"Greek National Pride" blog / ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΛΛΑΔΑ / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ / Κύπρος / Πολεμικό Ναυτικό / Τουρκία

Πως θα είναι το ΠΝ αύριο,σύμφωνα με τον Αρχηγό του.Τι γράφει ο ίδιος


 Μετά από το όραμα του Α/ΓΕΕΘΑ Μιχάλη Κωσταράκου,ακολουθεί το όραμα του ΑΓΕΝ Κ.Χρηστίδη,για το ΠΝ του παρόντος και του μέλλοντος.

Στα 21 σημεία του κειμένου του επισημαίνει ότι ακόμη και σ΄ αυτή τη πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία το ΠΝ “έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων και έργων” και τονίζει ότι “σ΄ αυτό το ασταθές περιβάλλον, το Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί «σταθερή πορεία» προς το μέλλον, με πυξίδα τη μακροχρόνια ελληνική ναυτική παράδοση και κατεύθυνση το εθνικό συμφέρον.

Άλλωστε, η ένδοξη ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού δεν μας επιτρέπει να λησμονήσουμε ότι η νικηφόρα έκβαση των περισσότερων εθνικών αγώνων, τόσο σε πόλεμο όσο και σε ειρήνη, συνδέεται άμεσα και αποφασιστικά με την κυριαρχία στη θάλασσα”.

ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Α/ΓΕΝ:

Το Πολεμικό Ναυτικό από το Σήμερα στο Αύριο

1. Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ και του κ. Α/ΓΕΕΘΑ, καθώς και της ανάγκης προσαρμογής στη νέα δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, όπως επίσης στα σύγχρονα επιχειρησιακά και τεχνολογικά δεδομένα και στη νέα οργανωτική δομή των ΕΔ, το Πολεμικό Ναυτικό μετεξελίσσεται, με τον προγραμματισμό και τη δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων σε μία σειρά τομέων.

Οι τομείς αυτοί, μέσω του συστήματος στοχοθεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, αναλύονται περαιτέρω σε στοχευμένες δράσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, μετρήσιμες, εφικτές, ρεαλιστικές και προγραμματισμένες μέσα σε σαφή χρονοδιαγράμματα ενεργειών.

Βασικές αρχές των σχεδιαζόμενων δράσεων, είναι η βελτίωση της σχέσης κόστους – αποτελεσματικότητας και η ορθολογική επαύξηση της λειτουργικότητας.

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να περιγραφούν, σε αδρές γραμμές, οι τομείς μεταρρύθμισης στην πορεία μετεξέλιξης του Πολεμικού Ναυτικού από το Σήμερα στο Αύριο.

2. Η αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού επιβάλλει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της επικαιροποίησης και της βελτίωσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.

Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση της δομής δυνάμεων, καθώς και των λοιπών επιχειρησιακών δυνατοτήτων, μέσα από ένα κατάλληλο συνδυασμό, έτσι ώστε η ποιότητα και η ευελιξία των επιλογών να προκρίνονται της ποσότητας, χωρίς όμως να παραμελούνται οι παράγοντες “κρίσιμη μάζα” και “ικανές εφεδρείες”.

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός, πρέπει να προσδίδει την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα, μέσα από το πρίσμα της βελτιστοποίησης του λόγου κόστος προς επιχειρησιακό όφελος.

3. Ιδιαίτερη βαρύτητα, απαιτείται να δοθεί στην αποτελεσματική θαλάσσια επιτήρηση, διοίκηση και έλεγχο, στην εκτέλεση των επιχειρήσεων δικτυοκεντρικά, στη βελτίωση των δυνατοτήτων και διαδικασιών για την έρευνα / διάσωση στο θαλάσσιο χώρο εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και εθνικού ενδιαφέροντος και για την αεροναυτική συνεργασία σε όλο το φάσμα των στρατιωτικών δράσεων / επιχειρήσεων.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο ενός ορθολογικού και χρηματοδοτημένου προγράμματος, το οποίο θα στηρίζει τη δομή δυνάμεων σε βάθος χρόνου.

Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την πολυτυπία των οπλικών συστημάτων και μέσων του ΠΝ, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητά μας να τα υποστηρίζουμε πιο οικονομικά.

4. Σημασία, θα πρέπει να δίνεται στη συνεργασία του ΠΝ με τους λοιπούς κλάδους των ΕΔ, με έμφαση στη διακλαδικότητα, στη διαλειτουργικότητα των μέσων και διαδικασιών, στον καθορισμό κοινής ορολογίας και στην αλληλοϋποστήριξη. Η συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αποτελεί όχι μόνο προτεραιότητα επιχειρησιακή, αλλά και οικονομική αναγκαιότητα.

Αυτή θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την από κοινού, όπου αυτό είναι δυνατόν, εξασφάλιση του επιδιωκόμενου επιχειρησιακού αποτελέσματος και της αποτελεσματικής θαλάσσιας επιτήρησης.

5. Η εξασφάλιση της επιχειρησιακής ικανότητας και διαθεσιμότητας, εξαρτάται καθοριστικά από τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επισκευαστικών φορέων και από την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιαστικής υποστήριξης.

Ο τομέας της τεχνικο-εφοδιαστικής υποστήριξης, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την επιτυχή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, όπως απορρέουν από την αποστολή του ΠΝ και από την Επιχειρησιακή Σχεδίαση.

Κεντρική κατεύθυνση αποτελεί η συστηματική και σύμφωνα με προτεραιότητες προσπάθεια της αποτελεσματικής αξιοποίησης όλων των πόρων του ΠΝ, με γνώμονα τη διατήρηση της υφιστάμενης επιχειρησιακής ετοιμότητας και ικανότητας, τη διαθεσιμότητα των μονάδων κρούσεως, δηλαδή το αξιόμαχο του Στόλου.

6. Το ΠΝ, ακόμη και σε δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων και έργων, μέσα από τα οποία θα επιτυγχάνονται ανταποδοτικά ή / και επιχειρησιακά οφέλη.

Τον τομέα της ανταποδοτικής ενίσχυσης των υποδομών, θα πρέπει να τον προσεγγίσουμε μέσα από σύγχρονες μελέτες με οικονομοτεχνικά κριτήρια και ορθολογισμό.

7. Παράλληλα απαιτείται το συντομότερο δυνατόν να υιοθετήσουμε αξιόπιστες μεθοδολογίες προσδιορισμού, υπολογισμού και υποτύπωσης του λειτουργικού κόστους των Διοικήσεων και Υπηρεσιών του ΠΝ, ώστε να επιτύχουμε αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών και βελτίωση της σχέσης κόστους-οφέλους σε όλες μας τις δραστηριότητες.

8. Σήμερα, το ΠΝ καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες, να εφαρμόσει καινοτομίες και νέες τεχνολογίες, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις, που δημιουργούνται στο διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον.

Με το ανοιχτό πνεύμα που μας διακρίνει, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε την σχεδίαση, ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών των εκπαιδευτικών / ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιστημόνων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αν και οι τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν προφανή παράγοντα αλλαγών, θα πρέπει να αναζητούμε καινοτόμες αλλαγές σε όλα τα πεδία ενδιαφέροντος, όπως της οργάνωσης, των διαδικασιών, των διοικητικών υπηρεσιών / λειτουργιών, των υποδομών, της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης και της διαχείρισης των μέσων και του προσωπικού.

9. Στον ίδιο αυτό τομέα, να εξετάσουμε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου αρμοδιοτήτων, της απαιτούμενης εκπαίδευσης προσωπικού, των συναφών οργανωτικών και λειτουργικών υποδομών στους Ναυστάθμους προς υποστήριξη των ορμούντων Πολεμικών Πλοίων, μετά το πέρας του εργασίμου ωραρίου.

Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει δυνατή αφ’ ενός η περιστολή του λειτουργικού κόστους, αφ’ ετέρου η μείωση της καταπόνησης του υλικού και του προσωπικού των πλοίων, το οποίο θα μπορεί να αποδεσμεύεται κατά την εν όρμω παραμονή, διατηρώντας ταυτόχρονα την ικανότητα αποτελεσματικής ασφάλειας.

10. Στο ΠΝ, με εθνικό καθήκον το σεβασμό στο περιβάλλον, τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και νοοτροπίας, καθώς και τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας, υιοθετούμε καινοτόμες επιλογές σχετικά με την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στην «Πράσινη Ανάπτυξη», αξιοποιώντας επιδοτούμενα προγράμματα, εναρμονιζόμενοι με την Ελληνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες.

11. Η ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού απαραίτητη για την επιτυχή διεξαγωγή της αποστολής του ΠΝ.

Οι ηγετικές ικανότητες, το ψυχικό σθένος, η πρωτοβουλία, η ευελιξία, η επαγγελματική επάρκεια και η δημιουργική ιδιοσυγκρασία, θα παραμένουν σημαντικές προϋποθέσεις της επιτυχίας.

Η ανθρωποκεντρική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του ΠΝ, όπως και η προσπάθεια θέσπισης και εφαρμογής διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών, ενισχύουν το αίσθημα δικαίου και αποτελούν κεντρικές επιλογές μας. Οι διαδικασίες αυτές, σε επίπεδο λήψης απόφασης, θα πρέπει να υποστηρίζονται από αντίστοιχα συστήματα μηχανογράφησης.

12. Η αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού, με βάση το τρίπτυχο της αξιοκρατίας – επαγγελματισμού – εκπαίδευσης, η ισότητα των φύλων και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, σκοπεύουν στο να αναδείξουν το υφιστάμενο προσωπικό ως τον κυριότερο πολλαπλασιαστή ισχύος του Ναυτικού και παράλληλα να προσελκύσουν κατάλληλα στελέχη της Ελληνικής κοινωνίας στο ΠΝ, για επαγγελματική καταξίωση και προσφορά στην άμυνα της χώρας.

13. Ο τομέας της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο ΠΝ, θα πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς και να εναρμονίζεται με τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες πρακτικές, με οικονομοτεχνικά κριτήρια, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος.

Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ποιοτική υπεροχή των στελεχών μας, η οποία να πηγάζει από την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιμόρφωση, τη ρεαλιστική εξάσκηση στον «κατά θάλασσα πόλεμο» και την ορθολογική και αξιοκρατική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.

Αντικειμενικός σκοπός μας είναι η εξασφάλιση και αξιοποίηση του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού, με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και κίνητρα, το οποίο να υπηρετεί στις κατάλληλες θέσεις / υπηρεσίες.

Απαραίτητη θεωρείται η εμπέδωση από όλα τα στελέχη του οράματος της Ηγεσίας και των θεμελιωδών αρχών του ΠΝ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στη νεότερη ιστορία μας, τη διατήρηση της ναυτοσύνης, την ανάπτυξη της συναδελφικότητας, του επιθετικού και ομαδικού πνεύματος, της πρωτοβουλίας και της εμμονής στο σκοπό, με οδηγό την αγάπη για το Ναυτικό μας και κυρίως τις Ναυτικές Παραδόσεις, αλλά και την αφοσίωση στην Πατρίδα.

14. Ιδιαίτερη βαρύτητα είναι φυσικό να έχει ο τομέας της ουσιαστικής μέριμνας του προσωπικού, δηλαδή εμάς των ιδίων, με έμφαση στην περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα στελέχη και τις οικογένειές τους.

Αντικειμενικός σκοπός, είναι η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου του ΠΝ και η στήριξη του προσωπικού για την ενίσχυση του ηθικού και την προσήλωσή του στο έργο της υπηρεσίας.

15. Η βελτίωση στον τομέα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του περιβάλλοντος εργασίας, απαιτεί διαρκή προσπάθεια, καθώς πρέπει συνεχώς να ενισχύουμε τις υφιστάμενες δράσεις και να αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες και έργα, με σκοπό τη μείωση τόσο της σοβαρότητας, όσο και της συχνότητας των ατυχημάτων, αλλά και των επαγγελματικών κινδύνων υγείας του προσωπικού μας.

16. Στα θέματα της δημοσιονομικής διαχείρισης και της ευθύνης, απαιτείται η ταχεία προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος συντονισμός και η βελτίωση του χρόνου απόκρισης, μέσω της τυποποίησης και μηχανογραφικής παρακολούθησης των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα.

Βασική πάντοτε επιδίωξή μας είναι η επαύξηση της αποτελεσματικότητας, η μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πιστώσεων και η εκτέλεση του προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια, στη διαχείριση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων, σύμφωνα με τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές.

17. Στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών και λειτουργιών, η προσαρμογή στη νέα οργάνωση των ΕΔ λειτουργεί ως ευκαιρία για την οργανωτική αναδιάταξη των υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να ελαχιστοποιεί την γραφειοκρατία, να μειώνει το μέσο χρόνο ανταπόκρισης των υποθέσεων, να εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες, να διευκολύνει/εξομαλύνει την άσκηση διοίκησης και ελέγχου και να κινείται σε ένα σύγχρονο πλαίσιο διευθυντικής.

Ταυτόχρονα, διαφαίνεται απαραίτητη η χωροταξική συγκέντρωση και συγχώνευση των υπηρεσιών, για την αύξηση της λειτουργικότητας και τη βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους – αποτελέσματος.

18. Για να τα πετύχουμε αυτά, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τις επιτελικές λειτουργίες και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών, μέσω της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας-αρχειοθέτησης, της αξιοποίησης διαδικτυακών δυνατοτήτων στο ΠΝ, της επιτελικής συμπύκνωσης της γραμματειακής υποστήριξης και της ορθολογικής διοικητικής κατανομής των ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Αντικειμενικός σκοπός μας, είναι η εξασφάλιση ενός λειτουργικότερου και συνεκτικότερου συντονισμού των Ναυτικών Διοικήσεων και Υπηρεσιών, καθώς και η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης θεμάτων προς όφελος της αποδοτικότητας.

19. Όσον αφορά τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, το ΠΝ, στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου, θα εξακολουθήσει να συμμετέχει σε ποικίλες δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας και συνδράμοντας την προσπάθεια της Πολιτείας, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες.

Αντικειμενικός σκοπός μας, είναι η μέγιστη δυνατή ανταπόδοση κοινωνικού μερίσματος, ιδιαίτερα στις περιοχές της χώρας, όπου το ΠΝ αναπτύσσει τη δράση του.

20. Στον τομέα των διεθνών σχέσεων, στο ΠΝ επιδιώκουμε την εμβάθυνση των καλών σχέσεων με Πολεμικά Ναυτικά άλλων χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία των εταίρων μας στο πεδίο της ναυτικής τέχνης και επιστήμης, καθώς και συναφών δραστηριοτήτων.

Ταυτόχρονα, συμμετέχοντας σε εκπαιδεύσεις προσωπικού και μονάδων, προβάλλονται οι δυνατότητές μας, ενώ δημιουργείται προστιθέμενη αξία και στους εταίρους μας, εδραιώνοντας τις διμερείς μας σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στην αναβάθμιση της συνεργασίας με Ναυτικά χωρών που διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στα θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Βασικοί πυλώνες της διμερούς συνεργασίας αποτελούν η αμοιβαιότητα, όσον αφορά στο προσδοκώμενο όφελος και η προβολή του περιφερειακού ρόλου της χώρας μας.

21. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι στη δεύτερη πλέον δεκαετία του 21ου αιώνα, η ραγδαία μεταβολή του στρατηγικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος, δεν μπορεί παρά να επηρεάσει άμεσα και τον τρόπο που παραδοσιακά έδρασε – και εξακολουθεί να δρα – το ΠΝ.

Η εφαρμογή καινοτόμων αλλαγών σε όλα τα πεδία ενδιαφέροντός μας, οι οποίες να μπορούν να υποστηριχθούν οικονομικά σε βάθος χρόνου είναι απαραίτητη, ώστε να αποτελέσει τη βάση για την απαιτούμενη δομική, οργανωτική και λειτουργική προοπτική των μεταρρυθμίσεων του ΠΝ.

Είναι σαφές ότι ο σταδιακός μετασχηματισμός και η προσαρμογή του Ναυτικού μας στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις, αποτελεί μονόδρομο.

Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, το Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί «σταθερή πορεία» προς το μέλλον, με πυξίδα τη μακροχρόνια ελληνική ναυτική παράδοση και κατεύθυνση το εθνικό συμφέρον.

Άλλωστε, η ένδοξη ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού δεν μας επιτρέπει να λησμονήσουμε ότι η νικηφόρα έκβαση των περισσότερων εθνικών αγώνων, τόσο σε πόλεμο όσο και σε ειρήνη, συνδέεται άμεσα και αποφασιστικά με την κυριαρχία στη θάλασσα.
Αντιναύαρχος Κ. Χρηστίδης ΠΝ

Αρχηγός ΓΕΝ

«Έχουμε γη και πατρίδα, όταν έχουμε πλοία στη θάλασσα.»

Θεμιστοκλής (527 πΧ – 459 πΧ)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s