"Greek National Pride" blog / ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΛΛΑΔΑ

Η ΛΕΒΕΝΤΙΣΣΑ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΕΤΟΙΜΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ*


Παναγιώτη Α. Δρακάτου*

Ὁμότιμου Καθηγητῆ

Ἡ αἰωνία Ἑλλάς μέσα στόν χωροχρόνο τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας ἀποτελεῖ τήν πρωτοπορία στήν πνευματική συνεργασία τῶν λαῶν γιά νά ἀναπτύσσεται ὁ ἀξιόπιστος πολιτισμός, ὅπως ἐπιφανεῖς πνευματικοί ἄνθρωποι ἐκφράζονται μέ τά καλύτερα λόγια γιά τή συμβολή τῆς Πατρίδας μας.

           Ὁ Γκαῖτε, ὁ ἐθνικός ποιητής τῆς Γερμανίας, εἶπε «ὅ,τι εἶναι ἡ ψυχή γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ Ἑλλάς γιά τήν ἀνθρωπότητα» καί ὁ Γερμανός φιλόσοφος  Werner Jaκer «ἀπέβη ὁ Ἕλληνας ὁ ἀνθρωπλάστης μεταξύ τῶν λαῶν».

Ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, μετά τό θαῦμα τοῦ Λαζάρου, πού οἱ Ἑβραῖοι ἀποφάσισαν νά τόν σκοτώσουν, ὅταν ἐνεφανίσθησαν Ἕλληνες εἰς τόν Φίλλιπον καί εἰς τόν Ἀνδρέαν γιά νά συζητήσουν μαζί Του εἶπε «Νῦν ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθεῖ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου».

 

Θά ἐρωτήσει κανείς, εὔλογα γιατί γράφονται αὐτά;

Στίς μέρες μας πολύς λόγος γίνεται γιά τήν ἀληθινά ἄσχημη κατάσταση τῆς Ἑλλάδος καί πού ὁδηγεῖ τό πρόβλημα αὐτό, καί ἡ ἀνησυχία εἶναι εὔλογη εἰδικά γιά τή γενιά τῶν παιδιῶν μας, ὥστε οἱ παλαιότεροι νά διερωτῶνται «σέ ποιά κοινωνία θά ζήσουν τά παιδιά μας».

Δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι αὐτά τά ἀποτελέσματα προέρχονται ἀπό τή στρατηγική τῆς  παγκοσμιοποίησης, πού πρέπει νά περάσει ἀπό τήν Ἑλλάδα καί νά κατευθυνθεῖ προς τά Βαλκάνια,τή Ρωσία, τήν Οὐκρανία,τό Ἀζερμπαϊτζάν, καί γιά τόν λόγο αὐτό ἔχουμε τήν ἐπιχείρηση στά Ἴμια , τόν παράνομο πόλεμο τοῦ ΝΑΤΟ ἐναντίον τῆς Σερβίας καί νά μήν ξεχνᾶμε οἱ Ἕλληνες τήν ἐπιβολή τῆς δικτατορίας 21 Ἀπριλίου 1967 πού ὁδήγησε στήν κατάληψη τοῦ 38% τῆς Κύπρου ἀπό τούς Τούρκους.

 Καί στίς μέρες μας πού στίς ἀνεπτυγμένες χῶρες δέν γίνεται πόλεμος μέ ὅπλα, ἀλλά ἐπιβάλλεται ὁ οἰκονομικός πόλεμος μέ ἰσοπέδωση τῶν πάντων, ὅπως τῆς παράδοσης, τῆς  ἱστορίας, τῆς παιδείας καί ἄλλων μέσων.

Ἐπίσης σήμερα, εὑρισκόμεθα ἀντιμέτωποι μέ τά Σκόπια, μέ τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, ἐπειδή ἡ παγκοσμιοποίηση ἔχει βάσεις  καί καλούμεθα ἀπό τήν ἱστορία νά ἐπιτελέσουμε τό καθῆκον μας· ἐπ’ οὐδενί λόγῳ νά ὀνομαστοῦν τά Σκόπια  μέ τό ἔνδοξο ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας  διότι:

«Ἐάν σέ ἐγκαταλείψωμεν, ὤ ἱερά

πατρίς τοῦ Ἀλεξάνδρου, τό ἐθνικόν

σάβανόν σου θά καλύψει καί τό

πτῶμα τῆς Ἑλλάδος».

                            Ἰωάννης Πετρώφ    (1)  (ὁ ἐκ Μόσχας—1903)

Ὁ νοῶν νοείτω, πού βαδίζουμε…(2, 3) χρειάζεται προσοχή καί πάντοτε νά ζοῦμε καί νά βαδίζουμε μέ τό κεφάλι ψηλά, μέ τό ἐμβατήριο τοῦ Γιάννη Ρίτσου:

«Τήν Ρωμηοσύνη μήν τήν κλαῖς

ἐκεῖ πού πάει νά σκύψει

μέ τό σουγιά στό κόκκαλο

μέ τό λουρί στό σβέρκο

νάτη πετιέται ἀπό ξαρχῆς

καί ἀντρειεύει καί θερεύει

καί καμακώνει τό θεριό

μέ τό καμάκι τοῦ ἥλιου.

                       (Γιάννης Ρίτσος)»

ὅπως τό μελοποίησε ὁ Μίκης Θεοδωράκης, πού ξεκινάει πρίν ἀπό χιλιάδες χρόνια μέ τό ἀναγραφόμενο στό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν «Κυλινδρηθήσεται ὁ Ἑλληνισμός ὡς ἀσκός ἐν πόντῳ, δύναι δί΄ οὐ θέμις», δηλαδή ὁ Ἑλληνισμός κυλιόμενος ἐν τῷ τρικυμιώδῃ τῶν ἐθνῶν πελάγη, ἀλλά μή καταποντιζόμενος καί τοῦ Ἀριστείδου «Ἀρξόμεθα σωτηρίου καί καλῆς φιλονικίας πρός ἀλλήλους, ἀμιλλώμενοι σῶσαι τήν  Ἑλλάδα»

Αὐτή ἡ λεβέντισσα Ρωμηοσύνη (4)  ἔχει ἀποδείξει στόν χωροχρόνο τῆς ὑπάρξεώς της τοῦ λόγου τό ἀληθές, μέ τήν πνευματική καλλιέργεια πού ἔχει ἀποδείξει στά δυναμικά καί εἰρηνικά γεγονότα τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας.

Μή ξεχνᾶμε πώς ἐξεφράσθηκαν οἱ μεγάλοι ἡγέτες, φίλοι καί ἐχθροί, γιά τόν παγκόσμιο θρίαμβο πού πετύχαμε, τό ἔτος 1940 κρατώντας Ἰταλούς καί Γερμανούς 219 ἡμέρες, ὅταν οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης ἔπεφταν μετά  ἀπό 1 ὡς καί 2 ἡμέρες, δίδοντας τό φῶς τῆς ἐλπίδας στήν ἀνθρωπότητα.

Ὁ πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. Ροῦσβελτ ἐδήλωσε: «εἴτε 3 λεπτά εἴτε 3 αἰῶνες ἄν περάσουν, ἡ αἰωνία Ἑλλάς θά ἔλεγε τό ὄχι. Ἐκφράζω τήν αἰώνια εὐγνωμοσύνη μου πρός τήν αἰωνία Ἑλλάδα».

Καί ἡ πλέον συγκινητική  δήλωση τοῦ Στάλιν: «Εἰς τήν Βουλγαρία θά μποῦμε ὡς τιμωροί, εἰς τήν Σερβία ὡς ἐλευθερωτές καί εἰς τήν Ἑλλάδα ὡς προσκυνητές», ὁ δέ στρατάρχης Ζούκωφ: «Ἡ  Μόσχα ἐσώθη χάριν τῆς ἀντιστάσεως τῶν Ἑλλήνων».

Σήμερα, τό Δ.Ν.Τ. «ἐνισχύει» τήν οἰκονομία τῆς Πατρίδας μας, ἐπειδή  τή θεωρεῖ ὡς τήν πιό πτωχή χώρα, ἐνῷ πρό 12ετίας ἔκανε μία μελέτη πού ἔδειξε ὅτι μετά τόν 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἡ πρώτη σέ ρυθμό ἀνάπτυξης καί δεύτερη ἡ Δυτική  Γερμανία, πού εἶχε πάρει μαζί μέ τήν Ἰαπωνία τά κεφάλαια τῶν πολυεθνικῶν τῶν Η.Π.Α.

 Ἡ δέ πρόσφατη μελέτη τῶν 150 οἰκονομολόγων στήν Ἀγγλία ἔδειξε ὅτι οἱ  Ἕλληνες ἔχουν ἀπό τό ἔτος 1999 διπλάσια ἀπόδοση στήν παραγωγή ἀπό τούς Γερμανούς καί ἀσφαλῶς γνωρίζουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες τήν ἀρνητική στάση τῶν Γερμανῶν στό πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, παρά τό γεγονός ὅτι μέχρι σήμερα δέν ἔχουν πληρώσει τίς πολεμικές ἀποζημιώσεις πρός τήν Ἑλλάδα πού ἀνέρχονται σέ 70 δισεκκατομύρια εὐρώ, καί ἡ γερμανική ἑταιρεία τῆς Siemens πρωτοστατεῖ στήν κερδοσκοπία σέ βάρος τῆς Ἑλλάδας.

Σήμερα, στό κατώφλι τοῦ 21ου αἰώνα καί, ὅπως πάντοτε, ἡ λεβέντισσα Ρωμηοσύνη (5) εἶναι ἕτοιμη στίς ἐπάλξεις  τοῦ Ἔθνους  μέ τό ἑλληνορθόδοξο χριστιανικό πνεῦμα νά δώσει τήν ἐλπίδα καί τό φῶς στήν ἀνθρωπότητα, ὅπως ἔκανε στά δυναμικά γεγονότα τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, γιά νά ζοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐν εἰρήνῃ καί νά ὁδηγοῦνται στό «κάτ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ».

*Μέλος:

Τῆς Ἀκαδημίας Μηχανικῶν Περιβάλλοντος τῶν Ἡνωμένων               Πολιτειῶν Πολιτειῶν, / Τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Ρωσίας, / Τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καί Τεχνῶν τῆς Εὐρώπης, / Τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Νέας Ὑόρκης, / Τιμητικό ἰσόβιο μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀμερικανῶν Μηχανολόγων Μηχανικῶν, / Διακεκριμένος ὁμιλητής τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀμερικανῶν Μηχανολόγων Μηχανικῶν καί  τῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων Μηχανικῶν τῆς Ρωσίας, / Ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στόν Ο.Η.Ε.-Ἐπιτροπή Ἐπιστήμης καί Τεχνολογίας γιά τήν Ἀνάπτυξη

 Βιβλιογραφία.

1. Δημ. Δ. Ζαγκλῆ, Ἡ Μακεδονία του Αἰγαίου καί οἱ Γιουγκοσλάβοι , –1975.

2. Παν. Ἀλεξ. Δρακάτος, Παῦλος Μελᾶς καί Γερμανός Καραβαγγέλης εἶναι ἕτοιμοι στίς ἐπάλξεις τοῦ ἔθνους, Πυροβολητής  -2009.

3. Ἰωάν. Ἀ. Σκούρτης, Ὁ Μακεδονικός Ἑλληνισμός στίς βορειότερες νησίδες του, Ἐπιστολογραφία τοῦ Δεβρῶν καί Βελεσσῶν Παρθενίου (1908—1909), 2008.

4. Παν. Ἀλεξ. Δρακάτος ,Τό Ἑλληνικό ΟΧΙ  στήν παγκοσμιοποίηση ,Πυροβολητής—2010, Τά Νέα της Λέσχης Καταδρομέων καί Ἱερολοχιτῶν.

5. Παν. Ἀλεξ. Δρακάτος, Τήν Ἑλληνική Σημαία κρατοῦν μόνο Ἕλληνες, Τά Νέα της Λέσχης Καταδρομέων καί Ἱερολοχιτῶν-2008

*ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘Ἐρῶ’ , Γ΄ ΤΕΥΧΟΣ, ΙΟΥΛ.-ΣΕΠΤ. 2010

enromiosini.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s