"Greek National Pride" blog / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

«ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΑΛΥΤΑ» ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Νομοσχέδιο-τομή για εξοπλισμούς και θητεία Αρχηγών Γενικών Επιτελείων


AVRAMOKOSTARΜε ένα νομοσχέδιο-σκούπα, το τελευταίο της υπουργείας του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος βάζει την τελευταία «πινελιά» στο συνολικό δημιούργημα που αφήνει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και «καθαρίζει» στρεβλότητες και αξωφρενικές ρυθμίσεις του πρόσφατου παρελθόντος σε τομείς όπως οι διαδικασίες των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ενώ προχωρά σε μια αοφασιστική και θαρραλέα τομή και στην θητεία των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων: ΠΛέον η θητεία τους θα είναι α

Κατ’αυτό το τρόπο «λύνονται» τα χέρια των Αρχηγών των Επιτελείων και επιτέλους μπορούν χωρίς το άγχος των κρίσεων να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στο Κλάδο που προϊστανται και το έργο τους να έχει συνέχεια.

Και να αποφευχθούν οι κωμικοτραγικές τριτοκοσμικές καταστάσεις όπως αυτές που ταλαιπώρησαν το ΓΕΣ και τον Ελληνικό Στρατό με τους πέντε Αρχηγούς μέσα σε διάστημα 30 μηνών.

Ας τα πάρουμε όμως όλα από την αρχή: Κατ’αρχήν από το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου που επιτέλους καταργεί βασικές διατάξεις του νόμου Βενιζέλου που «κλείδωναν» τις αμυντικές επενδυσεις και άφηναν την Ενοπλες Δυνάμεις χωρίς τα στοιχειώδη για αν επιτελέσουν το έργο τους.

Το άρθρο 5 μπορεί να έχει μία «αδιάφορη» διατύπωση, αλλά είναι τόσο κρίσιμο που αυτός που το σκέφθηκε, το συνέταξε και το περιέλαβε στο νομοσχέδιο ίσως κάποτε θα πρέπει να του γίνει ανδριάντας!

Τι λέει: «Για την αποδοτική διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εξυπηρέτηση επιτακτικών αναγκών σε θέματα λειτουργίας και αξιομάχου των Ενόπλων Δυνάμεων, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, καθορίζει το είδος και τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μία έκαστη διαγωνιστική διαδικασία, τηρουμένης της διαφάνειας. Η διάταξη είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης.». Ετσι απλά, αλλά ιδού τι «καθαρίζει»:

Το τελευταίο διάστημα, η ΓΔΑΕΕ έχει προκηρύξει μεγάλο αριθμό διαγωνισμών (άνω των 30), που αφορούν σε προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για τις Ε.Δ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό γιατί οι διατάξεις του νόμου Βενιζέλου περί προμηθειών, «σκότωναν» κάθε διαγωνισμό πριν ξεκινήσει. Αλλά και αυτή την φορά, αν δεν υπήρχε το άρθρο 5 δεν θα υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά που αποφάσισε στις 30 Ιουλίου η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής.

Τι προέβλεπε;

Τεράστιο αριθμό Γενικών και Ειδικών Όρων – Αδυναμία εκπλήρωσης τους. Είχε υιοθετήσει ένα «υπόδειγμα–μοντέλο» Διακήρυξης για όλες τις διακηρύξεις, που περιλαμβάνει εβδομήντα (70!) και πλέον σχετικά νομοθεσίας, «σχετικής» με προμήθειες και εκατόν δέκα (110!) περίπου σελίδες Γενικών Όρων. Η λίστα μάλιστα των εβδομήντα και πλέον σχετικών, που υιοθετήθηκε στις διακηρύξεις και συντάχθηκε άπαξ, δεν περιλαμβάνει τροποποιήσεις – εκδόσεις νέας σχετικής νομοθεσίας του έτους 2014!

-Διατάξεις που προκαλούν το γέλιο, αν δεν ήταν άκρως επικίνδυνες για την ασφάλεια της χώρας

Π.χ.: ΓΟ -9 (Α-27): «Απαιτείται να προσκομισθούν «Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ενδεχομένως πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας».

Για ποιους επαγγελματικούς κινδύνους απαιτείται το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης ή οι τραπεζικές βεβαιώσεις; Για το διαγωνισμό δίνονται οι κατάλληλες εγγυητικές τραπέζης και η παράδοση των υλικών εξασφαλίζεται από τους λοιπούς όρους. Δεν απαιτείται για το διαγωνισμό ο όρος αυτός.

β. ΓΟ-13 (Α-35): «Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής, πρέπει να υπάρξει Υπεύθυνη Δήλωση Προέδρου και Δ.Σ. με τις διάφορες επιχειρήσεις και εργοστάσια κατασκευής, τον τόπο εγκατάστασης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος».

Απίστευτο όρος αυτός ειδικά σε περιπτώσεις αλλοδαπών εταιρειών και σύνθετων προϊόντων π.χ. αεροσκάφη-πλοία κ.λπ. γιατί αναφερόμαστε σε χιλιάδες επιχειρήσεις!

Αλλά το πιο «ωραίο» ήταν το ακόλουθο το οποίο προκάλεσε άφθονο γέλιο σε όλες τις πρωτεύουσες του πλανήτη από την Μόσχα μέχρι την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο:

Ζητούσαν (στα σοβαρά!) να προσκομιστεί Υπ. Δήλωση του Προέδρου και του Δντος Συμβούλου αλλοδαπής αμυντικής βιομηχανίας στην οποία θα αποδέχονται «…έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή (ΓΔΑΕΕ) κάθε έγγραφου και στοιχείου, έντυπου ή ηλεκτρονικού, οπουδήποτε και αν φυλάσσονται, όπως ιδίως τα λογιστικά, εταιρικά, εμπορικά βιβλία και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των οικονομικών τους φορέων (Προέδρου, Δντος Συμβούλου, προσωπικό, Δικηγόροι κ.λπ. και να λαμβάνουν αντίγραφα …» προκειμένου να πάρει μέρος στον Ελληνικό διαγωνισμό!

Δηλαδή, καλούσαν τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lockheed Martin, της Boeing, της Rosoboronexport, ή της Dassault κλπ να προσκομίζονται άμεσα στην ΓΔΑΕΕ τα λογιστικά βιβλία, η ηλεκτρονική αλληλογραφία τους κλπ όταν τα ζητούσε η ΓΔΑΕΕ! Και δεν τον «έδεσαν» τον συντάκτη αυτού του άρθρου να τον στείλουν στο τρελάδικο ή να τον στείλουν στην φυλακή για υπονόμευση της ασφάλειας της χώρας. Και το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές που το ψήφισαν…

Ολα αυτά τα παρανοϊκά αντικαθίστανται με την γενική διάταξη του άρθρου 5 που πραγματικά «σώζει καταστάσεις» και επιτρέπει, όσο αφήνει το Μνημόνιο, η χώρα να προσπαθήσει να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για την άμυνά της..

Επανερχόμενοι στο άρθρο 2 περί της θητείας των Αρχηγών Επιτελείων, να σημειώσουμε ότι θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμο το περιεχόμενό του το οποίο έχει ως εξής

«Η θητεία των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι τριετής. Η θητεία τους δεν ανανεώνεται και δεν παρατείνεται. Η αντικατάσταση Αρχηγού κατά τη διάρκεια της θητείας του είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Η διάταξη ισχύει μετά τις πρώτες κρίσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα ακολουθήσουν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Αυτό σημαίνει ότι οι νυν Αρχηγοί θα μπορέσουν να μείνουν στην θέση τους ακόμα και για … τρία χρόνια αφού «Η διάταξη ισχύει ΜΕΤΑ τις πρώτες κρίσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων». Άρα δεν είναι πρόβλημα η τριετία π.χ.για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Μ.Κωσταράκο.

Πολύ σημαντικό και το άρθρο 8 στο οποίο προβλέπεται η απορρόφηση επιλαχόντων από τις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές σε περίπτωση παραίτησης των εισακτέων. Λύνεται ένα κρίσιμο πρόβλημα και εδώ.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο μπορείτε να το βρείτε

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

εδώ.

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s