"Greek National Pride" blog / Κύπρος

ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ-Ετησια ανασκοπηση


Cypriot national guard commandos march dENGLISH TEXT AT THE END

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1974 – 2014

Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από την εισβολή το 1974 και την ντε-φάκτο διαίρεση του νησιού οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις συμπληρώνουν 40 χρόνια κατοχής του βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.), έχει  συμπληρώσει πενήντα χρόνια από την ίδρυση της το 1964 και τέσσερεις δεκαετίες από την αναδιοργάνωση της το 1974 για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα απειλής που επέβαλε η ντε-φάκτο διχοτόμηση και η ισχυρή τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί.

Στο διάστημα των σαράντα ετών, 1974 – 2014, οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Ε.Φ. από τη μια και των κατοχικών δυνάμεων, από την άλλη, ακολούθησαν ένα νήμα συμπεριφοράς «δράσης – αντίδρασης». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά από μία περίοδο 13 χρόνων  ενίσχυσης της Ε.Φ. και των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων (1989 – 2002),  ακολούθησε περίοδος 12 χρόνων, από το 2002 έως σήμερα,  χωρίς καμία ουσιαστική αριθμητική μεταβολή στο δυναμικό των αντίπαλων στρατοπέδων με εξαίρεση  κάποιες πρόσφατες αγορές από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η «κούρσα» των εξοπλισμών όλο αυτό το διάστημα στα αντίπαλα στρατόπεδα αφορούσε ενίσχυση σε  Άρματα Μάχης, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) και Μάχης (ΤΟΜΑ), Πυροβολικό, Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων, Όλμους, Αντιαρματικά, Αντιαεροπορικά και Ελικόπτερα. Ως αποτέλεσμα των αντίστοιχων ενισχύσεων οι αναλογίες δυνάμεων μέχρι το 2002 σε σύγκριση με το 1984 και 1974 βελτιώθηκαν για την Ε.Φ. αλλά η τουρκική υπεροχή συνέχισε να υφίσταται.

Από τα στοιχεία όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα πιο κάτω, είναι σαφές ότι σε κάθε ουσιαστική κίνηση της Ε.Φ. για ενίσχυση, η τουρκική πλευρά προέβαινε στις ανάλογες ενέργειες ενισχύοντας ποσοτικά και ποιοτικά τις δυνάμεις της για να διατηρεί την υπεροπλία και υπεροχή της. Για παράδειγμα, ενώ το 1974 η αναλογία αρμάτων μάχης που διέθεταν οι δύο πλευρές  ήταν 15 τουρκικά για κάθε ένα της Ε.Φ. (15:1) ωστόσο μέχρι το 2002 ο συσχετισμός αυτό μειώθηκε σε 3:1 αλλά παρέμεινε και πάλι ευνοϊκός για την Τουρκία. Η ίδια τάση παρατηρείται και στα Τεθωρακισμένα Οχήματα όπου η διαφορά υπέρ της Τουρκίας μειώνεται από 5.4:1 που ήταν το 1974  σε 2.2:1 το 2002. Με αντίστοιχες ενισχύσεις οι τουρκικές δυνάμεις δεν αφήνουν τις αναλογίες να ανατραπούν σε βάρος τους.

Ωστόσο από το 2002 έως το 2014, με εξαίρεση την αγορά μικρού αριθμού αρμάτων μάχης και δύο ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης από την Ε.Φ. το 2011,  καμία άλλη ενίσχυση σε οπλισμό δεν έχει σημειωθεί και οι συσχετισμοί σε οπλικά μέσα παραμένουν αμετάβλητοι.

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2014

Ενδεικτικά, η σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων το 2014 έχει ως ακολούθως:

Έμψυχο υλικό: Η δύναμη της Ε.Φ. ανέρχεται  στις 12.500 και οι έφεδροι στις 50.000. Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα  περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 63.450.

Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο υπολογίζεται με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις σε 43.000. Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.500.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3.4 Τούρκοι στρατιώτες.

Επίσης, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού  των δυνάμεων στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες είναι σχεδόν ένας Εθνοφρουρός  για κάθε 1.1 Τούρκους στρατιώτες (1: 1.1).

Άρματα Μάχης: Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η Ε.Φ διαθέτει σήμερα 164 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179  το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης επίσης μειώθηκε κατά 101 και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 348 σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:

Για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ αναλογούν 2,1 τουρκικά σε σύγκριση με 1: 2.8 το 2012, 5.7 :1 το 1994 και 15 : 1 το 1974.

Λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 1.5 τουρκικά.

ΤΟΜΠ: Η Ε.Φ. διαθέτει συνολικά 395 ΤΟΜΠ (περιλαμβανομένων και ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν 627. Δηλαδή:

Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 1.4 τουρκικά.

Ναυτικό – Αεροπορία: Παρά τη βελτίωση της θέσης της Ε.Φ. στα 40 χρόνια που διέρρευσαν μετά την εισβολή, τόσο στους ανωτέρω όσο και σε άλλους τομείς, ωστόσο  παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη και καθοριστικής σημασίας η απειλή και η πρόκληση που προβάλει η Τουρκική Αεροπορία και το Ναυτικό στον αέρα και στη θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άμυνα – Οικονομία: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ένεκα της οικονομικής κρίσης,  οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν συρρικνωθεί σημαντικά επηρεάζοντας τα περιορισμένα ήδη εξοπλιστικά προγράμματα της  Δημοκρατίας όσο και τις διεργασίες συντήρησης και εξασφάλισης ανταλλακτικών.

Η πίεση αυτή αναμένεται να συνεχίσει και στο προβλεπτό μέλλον οπότε είναι εξαιρετικά στενά τα περιθώρια οποιασδήποτε ουσιαστικής ενίσχυσης της Ε.Φ., είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε νέα αξιόλογα οπλικά συστήματα  και τεχνολογία – με αρνητικές επιδράσεις και στο θέμα μείωσης της θητείας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1974 – 2014

 

ΤΟΜΕΑΣ
.ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ           ΔΥΝΑΜΕΙΣ

(Τ.Δ.)

——————–

.ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (Ε.Φ.)

———————

Αναλογίες

( Τ.Δ. : Ε

2014

2004

1994
1984
1974

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Τ.Δ.
43.000
36.000
30.000
25.000
25.000

Ε.Φ.
12.500
12.000
10.000
9.000
8.500

1Τ..Δ. : 1Ε.Φ.
3.4 : 1
3 : 1
3 : 1
3.7 : 1
2.9 : 1

ΑΡΜΑΤΑ

ΜΑΧΗΣ
Τ.Δ.
348
449
300
150
150

Ε.Φ.
164
145
52
10
10

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
2.1 : 1
3 : 1
5.7 : 1
15 : 1
15 : 1

ΤΟΜΠ

ΚΑΙ

ΤΟΜΑ
Τ.Δ.
627
627
200
200
200

Ε.Φ.
395
395
271
37
37

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
2.2 : 1
2.2 : 1
1 : 1.3
5.4 : 1
5.4 : 1

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
Τ.Δ.
232+
232+
194+
212+
212+

Ε.Φ.
164
164
138
36+
36+

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.4 : 1
1.4 : 1
1.4 : 1
5.8 : 1
5.8 : 1

ΠΟΛΥΕΚΤΟΞΕΥ-

ΤΗΡΕΣ

ΠΥΡΑΥΛΩΝ
Τ.Δ.
6+
6+

Ε.Φ.
22
22
18

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1 : 3.6
1 : 3.6
1 : 18

ΟΛΜΟΙ
Τ.Κ.Δ.
450
450
114 +

Ε.Φ.
372 +
372+
278

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.2 : 1
1.2 : 1
1 : 2.4

ΠΑΟ
Τ.Δ.
192 +
192 +

Ε.Φ.
153
184

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.2 : 1
1 : 1

ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟ-ΜΕΝΑ
Τ.Δ.
114
114

Ε.Φ.
115
67
42

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1 : 1
1.7 : 1
1 : 42

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟ-

ΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τ..Δ.
134 +
134 +
84 +

Ε.Φ.
108 +
144
8

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.2 : 1
1.2 : 1
10.5 : 1

Βρετανικές δυνάμεις και ΟΥΝΦΙΚΥΠ : Στα ίδια επίπεδα παραμένουν επίσης και οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 2.620 και 921 άτομα αντίστοιχα.

Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλοι  υποκειμενικοί.

Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί για την περίοδο 1974 – 2014 παρατίθενται πιο κάτω

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  2014

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

 

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) το 1974 ήταν περίπου γύρω στις 8.000, ενώ το 2014 υπολογίζεται ότι ανέρχεται στις 12.500, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.

Εφεδρείες

Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται στις 50.000 περίπου.

Διοίκηση – Δομή

Η Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς έχει έδρα τη Λευκωσία. Η  Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία). Την κύρια δύναμη αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται σε μεραρχίες και ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σώμα Στρατού
1

Μεραρχίες Πεζικού
2

Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία
1

Ταξιαρχίες Πεζικού
2

Σύνταγμα Καταδρομών
1
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο στρατιωτών

(ανδρών και γυναικών)
12.500
12.000
10.000
9.000
8.000
Το δυναμικό της Ε.Φ. κυμαίνεται από το 1974 έως σήμερα μεταξύ 8.000 και 12.500.

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

Άρματα Μάχης
2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
164
145
52
10
10

T-80U
82
41

ΑΜΧ-30G
30
52

ΑΜΧ-30Β-2
52
52
52

T-34

10
10

T-80U: Η σημαντικότερη ενίσχυση σε άρματα μάχης μετά

το 1994. Περαιτέρω ενίσχυση με Τ-80U το 2011.

Τεθωρακισμένα Οχήματα  Αναγνωριστικά/Μάχης
2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
139
139
162

ΕΕ-9 Κασκαβέλ
124
124
126

ΕΕ-3 Τζιαραράκα
15
15
36

ΕΕ–9 και ΕΕ–3: Τα πρώτα «σύγχρονα» Τεθωρακισμένα Αναγνωριστικά

της Ε.Φ. Αγοράστηκα κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Αντικατέστησαν

τα ΜarmonHarrington που διέθετε η Ε.Φ από πριν το 1974.

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜ)
2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
70
70
27
20
20

VAB-VCI

γαλλικής κατασκευής
27
27
27

BMP-3

ρωσικής κατασκευής
43
43

Marmon Harrington

20
20
Tα VAB-VCI και τα BMP-3 προστέθηκαν κατά τη δεκαετία το ’90.

Καμία ενίσχυση από 1996 έως το 2014.

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα

Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ)
2014
2004
1994
1984
1974

Λεωνίδας

ελληνικής κατασκευής
168
168
92

VAB

γαλλικής κατασκευής
126
126
116

AMX-VCP

γαλλικής κατασκευής
16
16

BRT-50

17
17
Tα 17 BRT-50 που διέθετε η Ε.Φ. από το 1974 αντικαθίστανται μετά το 1990

με AMX –VCPVAB και αργότερα με Λεωνίδας  (συνολικά  310).

Καμία αλλαγή από τις αρχές του 2000 έως το 2014.

 

Πυροβολικό
2014
2004
1994
1984
1974

M-1944 100 χιλ.
20
20
36
36

Μ-56 105 χιλ.
72
72
72

ΤRF1 155 χιλ.
12
12
12

MKF3 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα
12
12

Zuzana 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα
12
12

25-pdr 88 χιλ.

(αποθηκεμένα)
36
36
18

M-116 A1 pack 75χλ.

4
4
4

Μ-42 76 χιλ.

54

Ενισχύθηκε το πυροβολικό σε σχέση με το 1974 αλλά παρέμεινε  αμετάβλητο

από τις αρχές του 2000 έως το 2014.

 

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες Βλημάτων (ΠΕΠ) 2014
2004
1994
1984
1974

FRYM-63 Plamen 128χιλ
18
18
18

BM-21 122 χιλ
4
4

Ενισχυμένοι οι ΠΕΠ σε σχέση με το 1974, αλλά καμία αλλαγή από τις αρχές

του 2000 έως το 2014.

 

Όλμοι

2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
372 +
372+

E-44 81χιλ.
170 170
72

M–30/M-2 107χιλ.
20
20
12

M-41/-43  82 χιλ.

80

RT61 120 χιλ.
112  116
114

MB -21 122 χιλ.
22
4

Ενισχυμένοι οι Όλμοι σε σχέση με το 1974, αλλά καμία αλλαγή από τις αρχές

του 2000 έως το 2014.

 

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα (Α.Κ.) 2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
115
67
42

Μilan

(15  επί των Τζιαραράκα)   45
45
24

pHOT

(18  επί των VAB)
70
22
18

Εκτοξευτές Βλημάτων
(Ε.Β.)
2014
2004
1994
1984
1974

Μ-72 LAW 66 χιλ.

RPG-7 knout 73 χιλ.
850 +
850+

Apilas112 χιλ.
1000
1000

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)
2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
153
184

ΕΜ- 67   90χιλ.
9
40

Μ-40Α1 106 χιλ
144
144

M-40 144 106 χιλ


Αν και ενισχυμένη η Ε.Φ., τόσο σε Α.Κ., όσο και σε Ε.Β. και σε ΠΑΟ, σε

σύγκριση με το 1974, ωστόσο η κατάσταση παραμένει από τις αρχές του

2000 έως το 2014 σχεδόν αμετάβλητη.

 

Αντιαεροπορικά

2014
2004
1994
1984
1974

Μ-55 20χιλ
36
36

GDF-003

με Skyguard 35χιλ
24
24
8

Mistral

εδάφους – αέρος
30
60

Aspide

εδάφους – αέρος
12
24

SA-15 ( Tor-M1)

εδάφους αέρος
6

3.7-In 94 χιλ.
Παρά τη σχετική ενίσχυση που σημειώθηκε στον τομέα της Αντιαεροπορίας

το 1994, ωστόσο, μετά την παραλαβή  των Tor–M1, στις αρχές του 2000,

καμία άλλη αξιόλογη μεταβολή δεν έχει σημειωθεί μέχρι τα 2014.

 

Πλωτά Μέσα

2014
2004
1994
1984
1974

Ακταιωροί

(Salamis και Kyrenia)
2
2
1
1
1

Ταχύπλοα και άλλα σκάφη
11
11

Μοίρα παράκτιας άμυνας, με 3 ΜΜ- Exocet


Παρά την κάποια ενίσχυση που σημειώθηκε ιδίως σε ταχύπλοα σκάφη μετά

1996, σε σύγκριση με το 1974, που οι ναυτικές δυνάμεις ήταν σχεδόν

ανύπαρκτες, ωστόσο από τις αρχές του 2000 η κατάσταση παραμένει

αμετάβλητη έως το 2014.

 

Αεροσκάφη

2014
2004
1994
1984
1974

ΒΝ-2 Islander
1
1
1
1
1

PC – 9  εκπαιδευτικό
1
2
2

Καμία αξιοσημείωτη ενίσχυση στην Αεροπορία μεταξύ 1974-2014.

 

Ελικόπτερα

2014
2004
1994
1984
1974

Μi – 35P
11
12

SA-342 Gazelle( με HOT)
4
4
4

Bell206C  LongRangers
2
2
2

MD – 500

1

AW 139 (SAR)
2

Bell UH-1H

2

Η αγορά των Mi-35 αποτέλεσε ουσιαστική ενίσχυση της Ε.Φ. στον τομέα των

ελικοπτέρων.  Το 2011 η Ε.Φ. ενισχύθηκε με δύο AW 139 (SAR).

 

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ

Η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως από το 1960.

 

Οπλοστάσιο

Το οπλοστάσιο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου  περιλαμβάνει:

 

Άρματα Μάχης

61 M-48 A5 MOLF

 

Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού

 

80 Λεωνίδας

 

Πυροβολικό

12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ.,

 

6 Μ-110Α2 203 χιλ,

 

6 M-107 175 χιλ.

Όλμοι, ΠΑΟ   (Απροσδιόριστος αριθμός)

 

 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τουρκικά στρατεύματα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το 2014 ανέρχονται σε 43.000 και από το 1974 έως σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 18.000. Η δύναμη αυτή προέρχεται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζινζάν στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Σώμα Στρατού 1

Μεραρχίες Πεζικού 2

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1

Τάγματα Κομάντος 2

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
2014
2004
1994
1984
1974

Αριθμός Στρατιωτών
43.000
36.000
30.000
25.000
25.000
Σημαντική αύξηση στις τουρκικές δυνάμεις από 25.000 το 1974 σε 36.000

το 2002, ενώ το 2013 και 2014 έγκυρες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό

αυτό σε 43.000.

 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

Άρματα Μάχης
2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
348
449
300
150
150

Μ-48Α5 Τ1/Τ2
340
441
300

Μ-48Α2 (εκπαιδευτικά)
8
8

Μ-47/48

150
150

Άρματα Μάχης: Από 150 το 1974, σε 449 το 2001 και κατά 101 λιγότερα

το 2014.

 

Τεθωρακισμένα  Οχήματα Μεταφοράς

Προσωπικού
2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
627
627
200
200
200

ΑΑPC
361
361

Μ-113
266
266
100
100
100

M-59

100
100
100
ΤΟΜΑ: Ενισχυμένα από 200 το 1974 σε 627 στις αρχές του 2000 και από

τότε αμετάβλητη η δύναμη τους έως το 2014.

 

Πυροβολικό
2014
2004
1994
1984
1974

Συνολικά
232 +
232+
194+
212+
212+

Μ 101Α1 105χιλ.
72
72
144

Μ-114Α2 155χιλ.
18
18
36

Μ-115  203χιλ.
12
12
8

Μ-44Τ 155χιλ.
90
90
6

Πολυεκτοξευτές

Βλημάτων (Π.Π.)
2014
2004
1994
1984
1974

Τ-115 122χιλ
6
6


. Όλμοι
2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
450
450
114+

81χιλ.
175
175


Μ-30 107χιλ.
148
148
114

ΗΥ–12 120χιλ.
127
54

Σταθερά ενισχυμένα σε υψηλά αλλά βασικά αμετάβλητα επίπεδα από το 1974

παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροβολικού. Πιο ενισχυμένοι από το 2004 παρουσιάζονται

σήμερα οι Όλμοι.

 

Αντιαρματικά

Κατευθυνόμενα

Βλήματα (Α.Κ.Β) 2014
2004
1994
1984
1974

Σύνολο
114
114

Μilan
66
66

TOW
48
48

Εκτοξευτές  Πυραύλων
2014
2004
1994
1984
1974

M-72  LAW 66χιλ

(απροσδιόριστος αριθμός)

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως(ΠΑΟ)
2014
2004
1994
1984
1974

Μ-67 90χιλ.

(απροσδιόριστος αριθμός)

Μ-40Α1 106χιλ
192
192

Ενισχυμένα από τις αρχές του 2000 σε σύγκριση με το 1974 είναι τα Α.Κ.Β. και τα ΠΑΟ

των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων. Από τότε παραμένουν στα ίδια αριθμητικά επίπεδα

μέχρι σήμερα.

Αντιαεροπορικά

2014
2004
1994
1984
1974

Rh 202 20 χιλ.

(απροσδιόριστος αριθμός)

GDF- 003 35χιλ
16
16

Μ-1 40χιλ
48
48
84

Συστήματα Εδάφους –

Αέρος (Σ.Ε.Α.) 2014
2004
1994
1984
1974

Stinger
50 +
50+

Ραντάρ

2014
2004
1994
1984
1974

AN/TRQ-36


 Ενισχυμένα παρουσιάζονται τα αντιαεροπορικά μέσα και τα Σ.Ε.Α. από τις

αρχές του 2000 σε σχέση με το 1974 αλλά από τότε παραμένουν αμετάβλητα

έως το 2014.

Πλοία

2014
2004
1994
1984
1974

Ακταιωρός

CanerGoyneli
1
Αεροσκάφη

2014
2004
1994
1984
1974

Cessna185 ( U-17)
3
3
3

F-16C/D, F-4E

(Περιοδική στάθμευση)

5
5

  Περιοδική παρουσία και στάθμευση αεροσκαφών από το 1994.

Ελικόπτερα

2014
2004
1994
1984
1974

Bell 205

(UH-1HIroquois)
3

3


S-70A

(Περιοδική στάθμευση)
AS-532ULCougar

περιοδική στάθμευση
1
1


Απροσδιόριστος τύπος ελικοπτέρων

12

 Περιοδική παρουσία και στάθμευση ελικοπτέρων από το 1994.

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό

 Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.500.

Εφεδρείες

Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000 όπως παρακάτω:

 11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή,

10.000 για τη δεύτερη γραμμή

 5.000 για την τρίτη γραμμή.

Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός

Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από 7 τάγματα πεζικού και διαθέτουν ελαφρύ οπλισμό όπως:

73 Όλμους 120 χιλ.

6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan

36 ΠΑΟ 106 χιλ.

Πλωτά Μέσα

1 περιπολικό RaufDenktash,

2 Mk5, 2 SG45/SG46.1 PCI

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 Ανθρώπινο Δυναμικό:  2620

337: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Στρατός

2 Τάγματα Πεζικού

1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης

Σχηματισμός Ελικοπτέρων

Αεροπορία

Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης

 με ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey

Ναυτικό

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Αργεντινή:                   266

Αυστρία:                          4

Βραζιλία :                        1

Ηνωμένο Βασίλειο:      337

Καναδάς:                         1

Κίνα:                                2

Κροατία:                          2

Ουγγαρία:                      77

Παραγουάη:                   14

Σερβία:                           46

Σλοβακία:                     157

Χιλή:                               14

                                     921

 Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς.

 ENGLISH TEXT

THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 – 2014

FINDINGS AND CONCLUSIONS

It is forty years now since the invasion of Cyprus in 1974 and the de-facto division of the island by the Turkish military forces, which are still present there. The Cypriot National Guard (NG) on the other hand, has completed fifty years of its establishment in 1964. Now, the N.G. is in  its fourth decade since its reorganization efforts to address the threat posed by the de-facto partition and the powerful Turkish military presence on the island since 1974.

Over the forty years between 1974 – 2014, developments in the camp of N.G, on the one hand, and the Turkish occupying forces, on the other, followed a pattern of  «action – reaction» behaviour. Thus, there was a period of 13 years of strengthening of the National Guard and the Turkish occupation forces ( 1989 – 2002 ), followed by 12 years ( 2002 to today) without any real change in the overall strength of the rival camps except for some recent purchases by the Republic of Cyprus.

The ‘arms race’ during these years in the rival camps concerned Battle Tanks, Armored Personnel Carriers (APCs) and Armoured Infantry Fighting Vehicles, Artillery, Multiple Rocket Launchers, Mortars, Anti-tank Missiles, Anti-aircraft, Radar Systems and Helicopters. As a result of these developments, the ratio of manpower and hardware between the two sides has changed by 2002 as compared to that of 1984 and 1974, but the Turkish supremacy in all fields remains unchallenged.

From the data summarized in the attached table, it is clear that any movement of N.G. to improve its capabilities led to a reaction by the Turkish side which took similar steps to  increase quantitatively and qualitatively its forces and maintain its superior position. Thus, while, in 1974, the proportion of tanks that had both sides was 15 Turkish for every National Guard tank ( 15: 1 ), by 2002, the ratio between them dropped to 3: 1 but still remained favorable for Turkey. The same trend is evident in the APC where the difference in favour  of Turkey decreased from 5.4: 1 in 1974 to 2.2:1 by 2002, but with corresponding increases in armoured vehicles the Turkish forces left its superiority in the field unaffected.

However from 2002 – 2014, with the exclusion of  the purchase of a small number of tanks and two search and rescue helicopters by the National Guard in 2011, no other changes in the arsenal of the two sides has been recorded.

COMPARISON OF FORCES 2014

The comparison of military forces in Cyprus 2014 is as follows:

Human Resources: In terms of military personnel the N.G. numbers 12,500 and 50,000 reservists. The entire human military force on the side of the Republic of Cyprus including the Greek contingency ELDYK (950) is calculated to be 63,450.

The strength of the Turkish troops in Cyprus is about 43,000. Added 3,500 Turkish Cypriot under arms and 26,000 reservists, the total number of this force stands at 72,500. In other words:

• For everyone Cypriot National Guardsman there are 3.4 Turkish soldiers.

• Also, given the total number of forces on both sides, the numerical proportions are almost one Guardsman for every 1.1 Turkish soldiers ( 1: 1.1).

Main Battle Tanks: Following the withdrawal of obsolete and operationally inadequate  AMX-30, the National Guard currently has 164 tanks, compared to 179 in 2011. The corresponding Turkish main battle tanks are also reduced by 101, and the total number reaches 348 compared to 449 it had during the last twelve years.

It follows that:

• For each tank of the National Guard, the  Turks have 2.1 tanks, compared to 1 : 2.8 in 2012, 5.7 : 1 in 1994 and 15 : 1 in 1974.

• Taking into account the 61 M-48 possessed by ELDYK, the ratio decreases slightly to the benefit of the Republic, thus for every  N.G tanks now there are 1.5 Turkish.

APC: The N.G. has a total of 395 APCs whilst the Turkish forces have 627. :

• For each APC National Guard there are 1.4 Turkish.

Navy – Air Force:  Despite improvements  in the NG during the last 40 years, in all the above areas, there remains, however, still unanswered and critical threat and challenges the country is facing by the Turkish Air Force and Navy in the air and the sea.

Economy and Defence: In recent years, due to the economic crisis, defence budgets have shrunk significantly affecting the already limited armament programs of the Republic as well as the processes of maintenance and the availability of spare parts.

This pressure is expected to continue in the foreseeable future, so it is very unlikely that there will be any substantial reinforcement of N.G., either in terms of military personnel or in advance weapon systems and technology. This will have a negative impact not only on the effectiveness of the force but on the issue of the length of the national service too.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s