"Greek National Pride" blog / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Επαναστατική εξέλιξη στην εκπαίδευση Πυροβολικού (ΦΩΤΟ-Αποκλειστικά)


PzH-2000GR_Driv_Sim-c-GESΜία αλλαγή που πρόκειται να επιφέρει τη δραματική αναβάθμιση του περιεχομένου και πρωτίστως της ποιότητας της τεχνικής και τακτικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Όπλου του Πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ), αλλαγή οργανωτική που υλοποιείται την παρούσα περίοδο με σημείο αφετηρίας τη δημιουργία της Πυροβολαρχίας Εξομοιωτών.

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας (ΙΑΑΑ–ISDA)

Η δημιουργία της Πυροβολαρχίας Εξομοιωτών εντάσσεται σε γενικότερο σχέδιο που έχει εκπονήσει η Διεύθυνση Πυροβολικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΠΒ) και το οποίο εγκρίθηκε από την ιεραρχία του ΓΕΣ. Το σχέδιο, που βρίσκεται πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, αφορά γενικά στην εκπαίδευση του μόνιμου και στρατεύσιμου προσωπικού του Όπλου με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση με συστήματα εξομοιωτών σε νέα βάση απ’ ότι γινόταν μέχρι σήμερα.

Η Πυροβολαρχία Εξομοιωτών εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και υπάγεται απευθείας στην εδρεύουσα στο Μεγάλο Πεύκο Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ) η οποία αποτελεί τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα σε θέματα εκπαίδευσης και η οποία αναπτύσσει τα προγράμματα και παρακολουθεί συγκεντρωτικά την υλοποίηση και την πρόοδο της εκπαίδευσης.

Εξομοιωτής Οπλικού Συστήματος ASRAD-Hellas (3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Η ανάγκη για ανάπτυξη της νέας ιδέας ενεργείας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης του Πυροβολικού με χρησιμοποίηση εξομοιωτών προέκυψε από την ανάγκη:

>Όσο το δυνατόν πληρέστερης και ρεαλιστικής εκπαίδευσης του προσωπικού στα συστήματα υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει σήμερα το ελληνικό Πυροβολικό, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους που θα προκύψει από τη μείωση της εκπαίδευσης στα επιχειρησιακά οπλικά συστήματα των μονάδων, όπως μείωση βλαβών από καταπονήσεις που προκύπτουν κατά την εκπαίδευση, δραστική μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, αύξηση του βαθμού ασφαλείας, μείωση ατυχημάτων κ.λπ.

>Πλήρους αξιοποίησης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού στο χειρισμό των υπόψη οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας αφού με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η:

α. Η «προσωποποίηση της εκπαίδευσης» έτσι ώστε η Διεύθυνση Πυροβολικού να έχει ακριβή και αντικειμενική άποψη σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του κάθε στελέχους ξεχωριστά.

β. Άμεση παρακολούθηση της προόδου σε βάθος χρόνου καθώς και του συνολικού επιπέδου εκπαίδευσης, κατά μονάδα, γεγονός που άπτεται άμεσα της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

γ. Δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης της εκπαίδευσης καθιστώντας αυτή πιο παραγωγική, με τον εντοπισμό σφαλμάτων και την άμεση και συγκεντρωτική επίλυση τους από το ανάλογο επίπεδο λήψης αποφάσεων που φθάνει μέχρι το ΓΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία εκπαίδευσης είναι δυναμική («ζωντανή») και επιδεχόμενη συνεχούς βελτιώσεως, παρακάμπτοντας κατ’ αυτό τον τρόπο συναφείς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

>Επιπλέον μέσω της χρήσης των εξομοιωτών θα επιτυγχάνεται η συνεχής αξιολόγηση του προσωπικού σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης κατά τρόπο αντικειμενικό και μετρήσιμο ακολουθώντας την αρχή «ότι μετριέται μπορεί και να βελτιωθεί».

>Της τελικής πιστοποίησης του προσωπικού, ότι αυτό κρίνεται ικανό και μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα χειριστή και να ανταποκρίνεται τόσο στις τεχνικές απατήσεις του εκάστοτε οπλικού συστήματος όσο και τις απαιτήσεις για τη βέλτιστη τακτική χρησιμοποίησή του στο πεδίο της μάχης.

Εξομοιωτής ραντάρ AN/TPQ-36 / -37 (2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή του προσωπικού που τοποθετείται στην Πυροβολαρχία Εξομοιωτών ως εκπαιδευτές, έγινε με ιδιαίτερη μέριμνα από τη ΓΕΣ/ΔΠΒ και με μοναδικό γνώμονα την επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία που διαθέτει στο χειρισμό των υπόψη οπλικών συστημάτων.

Η εκπαίδευση του προσωπικού στην Πυροβολαρχία Εξομοιωτών στην παρούσα φάση θα επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στα παρακάτω αντικείμενα εκπαίδευσης:

>Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών Συστημάτων Τεχνικού και Τακτικού Ελέγχου που διαθέτει σήμερα το Πυροβολικό του ΕΣ για:

α. Τον Έλεγχο και Διοίκηση σε επίπεδο Μοίρας – Πυροβολαρχίας

β. Τη Στοχοποίηση, Έλεγχο και Συντονισμό Πυρών Πυροβολικού.

γ. Τον Τακτικό Έλεγχο Πυρών Αεράμυνας.

>Πρακτική εκπαίδευση στα παρακάτω οπλικά συστήματα:

α. Εποχούμενο σύστημα Αντιαεροπορικής Άμυνας (Α/Α) ASRAD-Hellas

β. Φορητό σύστημα Α/Α FIM-92 STINGER MANPADS

γ. Αυτοκινούμενο οβιδοβόλο PzH-2000GR διαμετρήματος 155 χλστ.

δ. Ραντάρ Αντι-πυροβολικού–Αντι-ολμικού AN/TPQ 36-37 και ARTHUR

ε. Μετεωρολογική Συσκευή VAISALA

Εξομοιωτής ραντάρ ARTHUR

Πέραν των ανωτέρω, η Πυροβολαρχία Εξομοιωτών θα εξελιχθεί ώστε να αποτελέσει πεδίο πειραματισμού (experimentation) με σκοπό τη δοκιμή νέων τακτικών και τεχνικής χρησιμοποίησης των οπλικών συστημάτων του Όπλου του Πυροβολικού μέσω της εξομοίωσης, κατευθυνόμενη για αυτό από το Γραφείο Μελετών της Σχολής Πυροβολικού, σε αντίστοιχα αντικείμενα που δεν μπορούν για διάφορους λόγους να υλοποιηθούν από τα επιχειρησιακά οπλικά συστήματα των μονάδων.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές προοπτικές η ΓΕΣ/ΔΠΒ σχεδιάζει να εντάξει στην Πυροβολαρχία Εξομοιωτών:

>Την εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στην ενοποίηση των υφισταμένων συστημάτων Ελέγχου και Διοίκησης του Πυροβολικού με άλλα συστήματα Ελέγχου και Διοίκησης (του Στρατού Ξηράς ή διακλαδικά) με αντικειμενικό σκοπό την:

α. Ενοποίηση της εικόνας του χώρου μάχης.

β. Βελτίωση της διαδικασίας και την αύξηση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων σε τακτικό επίπεδο.

γ. Την ταχεία και έγκαιρη προσβολή επιγείων στόχων ή αναχαίτισης της αεροπορικής απειλής σε τόπο και χρόνο.

>Την εγκατάσταση εξομοιωτών του αυτοκινούμενου οβιδοβόλου Μ109 (-A1B / -A2 / -A5 / -A3GEA1 / – A3GEA2), το οποίο αποτελεί και το βασικό μέσο εκπομπής πυρών του ελληνικού Πυροβολικού Μάχης υπηρετώντας σε μεγάλους αριθμούς (συνολικά περισσότερες από 400 μονάδες). Οι εξομοιωτές αρχικά θα παρέχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης των χειριστών στο οβιδοβόλο και στη συνέχεια για την εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού όλων των κρίσιμων ειδικοτήτων μιας Πυροβολαρχίας – Μοίρας M109, με εξομοίωση όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών όπως εντοπισμό και παρατήρηση στόχου, εξαγωγή στοιχείων βολής και προσβολή στόχου, που σήμερα μπορούν να γίνουν μόνο κατά τη διάρκεια πραγματικών βολών.

Επίσης, η ΓΕΣ/ΔΠΒ σχεδιάζει να εντάξει σταδιακά υπό τη Σχολή Πυροβολικού όλα τα συστήματα εξομοιωτών Πυροβολικού με σκοπό τον συγκεντρωτικό έλεγχο της εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης του προσωπικού του Όπλου.

Εξομοιωτής Οπλικού Συστήματος FIM-92 STINGER MANPADS (4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Είναι αυτονόητο, ότι η δημιουργία της Πυροβολαρχίας Εξομοιωτών αποτελεί κύρια επένδυση του Όπλου στην ποιότητα μέσω της πληρότητας και της ομογενοποίησης της εκπαίδευσης του προσωπικού του.

Πλέον στο άμεσο μέλλον για κάθε στέλεχος του Πυροβολικού, θα είναι πλήρως αποτυπωμένο και μάλιστα τεκμηριωμένο με αντικειμενικό και ακριβή τρόπο το επίπεδο της τεχνικής και τακτικής επάρκειας του, γεγονός που θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο που θα επιτρέψει σε δεύτερο στάδιο την αξιολόγηση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των υπομονάδων, μονάδων και συγκροτημάτων του Όπλου. Περιττό να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση της εκπαίδευσης υπό έναν φορέα επιτρέπει την τυποποίηση και ομογενοποίησή της με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πληρότητα και την ποιότητα της.

Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται, ότι ακόμη και σε χαλεπούς οικονομικά καιρούς είναι απολύτως εφικτή η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος χωρίς υπερβολικές οικονομικές δαπάνες (στη συγκεκριμένη περίπτωση το όποιο κόστος για τη δημιουργία της Πυροβολαρχίας Εξομοιωτών θα αποσβεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις προαναφερθείσες εξοικονομήσεις) αλλά με την υιοθέτηση απλών αλλά κατ΄ ουσία καινοτόμων λύσεων.

Ασχέτως των οικονομικών συνθηκών της εκάστοτε συγκυρίας, η επένδυση στην ποιότητα, ιδιαίτερα με τη μορφή της μεγιστοποίησης της επιχειρησιακής αξιοποίησης των διατιθέμενων οπλικών συστημάτων και μέσων θα πρέπει να αποτελεί το κύριο ζητούμενο για την ελληνική πλευρά, αφού τα πληθυσμιακά και οικονομικά δεδομένα μεταξύ της χώρας μας και της Τουρκίας θα επιδεινώνονται συνεχώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην ανάρτηση συμπεριλαμβάνονται ομαδοποιημένες φωτογραφίες εξομοιωτών οπλικών συστημάτων και μέσων που διαθέτει η Πυροβολαρχία Εξομοιωτών.

Εξομοιωτές Οπλικού Συστήματος PzH-2000GR

πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s