"Greek National Pride" blog / ΕΛΛΑΔΑ / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

To σχέδιο «Κήρυκας» για τον πόλεμο της προπαγάνδας


Άνδρες της 32 ΤΑΞΠΝ επικοινωνούν μέσω ασυρμάτου.

Στην εποχή μας, όπου η ανέκαθεν παρούσα ψυχολογική διάσταση του πολέμου προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω της προόδου των ΜΜΕ και της επιρροής που ασκούν στην εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη, η διαχείριση των ειδήσεων αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη.

Η ανάγκη αυτή έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην κρίση των Ιμίων, με την απαράδεκτη κατάσταση της τηλεοράσεως να δείχνει αλογόκριτα πλάνα από την αναχώρηση του Στόλου κα τη διασπορά ειδήσεων που προκάλεσαν τεράστια σύγχυση στο κοινό, λόγω της προφανούς ελλείψεως πολιτικής για το συγκεκριμένο θέμα.

Στις ελλείψεις της περιόδου κατατασσόταν και αυτή ενός κατάλληλα οργανωμένου Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων, με αποτέλεσμα ο χειρισμός της όλης κρίσεως να καταλήξει στο γνωστό φιάσκο που θα μπορούσε να περιγραφεί με τον τίτλο του γνωστού έργου του Πιραντέλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε».

Από τότε, βέβαια, έγιναν πολλά για την κάλυψη των ελλείψεων αυτών, όπως η δημιουργία ενός πλήρως οργανωμένου και άρτια εξοπλισμένου Κέντρου Χειρισμού Κρίσεων και μία οργανωμένη προσπάθεια κωδικοποιήσεως των αναγκαίων χειρισμών για την ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης.

Πιο οργανωμένα

Την προσπάθεια αυτή έρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να προαγάγει σε ένα ανώτερο και πιο οργανωμένο επίπεδο το ΓΕΕΘΑ, με την εκπόνηση ενός κανονικού σχεδίου με την κωδική ονομασία «ΚΗΡΥΚΑΣ» (Ενημέρωση του κοινού σε περίοδο κρίσης, εντάσεως και πολέμου).

Με βάση τα παραπάνω ως προς τη σημασία του εν λόγω σχεδίου του ΓΕΕΘΑ σε ενδεχόμενη κρίση ένταση, κρίση ή και πόλεμο, η κυριακάτικη Δημοκρατία κρίνει σκόπιμο να αποκαλύψει ορισμένα στοιχεία του σχεδίου για την ενημέρωση των αναγνωστών της.

Σκοπός του σχεδίου είναι η «η οργάνωση του προσωπικού και των μέσων των τμημάτων που έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης της κοινής γνώμης, προκειμένου -διεξάγοντας επιχειρήσεις ενημέρωσης- να υποστηρίξουν τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στη διαχείρισης της κρίσης – έντασης και πολέμου».

O «ΚΗΡΥΚΑΣ», που έχει τη μορφή και δομή ενός κανονικού σχεδίου επιχειρήσεων (Κατάσταση, Αποστολή, Εκτέλεση, Διοικητική Μέριμνα, Διοίκηση-Επικοινωνίες, με όλες τις συναφείς υποδιαιρέσεις τους), αν και δεν έχει ακόμη λάβει την τελική του μορφή, διότι εκκρεμεί η περαιτέρω επεξεργασία και εμπλουτισμός του από τα Επιτελεία καλύπτει, κατά την άποψή μας, τις ανάγκες για τις οποίες εκπονήθηκε και μάλιστα κατά ιδιαίτερα επαρκή τρόπο.

Μετά τον σκοπό που αναφέρθη παραπάνω, το σχέδιο περιγράφει στη συνέχεια της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», με τις «Εχθρικές Δυνάμεις» να εκτιμάται ότι θα έχουν ως αποστολή μέσω των επιχειρήσεων που θα διεξάγουν τα ΜΜΕ που διαθέτει, να δημιουργήσουν κλίμα ηττοπάθειας και υπονόμευσης του ηθικού των πολιτών της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακόμη, εκτιμάται ότι θα επιχειρηθεί η συκοφάντηση των ενεργειών στη διεθνή κοινή γνώμη και τους διεθνείς οργανισμούς και ότι η εχθρική προπαγάνδα και η διασπορά ψευδών ειδήσεων ενδεχομένως να αναπαραχθούν και να ενισχυθούν – μέσω ανταποκρίσεων των ελληνικών ΜΜΕ.

Oι εκτιμήσεις αυτές του ΓΕΕΘΑ, με βάση τα όσα μας είναι ήδη γνωστά ως προς την έμφαση και της δυνατότητες της ΜΙΤ και των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα του ψυχολογικού πολέμου και της προπαγάνδας, κρίνονται απόλυτα ακριβείς και δικαιολογούν την εκπόνηση ενός κανονικού πλέον σχεδίου.

Αυτό που δεν είδαμε, πάντως, εκτός αν αποτελεί μέρος άλλου σχεδίου, είναι η διαχείριση των μέσων ενημερώσεως που διαθέτουν στη Θράκη οι διάφορες συμμορίες των τουρκογενών που έχει οργανώσει και χρηματοδοτεί το προξενείο της Κομοτηνής.

Οι «Φίλιες Δυνάμεις»

Στις «Φίλιες Δυνάμεις» που περιγράφονται αμέσως μετά περιλαμβάνονται:

1) Η Διεύθυνση Ενημερώσεως του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, η οποία ορίζει την πολιτική ενημερώσεως του υπουργείου.

2) Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερώσεως, η οποία είναι υπεύθυνη για την πολιτική της χώρας στον τομέα των ΜΜΕ.

3) Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως (ΕΣΡ) ως ανεξάρτητη αρχή που προβλέπεται να λαμβάνει μέτρα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να αποφεύγεται η δημοσιοποίηση στοιχείων που δύνανται να βλάψουν τη χώρα και

4) Το υπουργείο Εξωτερικών μέσω του εκπροσώπου Τύπου και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ενημερώσεως του κοινού και την αποτροπή της αντίπαλης προπαγάνδας.

Αυτό που είναι ευχάριστο και μάλλον ενάντια στις απόψεις μας για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, είναι ότι οι στρατιωτικοί κρίνουν ιδιαίτερα επαρκή την απόδοση και το ζήλο των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημερώσεως, η οποία -άλλη έκπληξη αυτή- έχει δοκιμασθεί επιτυχώς σε διάφορες ασκήσεις των Ε.Δ.

Η αμέσως επόμενη παράγραφος του σχεδίου, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ορίζεται ως η διεξαγωγή επιχειρήσεων ενημερώσεως του κοινού, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με σκοπό την κατανόηση και υποστήριξη των ενεργειών των Ε.Δ., την προβολή της αποφασιστικότητας, των δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής ετοιμότητας αυτών, την ενημέρωση της Συμμαχίας για τις θέσεις μας και την αποθάρρυνση, εάν είναι δυνατόν, των επιθετικών βλέψεων του αντιπάλου.

Η περιγραφή της αποστολής κρίνεται επιτυχής διότι, όπως προκύπτει από το κείμενο, καλύπτει τις ανάγκες διατηρήσεως του ηθικού του πληθυσμού στο εσωτερικό της χώρας, τις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής καθώς επίσης και τις ανάγκες που απορρέουν από τη στρατηγική της αποτροπής που έχει υιοθετήσει η χώρα (περνώντας έξω τα κατάλληλα μηνύματα) αλλά και της άμυνας, σε περίπτωση που η αποτροπή (η αποθάρρυνση δηλαδή του αντιπάλου να επιτεθεί) καταρρεύσει.

Ο συντονισμός

Στην παρακάτω παράγραφο, «ΕΚΤΕΛΕΣΗ», αναφέρονται η πρόθεση του Α/ΓΕΕΘΑ, τα Κέντρα Βάρους των Εχθρικών και Φίλιων Δυνάμεων, τα Αποφασιστικά Σημεία, η Ιδέα Ενεργείας, η Ομάδα Επιχειρήσεων Ενημερώσεως (ΟΕΕΝ), τα Γενικά Επιτελεία (και ο ρόλος τους), οι Μείζονες Επιχειρησιακοί Σχηματισμοί, οι Ακόλουθοι Άμυνας-Στρατιωτικοί Αντιπρόσωποι (στο εξωτερικό) και οι απαραίτητες και λεπτομερέστατες Συντονιστικές Ενέργειες.

Λεπτομέρειες ως προς τα Κέντρα Βάρους, τα Αποφασιστικά Σημεία, την Ιδέα Ενεργείας και την Πολιτική Ενημερώσεως του Κοινού, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο με χαρακτηριστική λεπτομέρεια και εμφανίζουν σημαντικό ενδιαφέρον, δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν.

Μάνος Ηλιάδης / Κυριακάτικη Δημοκρατία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s