι ένα μεγάλο ψέμα! Όλα τα στοιχεία είναι ακριβώς το αντίθετο!
  Όλοι ξέρουμε ότι στο χριστιανικό βυζάντιο η λέξη και μονο Έλλην,
  σήμαινε θάνατο από τους χριστιανούς!
  A-λήθη, είναι να θυμόμαστε τις σφαγές και καταστροφές
  που ο χριστιανισμός επέφερε στο Έθνος μας!

  Ο κωλοτούμπας δε, μας λέει να μην διαβάζουμε αντίθετες γνώμες,
  να μην επισκεπτόμαστε κριτικά blog!
  Παρα να παραμείνουμε στον λήθαργο που αυτός ζει!

 6. Ζαγκλο εγω διαφωνώ οτι βαζεις παντα ολους σε ενα τσουβαλι χωρίς εξαιρεσεις.Δηλ.ΟΛΟΙ οι πατερες της εκκλησιας δεν είχαν ιστορική γνωση;ΟΛΑ τα στοιχεία είναι αντιθετα;Ο χριστιανισμός τα κακά εναντιον των Ελλήνων τα εκανε ο χριστιανισμός,τότε πως γινεται να είναι οι Ελληνες χριστιανοι΄;Δεν διέκρινες ο΄υτε ΕΝΑ καλό που εκανε η πιστη στούς Ελληνες;

 7. Ειλικρινά, όχι! Δεν διέκρινα κάτι που άλλαξε προς το καλύτερο
  συγκρίνοντας την Ελλάδα πριν την επιβολή του χριστιανισμού!
  Αν μου επιτραπεί να αστειευθώ χωρίς να παρεξηγηθώ, θα έλεγα ότι,
  το μονο θαύμα που με έχει εντυπωσιάσει από τον χριστιανισμό,
  είναι ότι κατόρθωσαν να εξαπατήσουν τόσο πολύ κόσμο!
  Μπράβο τους!

  Τώρα αυτό με τις γενικότητες, έχεις μάλλον δίκιο,
  αλλά κοντά στα ξερά, κάηκε και κανένα χλωρό!
  Εξάλλου, η κριτική δεν είναι στους ιερωμένους,
  άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλα στην θρησκεία σαν δόγμα!

 8. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δημήτρη για τον κατατοπιστικό σχόλιο του το @4!Πολύ καλό!

  Πάντως πρέπει να παραμείνουμε αμετακίνητοι στις αξιακές παραδόσεις του τόπου μας [θΡΗΣΚΕΊΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ] και να μην αυθυποβαλόμαστε από διαφόρους «διάτοντες» κονδυλοφόρους αστέρες που έχουν αυτοπροσδιοριστεί ως παντογνώστες!

  Ας γνωρίζουν όμως ότι:::
  Οι νουθεσίες και οι υποδείξεις τους πάνε κατευθείαν στον κάλαθο των αχρήστεων!

  Τους προτρέπω να γίνουν άνθρωποι επαναπροσδιοριζοντας κάποια πράγματα και να μην λοιδωρούν τα πιστεύω των συνομιλητών τους!!ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΘΑΥΜΑΖΟΥΝ ΣΕΒΟΝΤΑΝ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΩΝ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥΣ! !

  Κάποτε λοιδωρούσα και έγω τα πιστεύω μας[πλέον και ΠΑΛΙ δικά μου] και ντρέπομαι γι αυτό!Έχω ζητήσει συγνώμη όμως!

 9. Δ.Ι η αλήθεια είναι ότι ούτε και εγώ βλέπω να προσέφερε ο χριστιανισμός στους Έλληνες κάτι παραπάνω από όσα θα προσέφερε η οποιαδήποτε θρησκεία.Πάντως η τέχνη της εξαπάτησης δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του χριστιανισμού αλλά όλων των θρησκειών συμπεριλαμβανομένου και του δωδεκάθεου.Γνωστά είναι όσα πχ γίνονταν στο νεκρομαντείο στη Δωδώνη.Τέλος θα πρέπει να θυμηθείς τον ξεπεσμό του δωδεκάθεου με την εμφάνιση διαφόρων φιλοσοφιών (στοϊκών,κυνικων) αλλά και την ενσωμάτωση λογής λογής θεών,θεοτήτων κλπ στο λατρευτικό τομέα.Αυτά είναι σημάδια αποστροφής του κόσμου προς μια λατρεία που δεν τον εξέφραζε (έβλεπε όσα βλέπουμε και εμείς σήμερα) και γι’αυτό έψαχνε κάτι καινούργιο.Έτυχε αυτό να είναι ο χριστιανισμός.Είναι όμως πραγματικά τραγικό (και σ’αυτό έχει δίκιο ο Ζανγκλος) ότι ακόμα και σήμερα διαβάζουν οι ιερείς στην εκκλησία αναθέματα κατά των Ελλήνων και οι πιστοί κάνουν το σταυρό τους!

 10. @8 Παρακαλώ,Πελοποννήσιε,ευχαριστω για την ευκαιρία να το αναρτησω.Με κανενα τρόπο δεν πρεσβεύω να μενουμε αμετακινητοι στα πιστεύω μας,αλλά τις οποιες ανθρωπινες διαφορές μας να τις αναφερουμε με πολιτισμένο και αξιοπρεπές υφος.Δεν είναι διατύπωση αντιθετης γνωμης να αναφερόμαστε στον ιδρυτή της μεγαλύτερης θρησκείας και να λεμε οτι εσταυρώθηκε με το…σωβρακο.Και οι χυδαιότητες εχουν ενα οριο.Ποτε δεν θα εκφραζομαστε π.χ.με τετοιες «εκφρασεις»για τον Μωαμεθ,Βούδα κλπ γιατί το μονο που θα δείχναμε θα ητο το δικό μας επίπεδο.Οι ανθρωπινες απορίες είναι φυσικό και πρεπει να υπάρχουν.Προ ημερων ο Παπας απαντούσε σε ερωτησεις μεσω του διαδυκτυου,και σε σχετική ερώτηση γιατι ο θεός επιτρεπει τις καταστροφες κλπ με τοσες χιλιάδες θύματα,απάντησε,πολύ ειλικρινά και ανθρωπινα,οτι και αυτός εχει την ιδια απορία.Νασαι καλά.

 11. @9Αλλο οι ιερείς,αλλο ο κληρος,και αλλο η διδασκαλια του Χρηστού,που αυτη είναι η θρησκεία.Ο κληρος είναι εικονα και ομοίωση του επιπέδου του λαού μας,δυστυχώς.

 12. Ευχαριστώ τον σκεπτόμενο που τολμά να πει την αλήθεια ότι
  πράγματι, όλες οι θρησκείες εξαπατούν τον άνθρωπο.
  Η διαφορα μεταξύ δωδεκάθεου και χριστιανισμού είναι ότι το
  δωδεκάθεο είναι εναρμονισμένο στην φυλή μας, ενώ ο χριστιανισμός
  είναι μια ασιατική θρησκεία ξένη προς εμάς, με έναν εκδικητικό θεό
  και παρα πολύ εχθρική προς τον Ελληνισμό!

 13. Δ.Ι τη διδασκαλία του Χριστού δεν την ξέρουμε όπως ειπώθηκε στο σύνολό της καθώς δεν άφησε γραπτό κείμενο ο Χριστός. Τα Ευαγγέλια ως γνωστό δεν είναι μόνο 4.Άρα η πίστη μας πέρασε καταρχάς από ένα πρώτο φίλτρο.Στη συνέχεια το δόγμα διαμορφώθηκε απο τις διάφορες οικουμενικές συνόδους.Δηλαδή οι ιερείς είναι αυτοί που αποφάσισαν αν ο Χριστός π.χ είναι και θεός και άνθρωπος ή μόνο ένα από τα δύο(μονοφυσιτισμός).Το μυστήριο της εξομολόγησης είναι δημιούργημα του 15 αιώνα και όχι μέρος της διδασκαλίας του Χριστού. Όλες οι θρησκείες έτσι κάνουν τα κουμάντα τους και αυτό είναι μέρος της εξαπάτησης έναντι των πιστών.

 14. 10@ Να είστε και εσείς καλά!Συμφωνώ μαζί σας!

  Πρός όλους:::

  Εμένα με εξοργίζουν αυτοί οι αυτόκλητοι «εκπρόσωποι» του θεού που τον εμπορεύονται!!Καταλαβαίνεται ποιούς εννοώ!!

 15. @13Ακριβώς αγαπητε Σκεπτομενε,οπως εγινε και με τη διδασκαλία του Σωκρατη, ο Πλατωνας την εγραψε.Το θεμα δεν είναι εκεί,αυτος ακριβως ηταν και ο σκοπός του Ιησού οταν προέτρεψε τους «Αποστόλους»(το λεει η λεξη»να διαδωσουν τη διδασκαλία του κλπ.Οσο για την «εξομολόγηση κλπ,κανεις το ιδιο λάθος.Αλλο «κληρος» και αλλο η διδασκαλία του Ιησού.Ο Χριστός δεν είπε ουτε ναούς να κτισουμε ούτε χρυσα αμφια να φοράμε,ουτε σταυροφορίες να κανουμε κλπ.Αναφερεστε ολοι στις ανθρωπινες διαχρονικά εκδηλώσεις που δεν εχουν να κανουν τίποτα με τη καθεαυτο θρησκεία.

 16. Ο Χριστός είπε σ’όλους τους μαθητές του να διαδώσουν τη διδασκαλία του όχι μόνο σε 2 (οι άλλοι 2 δεν ήταν μαθητές του).Το ότι οι ιερείς επιλέξανε μόνο τα 4 που τους συνέφεραν είναι «άλλου παπά ευαγγέλιο».Όσον αφορά την εξομολόγηση κλπ τα αναφέρω γιατί δεν αποτελούν διδασκαλία του Χριστού,όμως εντάσσονται στη λατρεία μας.Αν τύχει να τ’αναφέρω σε κουβέντα αυτά με φωνάζουν βλάσφημο και πως η χριστιανική θρησκεία έχει μια σειρά μυστηρίων.Χριστιανός σωστός είναι όποιος τα ακολουθεί όλα.Άρα έχουμε παρεμβαση στη διδασκαλία του Χριστού.Στην τελική τι είναι η θρησκεία αν όχι η διαμορφωμένη μορφή του δόγματος.Αν το σκεφτείς οι Εβραίοι πιστεύουν στον ίδιο θεό με εμάς χωρίς να αναγνωρίζουν τον Χριστό.Οι καθολικοί πιστεύουν στο Χριστό αλλά διαφωνούν στην εκπόρευση του πνεύματος.Οι χριστιανοι Κόπτες είναι μονοφυσίτες.Είμαστε τελικά ίδια θρησκεία ή όχι;

 17. ο χριστος εκεινο ο χριστος το αλλο, δυο γαιδαροι μαλωνανε σε ξενο αχυρωνα,
  Μας ειναι ξενο και αρρωστημενο αυτο το κατεστημενο του ιουδαιου χριστιανου στην Ελλαδα, φ υ τ ε μ ε ν ο 2011 χρονια !!!!!

 18. Είμαστε ολοι Χριστιανοί,δηλ.πιστεύουμε στη διδασκαλια του Ιησου.Ολα τα αλλα είναι διαφοροποιήσεις και κατασκευάσματα συμφερόντων,ισχυρών παραγόντων της καθε εποχής και οτι γουσταρει ο καθενας μπορεί να ακολουθεί.Δεν παιζουν κατα τη γνωμη μου κανενα ρολο και σημασία με την καθεαυτω θρησκεία,αλλά είναι περισοτερο παραδοση,συνήθειες,και τροπος ζωής.Η καθε θρησκεια,και οχι μονο ο Χριστιανισμός,εχουν πολλές διαφοροποιήσεις.Δεν βλεπετε τους Ισλαμιστες ποσο μισουνται τα δυο παρακλάδια τους;Η τους καθολικούς και διαμαρτυρομενους στη Ιρλανδια κλπ.;

 19. Εγώ πιστεύω πως ούτε ο ίδιος ο Χριστός δεν θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε όλα αυτά που αποτελούν σήμερα το τυπικό το ίδιο της θρησκείας μας αλλά και στα ερωτήματα που μας βασάνισαν τόσους αιώνες στο παρελθόν και μας βασανίζουν ακόμα και σήμερα.Άραγε αν ρωτήσουμε σήμερα τον οποιοδήποτε χριστιανό για το τι πρεσβεύει η θρησκεία μας θα ξέρει να απαντήσει;Εγώ λέω πως θα πεί για την αγάπη,θα αραδιάσει τις 10 εντολές και θα αρχίσει να λέει για νηστείες και εξομολογήσεις.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s