"Greek National Pride" blog / Τουρκία

ΙΑΝ 2013: Ιλιγγιώδεις οροφές για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις


Turkish-Armed-Forces

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και ανησυχητική για τη χώρα μας, είναι η εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2013.

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας (Ι.Α.Α.Α.), http://www.i-sda.eu

Συγκεκριμένα, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri), συμπεριλαμβανομένων των Χερσαίων (KKK: Kara Kuvvetleri Komutaniıği), Ναυτικών (TDK: Türk Deniz Kuvvetleri), Αεροπορικών (THK: Türk Hava Kuvvetleri) Δυνάμεων, της Στρατοχωροφυλακής (Jandarma Genel Komutaniıği) και της Ακτοφυλακής (Sahil Güvenlik Komutanliği) αριθμούν συνολικά 723.741 άτομα, εκ των οποίων οι 52.260 είναι πολιτικό προσωπικό (διοικητικοί υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες, κ.λπ.).

Αναλυτικά τα αριθμητικά δεδομένα για κάθε κατηγορία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Σε ότι αφορά το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προαναφερόμενων κλάδων αυτό ανέρχεται συνολικά σε 671.481 άτομα εκ των οποίων 208.401 άτομα είναι το επαγγελματικό προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων και των οπλιτών επιμηκυμένης θητείας) που αντιστοιχούν στο 31% κατά μέσο όρο του συνολικού στρατιωτικού προσωπικού (τα επιμέρους ποσοστά ανά κλάδο παρουσιάζονται επίσης στον συνημμένο πίνακα).

Το σύνολο του προσωπικού θητείας ανέρχεται σε 463.080 άνδρες εκ των οποίων οι 145.755 άνδρες υπηρετούν τη θητεία τους στη Στρατοχωροφυλακή.

>Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο αριθμός των ανώτατων αξιωματικών μειώθηκε από 364 σε 348 άτομα (διαφορά -16 άτομα).

>Οι δε αξιωματικοί όλων των υπολοίπων βαθμών μειώθηκαν από 39.873 σε 39.449 άτομα (διαφορά – 424 άτομα).

>Αντίθετα οι μόνιμοι οπλίτες αυξήθηκαν από 41.422 σε 46.394 (διαφορά + 4.972 άτομα).

>Το συνολικό επαγγελματικό στρατιωτικό προσωπικό αυξήθηκε από 201.560 σε 208.401 (διαφορά + 6.841), ενώ αντίθετα το πολιτικό προσωπικό μειώθηκε από 53.774 άτομα σε 52.260 (διαφορά -1.514).

>Τέλος, κατά τη διάρκεια ενός έτους, η συνολική οροφή των Τουρκικών Ένοπλων Δυνάμεων (TSK), συμπεριλαμβανομένων των Χερσαίων (KKK), Ναυτικών (TDK), Αεροπορικών (THK) Δυνάμεων, της Στρατοχωροφυλακής (Jandarma) και της Ακτοφυλακής (Sahil Güvenlik Komutanliği) αυξήθηκε από 711.759 σε 723.741, δηλαδή κατά 11.982 άτομα.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει σε δύο Κλάδους των Τουρκικών ΅Ενόπλων Δυνάμεων, τη Στρατοχωροφυλακή και την Ακτοφυλακή, που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας.

Η πρώτη, η Στρατοχωροφυλακή (Jandarma Genel Komutaniıği) έχει πλέον μετατραπεί σε μία εντυπωσιακού μεγέθους, κατά βάση στρατιωτική δύναμη, η οποία επανδρώνεται από τουλάχιστον το 30% του συνολικού επαγγελματικού προσωπικού αλλά και του προσωπικού θητείας που διαθέτει η Τουρκία συνολικά. Υπενθυμίζεται ότι για το 2013 η οροφή της ανέρχεται σε 211.185 άτομα συμπεριλαμβανομένων και 3.603 πολιτικών υπαλλήλων.

Αν και η υπέρμετρη ανάπτυξη της Στρατοχωροφυλακής έχει επηρεαστεί και από πολιτικές σκοπιμότητες, καθώς, την τελευταία δεκαετία, ο Κλάδος φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους ισλαμιστές ως «δούρειος ίππος» για την άλωση των άλλων Κλάδων (υπενθυμίζεται ότι ο στρατηγός Necdet Özel, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει διατελέσει Διοικητής Στρατοχωροφυλακής), που θεωρούνταν κάστρα του κεμαλισμού, εν τούτοις έχει και σημαντικές, για τη χώρα μας, επιχειρησιακές συνέπειες.

Έχοντας ως κύρια αποστολή την αντιμετώπιση του κουρδικού αντάρτικου, ιδιαίτερα στις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας, το μέγεθος, η σύνθεση του προσωπικού (61.276 άτομα είναι το επαγγελματικό στρατιωτικό προσωπικό της), ο εξοπλισμός της και το αυξανόμενο επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας (αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπλοκής σε επιχειρήσεις), προοιωνίζουν ότι πολύ σύντομα, αν αυτό δεν έχει ήδη πλήρως επιτευχθεί, θα είναι απόλυτα έτοιμη και ικανή ώστε να αντιμετωπίσει την κουρδική απειλή, χωρίς την εμπλοκή – συνδρομή των Τουρκικών Χερσαίων Δυνάμεων (TKK).

Αν μάλιστα συνυπολογιστεί ότι η Τουρκική Αστυνομία, που σαφώς είναι επικεντρωμένη στα καθαρόαιμα αστυνομικά καθήκοντα, αριθμεί περί τις 228.000 άνδρες και γυναίκες, είναι αυτονόητο, ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί η Στρατοχωροφυλακή μπορεί να αφοσιωθεί στα καθαρά στρατιωτικό επιχειρησιακό της έργο (αντι-ανταρτικές επιχειρήσεις, ασφάλεια ζώνης εσωτερικού, κ.λ.π.).

Κατά συνέπεια, οι TKK διαθέτουν την ελευθερία προσανατολισμού και επικέντρωσης της συνολικής ισχύος τους όπου το επιθυμούν ή απαιτηθεί, εντελώς ΑΠΕΡΙΣΠΑΣΤΕΣ.

Όσον αφορά την Ακτοφυλακή (Sahil Güvenlik Komutanliği), παρά το μικρό σχετικό μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού της (5.492 άτομα συμπεριλαμβανομένων και 869 πολιτικών υπαλλήλων), εν τούτοις αποτελεί μία υψηλού ποιοτικού επιπέδου δύναμη αφού το 55,1% του στρατιωτικού της προσωπικού είναι επαγγελματικό. Καθώς το ζήτημα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) στην ευρύτερη περιοχή φαίνεται ότι έχει «ανοίξει» συνολικά, είναι προφανές ότι η Τουρκία μεθοδικά προετοιμάζει μία αστυνομική – (παρα)στρατιωτική δύναμη ικανή να αναλάβει όλο το φάσμα των αποστολών αστυνόμευσης, επιτήρησης, έρευνας και διάσωσης.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, είναι εμφανές ότι η Τουρκία συνεχίζει την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο ποιοτικά αλλά και ποσοτικά (υπενθυμίζεται η αύξηση του συνολικού προσωπικού κατά 11.982 άτομα μέσα σε ένα χρόνο).

Βέβαια αυτό είναι εφικτό λόγω της τεράστιας δεξαμενής ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει αλλά και της νεαρού του πληθυσμού της.

Με συνολικό πληθυσμό περί τα 80.000.000 (78,785,548 για το 2011 με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας), το 26,9 των αρρένων κατοίκων έχει ηλικία κατά από 30 έτη, ενώ το 20,6% έχει ηλικία μεταξύ 30 και 64 ετών. Με εκτιμήσεις του 2008 οι Τούρκοι άρρενες μεταξύ 16 και 49 ετών ανέρχονται σε περισσότερα από 17.000.000 εκατομμύρια!

Αυτή η νεαρής ηλικίας δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού επιτρέπει όχι μόνο τη συντήρηση, ανανέωση και αύξηση του επαγγελματικού στρατιωτικού προσωπικού (το 2013 ανέρχεται σε 208.401 άτομα) εφόσον απαιτηθεί ή μπορεί για οικονομικούς πρωτίστως λόγους να επιτευχθεί, αλλά και την απόδοση 463.080 ανδρών ως στρατεύσιμων σε 15μηνη βάση (όση είναι, κατά μέσο όρο η διάρκεια της θητείας στην Τουρκία).

Τέλος, σε σχέση με τα προαναφερθέντα αριθμητικά δεδομένα, θα πρέπει να επισημανθεί και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο, εκ πρώτης όψης, ίσως φαντάζει παράδοξο.

Με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS: International Institute for Strategic Studies), του Λονδίνου, για το 2011 (Military Balance 2012), οι εφεδρείες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέρχονται συνολικά σε 378.700 άτομα, δηλαδή μικρότερο κατά περίπου 22% από τους στρατεύσιμους που υπηρετούν τη θητεία τους σε 15μηνη περίοδο.

Εξ αυτών 258.700 αποτελούν τις εφεδρείες των Χερσαίων Δυνάμεων (TKK), 55.000 των Ναυτικών Δυνάμεων (TDK), 65.000 των Αεροπορικών Δυνάμεων (THK) και 50.000 των παραστρατιωτικών, κυρίως δηλαδή της Στρατοχωροφυλακής.

Συγκρίνοντας τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τις ενεργές και τις εφεδρικές δυνάμεις, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι για την απόκτηση της πολεμικής σύνθεσης οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις κινητοποιούν μικρό κλάσμα του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν. Η εξήγηση είναι εξαιρετικά απλή: ήδη από τον καιρό της ειρήνης βρίσκονται σε υψηλότατα ποσοστά επάνδρωσης τα οποία σε πολλές περιπτώσεις φθάνουν το 100% (όπως παραδείγματος χάριν οι σχηματισμοί και οι μονάδες της 1ης Τουρκικής Στρατιάς).

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s