"Greek National Pride" blog / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Έξυπνες και χαμηλού κόστους λύσεις για τις ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις


DYK_01_GEETHAΜία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα δημογραφικό πρόβλημα προτού εκδηλωθεί σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάσει το αξιόμαχο των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, της αφρόκρεμας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η ετήσια πρόσληψη μικρού αριθμού (κατ’ ανώτατο 50) επαγγελματιών ώστε να ανανεώνεται ηλικιακά το προσωπικό των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ως μονάδες ειδικών επιχειρήσεων λογίζονται οι Ζ’ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών (Ζ’ ΜΑΚ) και το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) όσον αφορά τον Ελληνικό Στρατό, η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού και η 31η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας & Διάσωσης (31 ΜΕΕΔ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο σύνολο τους αυτές οι μονάδες επανδρώνονται αποκλειστικά από επαγγελματίες που ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες.

Όμως η παύση των προσλήψεων επαγγελματικού στρατιωτικού προσωπικού από το 2009 και μετά δημιουργεί εκ των πραγμάτων κενό στην ομαλή και συνεχή ανανέωση του προσωπικού και αυξάνει συνεχώς τον μέσο όρο ηλικίας σε επίπεδα που δεν είναι αποδεκτά με βάση τα ελληνικά ή τα διεθνή δεδομένα. Οι τελευταίοι επαγγελματίες προσελήφθησαν το 2008 και οι μικρότεροι έχουν πάνω από πέντε χρόνια υπηρεσίας χωρίς να υπάρχει από τότε συνέχεια. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται κενά από παραιτήσεις στελεχών που έχουν γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια και τα οποία λόγω αναστολής των προσλήψεων δεν έχουν αναπληρωθεί. Επιπρόσθετα, εντός του 2013 ορισμένα στελέχη θα συμπληρώνουν 25ετή παραμονή και θα αποχωρήσουν δημιουργώντας επιπλέον κενά.

Αν μάλιστα συνεχιστεί η μη ανανέωση (λόγω αναστολής  προσλήψεων) του προσωπικού τότε τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα θα διογκωθεί και θα γίνει εκρηκτικό.

Επισημαίνεται, ότι το προσωπικό που επανδρώνει τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων λόγω της εξαιρετικά απαιτητικής, εντατικής και πολύπλοκης φύσης των αποστολών και των καθηκόντων τους δεν μπορεί να αποδώσει όταν ξεπεράσει μία συγκεκριμένη ηλικία (φυσικά εξαιρέσεις υπάρχουν αλλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα). Επίσης, σε αυτές τις μονάδες, η ηλικιακή συνέχεια και προγραμματισμένη ηλικιακή ανανέωση είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την ομαλή συνέχεια τόσο της εκπαίδευσης όσο και της μεταφοράς της εμπειρίας προς τα κάτω.

Καθώς διασφαλίζει την έστω και κατ’ ελάχιστο συνεχή ηλικιακή ανανέωση του προσωπικού η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι εξαιρετικά σημαντική ενώ ταυτόχρονα όχι μόνο δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά αλλά ταυτόχρονα αξιοποιεί προσωπικό το οποίο έχει ήδη υποστεί εκπαίδευση και έχει, έστω και μικρή, εμπειρία υπηρεσίας.

Αποδεικνύει επίσης, ότι ακόμα και σε οικονομικά χαλεπούς καιρούς εφόσον υπάρχει σαφές όραμα μπορούν να σχεδιαστούν λύσεις που είναι αποτελεσματικές και λελογισμένου οικονομικού κόστους.

Αναλυτικά, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, που θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τροποποιεί το γενικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους «Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης» (ΟΒΑ) ενσωματώνοντας ειδικές διατάξεις που αφορούν τις Ειδικές Δυνάμεις.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 (Α’ 166),  όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 17 του ν.3648/2008 (Α’ 38), προστίθενται οι παράγραφοι 9, 10, 11, 12 και 13 ως εξής:

«9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή έφεδρους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, σωρευτικά, ή τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο Στρατό Ξηράς ή το Πολεμικό Ναυτικό, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής απόλυσης τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.

10. Οι αναγραφόμενοι στην παραπάνω παράγραφο 9 μπορούν να ζητήσουν παράταση της ανακατάταξης ή της επανακατάταξής τους μέχρι δύο (2) ακόμη φορές, διάρκειας πέντε (5) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η καθεμία. Η ανακατάταξη και η επανακατάταξη των ως άνω οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Γενικού Επιτελείου και πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

11. Αναλόγως του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς ή σε μονάδες της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους πενήντα (50) για όλους τους Κλάδους.

12. Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, απολύονται και εφόσον κριθούν από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας δευτέρας (12). Απολυόμενοι μεταφέρονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως οπλίτες βραχείας περιόδου, εφόσον η υπηρεσία τους αυτή διήρκησε τουλάχιστον ένα (1) έτος.

13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γι αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους για βραχεία περίοδο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού».  πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s