"Greek National Pride" blog / Εξοπλισμοί

TOYΣ «ΕΠΕΙΣΑΝ» ΤΑ … AΤLANTIQUE 2 Τώρα … «τρέχουν» οι ΗΠΑ για τα AΦΝΣ: Ανακάλυψαν 4 P-3C μέσα σε 1 ημέρα!


Φαίνεται ότι «Κι ο άγιος φοβέρα θέλει», καθώς αμέσως μετά την υποβολή αιτήματος από την ελληνική κυβέρνηση  προς τη γαλλική για προμήθεια 4 νέων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας (ΑΦΝΣ), τύπου Atlantique 2, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταποκρίθηκαν εκ νέου στο ελληνικό αίτημα (το οποίο είχε απορριφθεί προς … 20 ημερών) προσφέροντας 4 Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) P-3C στη δύναμη του ΠΝ!

Συγκεκριμένα σε επιστολή που απέστειλε η κατασκευάστρια εταιρία Lockheed Martin στο ΓΕΝ, με ημερομηνία 18/02 (υποτίθεται την παραμονή της άφιξης Ολάντ…)  προτείνεται στην ελληνική πλευρά η απόκτηση μέσω διακρατικής συμφωνίας (LOA), με την κυβέρνηση των ΗΠΑ τωνν4 αεροσκαφών, ενώ τα προτεινόμενα αεροσκάφη θα παραχωρηθούν στο ΠΝ, από το Αμερικανικό Ναυτικό (USN) ως Excess Defence Articles (EDA).

Τα κυριότερα σημεία της επιστολής προσφοράς προς τον Α/ΓΕΝ είναι τα εξής:

«18 Φεβρουαρίου 2013

Αρχηγόν Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

ΘΕΜΑ:  Κάλυψη των Απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) σε Α/Φ Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ).

Το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ζήτησε από το Αμερικανικό Ναυτικό (USN) την παραχώρηση αεροσκαφών P-3C ναυτικής συνεργασίας σε πτήσιμη κατάσταση, προκειμένου να ικανοποιήσει άμεσες επιχειρησιακές του ανάγκες στον τομέα της ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης. Το πρόγραμμα απομείωσης και απόσυρσης από την ενεργό υπηρεσία του USN, των αεροσκαφών P-3C, δεν δύναται να υποστηρίξει το αίτημα του ΠΝ, καθόσον τα συγκεκριμένα αεροσκάφη τίθενται σε απόθεση με ελάχιστο ή μηδενικό υπολειπόμενο αριθμό ωρών πτήσεως λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών του USN.

Για την επείγουσα επιχειρησιακή απαίτηση του ΠΝ για ΑΦΝΣ, η Lockheed Martin προτίθεται να συνεργασθεί με το ΠΝ και το USN, προκειμένου να δοθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης αεροσκαφών P-3C που θα καλύψει τόσο τις άμεσες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του ΠΝ. Το πρόγραμμα θα είναι βασισμένο στα ακόλουθα:

α.    Το ΠΝ σε συνεργασία με το USN και την Lockheed Martin θα επιλέξουν τα τέσσερα (4) καλύτερα διαθέσιμα προς παραχώρηση αεροσκάφη P-3C, τα οποία και θα παραδοθούν, από το USN, στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin.     β.    Η Lockheed Martin θα εκτελέσει μια σειρά επιθεωρήσεων στα πρώτα δύο (2) αεροσκάφη, με σκοπό αυτά να έχουν επέκταση του υπόλοιπου ορίου ζωής των κατά 1000 ώρες πτήσης, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του ΠΝ.     γ.    Στα άλλα δύο (2) αεροσκάφη η Lockheed Martin θα εκτελέσει πρόγραμμα πλήρους δομικής αναβάθμισης που περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέων πτερύγων, δομικές παρεμβάσεις και την τοποθέτηση αναβαθμισμένων κινητήρων, δίδοντας έτσι ένα όριο ζωής τουλάχιστον 20 ετών και περισσότερες από 15.000 ώρες πτήσεως. Η συντήρηση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών συστημάτων και η τοποθέτηση ενός νέου mission system, ανεπτυγμένο από ελληνική εταιρεία, θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας ούτως ώστε τα αεροσκάφη να είναι πλήρως επιχειρησιακά για την εκτέλεση αποστολών ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης.     δ.    Μετά την παράδοση των δύο πλήρως αναβαθμισμένων αεροσκαφών στο ΠΝ, τα πρώτα δύο αεροσκάφη θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin, προκειμένου να εφαρμοσθούν και σε αυτά οι εργασίες της δομικής αναβάθμισης και της τοποθέτησης του νέου mission system. Με τον τρόπο αυτό το ΠΝ θα αποκτήσει σε βάθος χρόνου έναν στόλο τεσσάρων αεροσκαφών P-3C πλήρως αναβαθμισμένων, ικανών για εκτέλεση αποστολών για πάνω από είκοσι χρόνια.     ε.    Η επανεκπαίδευση και πιστοποίηση των πληρωμάτων και του τεχνικού προσωπικού θα γίνει ως μέρος του προγράμματος αυτού.  Η υπάρχουσα υποδομή (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός εδάφους, ανταλλακτικά κλπ) θα αξιολογηθεί και θα ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της εν συνέχεια υποστήριξης που θα προσφερθεί.      Η ανωτέρω προσέγγιση έχει δομηθεί με γνώμονα την ικανοποίηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΠΝ με γνώμονα ότι τα αεροσκάφη P-3 αποτελούν σήμερα την πλέον αξιόπιστη και οικονομικά εφικτή λύση για την κάλυψη των αναγκών του σε αποστολές ναυτικής επιτήρησης».

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ P-3C

Τα αεροσκάφη τα οποία έχουν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό ωρών πτήσης προτείνεται κατ αρχήν να υποβληθούν σε  μια σειρά δομικών επιθεωρήσεων με σκοπό να επεκταθεί το υπόλοιπο ορίου ζωής των κατά 1000 ώρες πτήσης. Αυτό αφορά τα 2 πρώτα αεροσκάφη P-3C τα οποία εν συνεχεία θα παραδοθούν άμεσα στο ΠΝ για έναρξη πτητικής εκμετάλλευσης και εκπαίδευσης πληρωμάτων.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του ΠΝ ενώ ταυτόχρονα, τα άλλα δύο (2) αεροσκάφη θα υποβληθούν από τη κατασκευάστρια εταιρία Lockheed Martin σε πρόγραμμα πλήρους δομικής αναβάθμισης (Mid Life Upgrade – MLU).

Το πρόγραμμα MLU περιλαμβάνει  την τοποθέτηση νέων πτερύγων, δομικές παρεμβάσεις και την τοποθέτηση αναβαθμισμένων κινητήρων, που ουσιαστικά θα «μηδενίσει» της ώρες πτήσης και θα προσφέρει έναν ορίζοντα πτητικής εκμετάλλευσης για τα επόμενα 25 χρόνια με πάνω από 15.000 ώρες πτήσεως.

Επίσης θα εκτελεσθεί  συντήρηση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών συστημάτων και τοποθέτηση ενός νέου mission system, ανεπτυγμένου από ελληνική εταιρεία και τα αεροσκάφη θα παραδοθούν στο ΠΝ.

Εν συνεχεία με την παράδοση των δύο πλήρως αναβαθμισμένων αεροσκαφών στο ΠΝ, τα πρώτα δύο αεροσκάφη που στο μεταξύ θα πετάνε με πληρώματα του ΠΝ στην Ελλάδα, θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin στις ΗΠΑ, προκειμένου να εφαρμοσθούν και σε αυτά οι εργασίες της δομικής αναβάθμισης και της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού αποστολής.

Σύμφωνα με τη Lockheed Martin η προτεινόμενη λύση ικανοποιεί τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του ΠΝ, αλλά καλύπτει χρονικά και τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του και μάλιστα με Α/Φ πολύ πιο σύγχρονα από τα παροπλισμένα πλέον P-3B.

Επιπλέον η λύση της παραχώρησης P-3C από τα αμερικανικά αποθέματα θα εξοικονομήσει όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά,  σημαντικά κονδύλια που θα απαιτούσε η επανενεργοποίηση των P-3Β σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για την Ελλάδα και τις Ε.Δ.

Βασικό σημείο που εστιάζει η πρόταση της Lockheed Martin είναι ο τομέας της υποστήριξης ο οποίος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ομαλής επιχειρησιακής αξιοποίησης.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει όχι μόνο τα αεροσκάφη, αλλά και ανταλλακτικά αρχικής υποστήριξης, εκπαίδευση, κλπ) και έχει λάβει υπόψη της τις ήδη ανεπτυγμένες στη χώρα υποδομές και τεχνικές ικανότητες από τα προηγούμενα P-3B, μειώνοντας ακόμα περαιτέρω το συνολικό κόστος.

Επιπλέον η επανεκπαίδευση και πιστοποίηση των πληρωμάτων και του τεχνικού προσωπικού θα γίνει ως μέρος του προγράμματος αυτού.  Η υπάρχουσα υποδομή (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός εδάφους, ανταλλακτικά κλπ) θα αξιολογηθεί και θα ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της εν συνέχεια υποστήριξης που θα προσφερθεί.

Πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι η σαφής αναφορά εμπλοκής ελληνικής εταιρείας για το τακτικό σύστημα των αεροσκαφών που εξασφαλίζει τεχνογνωσία, θέσεις εργασίας αλλά και την απαιτούμενη ελληνική προστιθέμενη αξία.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Το ζήτημα που έχει προκύψει με την απόκτηση  αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας είναι περίπλοκο, αφού υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που θα πρέπει πλέον με τα νέα δεδομένα  να αξιολογηθούν και να συγκριθούν.

Υπενθυμίζεται ότι  Πολεμικό Ναυτικό είχε ζητήσει από το Αμερικανικό Ναυτικό την παραχώρηση αεροσκαφών P-3C ναυτικής συνεργασίας σε πτήσιμη κατάσταση, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες επιχειρησιακές του απαιτήσεις για την υποστήριξη της ΑΟΖ.

Αυτό είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, στις ΗΠΑ (19 έως 25 Ιανουαρίου 2013),όταν συναντήθηκε και συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με κορυφαία στελέχη του αμερικανικού Ναυτικού εισπράττοντας όμως αρνητική απάντηση στο αίτημα για άμεση παραχώρηση αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας.

Ως επίσημη δικαιολογία δόθηκε η εξήγηση της μη διαθεσιμότητας αεροσκαφών εξ αιτίας των ανελαστικών επιχειρησιακών αναγκών του USN στη παρούσα φάση.

Όμως η επανεμφάνιση της αμερικάνικής πλευράς με πρόταση άμεσης διαθεσιμότητας 4 ΑΦΝΣ τύπου P-3C ως αντίδραση στην πρόσφατη θετική ανταπόκριση της Γαλλίας για την ενοικίαση 4 ΑΦΝΣ Atlantique 2, δημιουργεί εύλογες απορίες για τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται τα αιτήματα από τις ΗΠΑ για άμεση αμυντική συνδρομή στενών συμμαχικών χωρών, όπως είναι η Ελλάδα.

Επιπλέον όμως προκαλούν ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας όσον αφορά τη κυβέρνηση των ΗΠΑ να ανταποκριθούν στην αίτηση υποστήριξης της Ελλάδας σε μια τόσο δύσκολή περίοδο για ζητήματα που άπτονται την προστασία και επιτήρηση της κρίσιμης περιοχής της ΝΑ Μεσογείου τόσο σε Εθνικό όσο και σε συμμαχικό επίπεδο.

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η υποψηφιότητα των P-3C Orion είναι σαφώς ικανοποιητική και επιθυμητή από πλευράς τεχνικών και επιχειρησιακών δεδομένων, ειδικά σε ότι αφορά την τοποθέτηση του mission system (συστήματος αποστολής) το οποίο κατασκευάζεται από ελληνική εταιρεία και έχει ήδη πουληθεί στο εξωτερικό.

Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε καθώς είναι γνωστό ότι το Πολεμικό Ναυτικό, έχοντας αξιολογήσει τις δυνατότητες διαφόρων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας και μετά την αποτυχία υλοποίησης της απόκτησης νέων αεροσκαφών το 2009 (λόγω κόστους και ρίσκου του προγράμματος) έχει καταλήξει ότι τα P-3C αποτελούν μια αξιόπιστη και ενδεδειγμένη επιχειρησιακά λύση για την Ελλάδα.

Η λύση που προτείνεται είναι ήδη ανεπτυγμένη και λειτουργεί επιχειρησιακά με πολλούς χρήστες παγκοσμίως, αφού μόνον έτσι εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ολοκληρωμένη παράδοση των αεροσκαφών, η υλοποίηση του προγράμματος με ελάχιστο ρίσκο και εντός των προϋπολογισθέντων κονδυλίων και αποφεύγονται οι περιπέτειες που κατά καιρούς έχουν εμπλακεί οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με αναπτυξιακά προγράμματα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

Γι αυτό άλλωστε τα Orion βρισκόντουσαν στην κορυφή της λίστας με τα αιτήματα που υπέβαλε ο Α/ΓΕΝ κατά το πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Όμως μετά την κωλυσιεργία που επιδείχτηκε από πλευράς Ουάσιγκτον ποιος μπορεί να εμπιστευτεί πλέον τις νέες δεσμεύσεις που τώρα προτείνουν οι Αμερικανοί;

Θα πρέπει λοιπόν να πείσουν την ελληνική πλευρά για τις προθέσεις τους και προς την κατεύθυνση αυτή θα εξυπηρετούσε η πρόταση αρχικής παραχώρησης όχι 2 αλλά 4 αεροσκαφών P-3C παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπολοίπων δύο στις ΗΠΑ.

Εκτιμούμε ότι καθώς οι εξελίξεις τρέχουν με ραγδαίους ρυθμούς, θα φανεί σύντομα το κατά πόσον οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να επιβεβαιώσουν και να επεκτείνουν τις στενές σχέσεις στον αμυντικό τομέα με την χώρα μας, όχι μόνο σε αυτή, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις…

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s