"Greek National Pride" blog / ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΛΛΑΔΑ / Εξοπλισμοί / Πολεμικό Ναυτικό

Η ολοκληρωμένη εκτίμηση του Π.Ν για τον εκσυγχρονισμό των P-3B Orion


P-3-USN_650

Χθες το Π.Ν αποδέσμευσε ολοκληρωμένη εκτίμηση σχετικά με όλες τις απορίες και τα δημοσιεύματα που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με εκσυγχρονισμό των ΑΦΝΣ P-3B Orion.

Τα Αφη Ρ-3Β του ΠΝ παροπλίστηκαν το 2009, με την απόφαση ΑΝΣ υπ’ αριθμόν 247/53ης /22-12-2009.

 Αιτία παροπλισμού ήταν η συμπλήρωση ωρών πτήσης (ΩΠ) για βαριά εργοστασιακή συντήρηση (PDM), αλλά και το μηδενικό υπόλοιπο ΩΠ για την εκτέλεση επιπλέον ειδικών δομικών επιθεωρήσεων στις κρίσιμες περιοχές του αεροσκάφους.

Την δυνατότητα των εν λόγω επιπλέον δομικών επιθεωρήσεων δεν την κατέχει η ΕΑΒ και συνεπώς απαιτείτο μετάκληση της κατασκευάστριας εταιρείας ή πιστοποιημένου από αυτήν επισκευαστικού οίκου.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και συνεκτιμώντας την διαφορετική οικονομική κατάσταση της περιόδου πριν το 2009, προκρίθηκε η επιλογή πρόσκτησης νέου Αφους ΑΦΝΣ, με δυνατότητες αντίστοιχες του Ρ-3, κόστος για 5 Αφη 250 εκ. € και τρόπο υλοποίησης τον Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό (Α.Μ.Δ).Ο ΑΜΔ δεν τελεσφόρησε ελλείψει απαραίτητων δικαιολογητικών στην πρώτη φάση διενέργειας του διαγωνισμού.

Ποιες λύσεις εξετάστηκαν για την αντικατάσταση των Ρ-3Β, βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με το Ρ-3Β; Εξετάστηκαν οι ακόλουθες επιλογές:

1 Πρόσκτηση νέου Αφους, με επιχειρησιακές δυνατότητες αντίστοιχες του Ρ-3. Πλεονέκτημα: η πρόσκτηση νέου Αφους. Μειονεκτήματα: το πολύ υψηλό κόστος.

Οι δυνατότητες του Ρ-3 οι οποίες ανεβάζουν σημαντικά το κόστος εφόσον ενσωματωθούν σε έτερα Αφη αυτής της κατηγορίας, είναι η ανθυποβρυχιακή δυνατότητα, η δυνατότητα βολής όπλων και η δυνατότητα αυτονομίας σε πτήση.

Εφόσον επιλέγονταν Αφος αυτής της κατηγορίας, θα απαιτείτο μεγαλύτερος αριθμός Αφων για το ίδιο επιχειρησιακό αποτέλεσμα λόγω της μικρότερης αυτονομίας των ανταγωνιστικών επιλογών, αλλά και σημαντικό κόστος για την πρόσκτηση των νέων υποδομών/ ανταλλακτικών, της εκπαίδευσης, καθώς και της ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων βολής όπλων και ανθυποβρυχιακού πολέμου (Α/Υ), ήτοι τελικά, συνολικά υψηλότερο κόστος προγράμματος.

2 Πρόσκτηση νέου Αφους, με δυνατότητες χαμηλότερες του Ρ-3.

Πλεονέκτημα: η απόκτηση νέου Αφους. Μειονεκτήματα: η απαίτηση πρόσκτησης νέων υποδομών και η αδυναμία κάλυψης βασικών επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΠΝ (σημαντικότερες η βολή όπλων, η Α/Υ ικανότητα και η αυξημένη αυτονομία).

Εφόσον επιλέγονταν Αφος αυτής της κατηγορίας, θα απαιτείτο μεγαλύτερος αριθμός Αφων λόγω της μικρότερης αυτονομίας των ανταγωνιστικών επιλογών, ενώ δεν θα καλύπτονταν το σύνολο των επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΠΝ.

3 Πρόσκτηση P-3C από το USN και στη συνέχεια δομικός και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός τους. Πλεονεκτήματα: η διατήρηση του τύπου Αφους και των υποδομών / ανταλλακτικών που κατέχονται.

Μειονεκτήματα: η εκτέλεση των εργασιών σε βιομηχανίες στις ΗΠΑ, ήτοι πολύ μικρή ή μηδενική συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας και πρόσκτηση Αφων που δομικά είναι πολύ πιο επιβαρημένα από τα Ρ-3Β του ΠΝ.

 Επισημαίνεται, ότι στην πρώτη φάση των συζητήσεων η αμερικανική πλευρά επέμενε σε αυτή τη λύση για εμφανείς λόγους, καθότι δεν την υποχρεώνει να επενδύσει στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, και η ελληνική πλευρά παραμένει σε μεγαλύτερο βαθμό εξηρτημένη για την μελλοντική υποστήριξη των Αφων.

Τα γεγονότα που ανέστρεψαν την εν λόγω αρχική άποψη της αμερικανικής πλευράς, είναι η επιτόπου επιθεώρηση των Αφων από τεχνικό κλιμάκιο της κατασκευάστριας εταιρείας, που έλαβε χώρα μετά την κοινοποίηση της επιστολής της αμερικανικής πλευράς με τις αρχικές επιφυλάξεις για την επιλογή των ελληνικών Ρ-3Β (Μάιος 2013).

Η εν λόγω επιθεώρηση κατέδειξε την καλύτερη κατάστασή τους συγκριτικά με τα παροπλισμένα αμερικανικά Ρ-3C, αλλά και η επιθυμία της ελληνικής πλευράς για μέγιστη δυνατή συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, που εξασφαλίζονταν μόνο με την επιλογή της λύσης Ρ-3Β.

Η πολύ καλή κατάσταση των Ρ3Β επιβεβαιώθηκε και από την επιτόπου επιθεώρηση του τεχνικού κλιμακίου του USN που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2014. Επίσης όπως έχει διευκρινίσει το USN τα πρώτα διαθέσιμα P3C θα είναι χωρίς επιχειρησιακή σουίτα και δομικά καταπονημένα καθώς θα προέρχονται από εκπαιδευτικές μοίρες.

4 Πρόσκτηση Αφων Ρ-3 από έτερους χρήστες που τυχόν τα αποσύρουν.

Ομοίως με ανωτέρω συνυπολογίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εγκριθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η μεταπώληση των ΑΦΝΣ.

Γιατί το ΑΦΝΣ είναι επιχειρησιακά απαραίτητο για το ΠΝ

1 Στα πλαίσια των Ναυτικών Επιχειρήσεων, οι Ν. Δυνάμεις υποστηρίζονται από «Ναυτικά Ιπτάμενα Μέσα» (Maritime Air Assets) – Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ), Ελικόπτερα (Ε/Π) και UAVs – τα οποία εξοπλισμένα με τις κατάλληλες συσκευές/ όπλα δρουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος.

Τα μέσα αυτά επιτρέπουν την κάλυψη μεγάλων περιοχών σε μικρό χρόνο με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση αριθμού μονάδων επιφανείας και του εμπλεκόμενου προσωπικού των καθώς και ωρών λειτουργίας των υφισταμένων μονάδων, τόσο σε εθνικό. όσο και συμμαχικό επίπεδο. Παράλληλα σε περιόδους κρίσεως, εξασφαλίζεται η διακριτική επιτήρηση και η διατήρηση της εικόνας των επιχειρήσεων.

2 Στο πλαίσιο της μελέτης Δομής Δυνάμεων του ΠΝ, η οποία εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ τον Μάρτιο του 2013, για την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΠΝ σε ΑΦΝΣ υπολογίστηκε με βάση τον ΝΑΤΟϊκό αλγόριθμο CAL- Capability Assignment Logic, για την από αέρος επιτήρηση τριών περιοχών ενδιαφέροντος ήτοι Ιόνιο Πέλαγος, Αιγαίο Πέλαγος και Θαλάσσιο χώρο μεταξύ ν. Κρήτης και ν. Κύπρου, καθώς και για την παροχή μακράς ανθυποβρυχιακής προστασίας μίας δύναμης μεταφοράς ενισχύσεων, απαιτούνται 8 αεροσκάφη τύπου Ρ-3 ή 12 Αφη με υποδεέστερα πτητικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Το ΑΝΣ ωστόσο αποφάσισε την απομείωση του αριθμού των ΑΦΝΣ σε 5 για συγκράτηση του κόστους πρόσκτησης. Δεδομένου ότι τα επιχειρησιακά έργα δεν μειώνονται, συνάγεται ότι τα εν λόγω ΑΦΝΣ θα πρέπει να έχουν τις καλύτερες δυνατές επιχειρησιακές δυνατότητες και πτητικά χαρακτηριστικά προκειμένου όπως ανταποκριθούν στον καλύτερο δυνατό βαθμό.

Το ΑΦΝΣ είναι υψηλή προτεραιότητα;

Γιατί υλοποιείται πρώτο;

Το ΑΦΝΣ είναι ταξινομημένο στα υψηλής προτεραιότητας εξοπλιστικά προγράμματα, τόσο εντός ΠΝ με απόφαση ΑΝΣ υπ’ αριθμόν 33/9ης /27-2-2013, όσο και διακλαδικά με απόφαση ΣΑΓΕ υπ’ αριθμόν 3/34ης /24-12-13.

Το σύνολο των προγραμμάτων υψηλής προτεραιότητας, έχει προγραμματιστεί στη βάση της δυνατότητας για υλοποίηση με τις προγραμματισμένες πιστώσεις εξοπλισμών των Ε.Δ.

Το πρόγραμμα του Ρ-3Β υλοποιείται πρώτο, γιατί ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από το θεσμικό πλαίσιο, και η υλοποίησή του ως ανωτέρω δεν στερεί την δυνατότητα υλοποίησης και των έτερων προγραμμάτων υψηλής προτεραιότητας εξοπλισμού των Ε.Δ., με την προϋπόθεση ότι τελικώς θα διατεθούν οι προγραμματισμένες στο πλαίσιο του κρατικού Π/Υ εξοπλιστικές δαπάνες.

Γιατί το ΠΝ επανήλθε στην λύση των Ρ-3Β;

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, μετά από ενημερώσεις από κατασκευαστές και το USN που διήρκεσαν επί μακρόν (5 έτη, ήτοι 2009-2013), το ΠΝ προέκρινε ως προσφορότερη επιλογή, την υλοποίηση προγράμματος ΑΦΝΣ με δομικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό των Αφων Ρ-3Β που διαθέτει, καθότι:

α. Διατηρεί το τύπο Αφους, ήτοι τις υποδομές, την εκπαίδευση τις εγχώριες επισκευαστικές δυνατότητες και τα ανταλλακτικά (συνολικής αξίας πλέον των 60 εκ. €) σε χρήση, χωρίς να απαιτείται νέο κόστος πρόσκτησης αυτών.

β. Επιλέγει τον τύπο Αφους (Ρ-3), με τις υψηλότερες επιχειρησιακές δυνατότητες έναντι των βασικών ανταγωνιστικών επιλογών.

Επιπρόσθετα επιλέγει τα λιγότερο καταπονημένα Αφη αυτού του τύπου από τα διαθέσιμα στην διεθνή αγορά για εκσυγχρονισμό και επιχειρησιακή αναβάθμιση, ήτοι τα ελληνικά Ρ-3Β.

Αυτό στοιχειοθετείται τόσο από τον αριθμό ΩΠ των υποψήφιων Αφων τ. Ρ-3, όσο και από τα προφίλ αποστολών που εκτέλεσαν.

γ. Η λύση αυτή, περιέχει την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Συνακόλουθα, επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αυτάρκεια της ελληνικής πλευράς τόσο σε επισκευαστικά θέματα όσο και σε θέματα ενσωμάτωσης νέων δυνατοτήτων μελλοντικά.

Με ποιες αποφάσεις θεσμικών οργάνων επικυρώθηκε η επιλογή του Ρ-3Β ως προσφορότερης λύσης ΑΦΝΣ για το ΠΝ;

α. Τον Δεκ 09 το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ) με την απόφαση 247/2009// 22-12-2009 αποφάσισε τον παροπλισμό των Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας Ρ-3Β, ενόψει των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που ήταν σε εξέλιξη για την προμήθεια νέου ΑΦΝΣ.

β. Τον Δεκ 09 ο κ.ΥΕΘΑ ενέκρινε την ακύρωση του διαγωνισμού 02/2009 για την προμήθεια πέντε (συν ένα option) Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ), ελλείψει απαραίτητων δικαιολογητικών στην πρώτη φάση διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Τον Ιουν 11 το ΑΝΣ με την απόφαση 99/11 της 16-6-11 ενέκρινε την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα ανάληψης των απαιτούμενων ενεργειών για την εκτέλεση δομικών επιθεωρήσεων/ εργασιών σε αριθμό ή στο σύνολο των αεροσκαφών Ρ-3Β με σκοπό την ενεργοποίηση και επιχειρησιακή εκμετάλλευση τους για χρονικό διάστημα που θα προκύψει/ καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών.

Τον Αυγ 11 το ΣΑΓΕ, με την γνωμάτευση υπ’ αριθμόν 4 της 23ης Συνεδρίασης της 31-8-11 γνωμάτευσε υπέρ της ανωτέρω απόφασης του ΑΝΣ. Το υποπρόγραμμα αυτό ακυρώθηκε τον Αύγουστο 2012 στο πλαίσιο λήψης έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων.

δ. Τον Φεβ 13 το ΑΝΣ, με την απόφαση υπ. αριθ. 33/13 της 27ης/27-2-2013, γνωμοδότησε υπέρ της επικαιροποίησης/ επιβεβαίωσης της αναγκαιότητας/ σκοπιμότητας πρόσκτησης έως πέντε (5) ΑΦΝΣ για το ΠΝ. ε. Τον Μαρ 13 το ΣΑΜ, με την απόφαση υπ. αριθ. 3 της 6ης/4-3-2013, ενέκρινε την αναγκαιότητα / σκοπιμότητα πρόσκτησης έως πέντε (5) ΑΦΝΣ για το ΠΝ.

στ. Τον Μάιο 13 το ΚΥΣΕΑ με την απόφαση υπ. αριθ. 1 της 5ης/30-5-2013 συνεδρίασης, ενέκρινε την Δομή Δυνάμεων των ΕΔ 2013 – 2027, στην οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων και η ύπαρξη πέντε (5) ΑΦΝΣ στις μονάδες κρούσεως του ΠΝ από το 2013.

ζ. Το ΑΝΣ με την υπ΄ αριθ. 167 /13 της 38ης/ 20-12-13 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε την Μελέτη Επιχειρησιακών Απαιτήσεων και Προδιαγραφών Επιδόσεων (ΜΕΑ-ΠΕ) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) των Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) P-3B του ΠΝ» και την Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) ως Παράρτημα «Ε» αυτής.

η. Το ΣΑΓΕ με την υπ΄ αριθ. 3 της 34ης/ 24-12-13 γνωμοδότησε υπέρ της μεμονωμένης ενεργοποίησης υποπρογράμματος «Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής – ΕΜΖ και αναβάθμιση/ ολοκλήρωση νέων επιχειρησιακών συστημάτων για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση έως πέντε (5) αεροσκαφών Ρ-3Β του ΠΝ», κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3978/11 και του άρθρου 76 του Ν. 3883/11.

θ. Την 2/1/2014 η ελληνική πλευρά απέστειλε προς το USN Letter of Request (LOR), με τις απαιτήσεις του προγράμματος και την 22/10/2014, η αμερικανική πλευρά διαβίβασε το προτεινόμενο σχέδιο της διακρατικής συμφωνίας «Draft LOA».

Στο παραπάνω πλαίσιο, την 27/10/2014 η ΓΔΑΕΕ συγκρότησε την Επιτροπή Διαπραγματεύσεων.

ι. Τον Ιούλιο ’14 η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων με την Έκθεση από 30 Ιουλίου ’14 γνωμοδότησε υπέρ της ενεργοποίηση του υποπρογράμματος.

ia Τον Οκτ ‘14 το ΚΥΣΕΑ με την απόφαση υπ. Αριθμ.6 της 8ης/ 13-10-2014 Συνεδρίασης, ενέκρινε την ενεργοποίηση του υποπρογράμματος και ανέθεσε στον κ. ΥΕΘΑ την ανάληψη ενεργειών αρμοδιότητας του.

ιβ. Την 27η Οκτ 14 ο κ. ΥΕΘΑ αποφάσισε την ενεργοποίηση του υποπρογράμματος (Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος (ΑΕΥ)), εγκρίνοντας την έναρξη διενέργειας διαπραγματεύσεων, δίνοντας εντολή στην ΓΔΑΕΕ να διενεργήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με του όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και της προτεινόμενης «Draft LOA».

ιγ. Την 31 Οκτ ’14 ο κ. ΥΕΘΑ αποδέχθηκε την εισήγηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ, ενέκρινε την τροποποίηση των όρων του υποπρογράμματος σε 7,5 έτη και το τελικό κόστος του σε 499,8 εκ. $ και έδωσε εντολή στον Γεν. Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ για την υπογραφή και αποστολή επιστολής προς την αρμόδια αρχή της Κυβέρνησης των ΗΠΑ με τις τελικές θέσεις του ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο εκπόνησης της τελικής LOA.

ιδ. Την 11 Δεκ 14 απεστάλη από τις αμερικανικές αρχές τελικό έγγραφο LOA (Letter of Offer and Acceptance), μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της αρμόδιας επιτροπής που συστάθηκε από την ΓΔΑΕΕ.

ιε. Την 15 Μαρ 2015 το ΚΥΣΕΑ με απόφαση υπ. Αριθμ.1 της 5ης/ 15-3-2015 Συνεδρίασης, ενέκρινε το σχέδιο Διακρατικής Συμφωνίας (LOA) και εν συνεχεία ο Γεν. Διευθυντής ΓΔΑΕΕ υπέγραψε και απέστειλε την Διακρατική Συμφωνία στις Αμερικανικές αρχές.

ιστ. Την 15/3/2015, η ΓΔΑΕΕ κοινοποίησε τη κατακυρωτική απόφαση για το πρόγραμμα.

Το προκύπτον κόστος είναι ασύνηθες για πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας; Υπήρξε διαπραγμάτευση επί του κόστους και τι απέδωσε;

Ως αναλύθηκε ανωτέρω, εφόσον επιλέγετο Αφος αντίστοιχων επιχειρησιακών δυνατοτήτων (βασικότερες των οποίων είναι η δυνατότητα Α/Υ, η αυξημένη αυτονομία και η δυνατότητα βολής όπλων) και με ανάλογη κάλυψη της ελληνικής πλευράς σε υποδομές / εκπαίδευση, το προκύπτον κόστος άλλων επιλογών θα ήταν τελικά υψηλότερο.

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το κόστος των στρατιωτικών Αφων είναι υψηλό, τόσο σε σχετικούς, όσο και σε απόλυτους όρους.

Συχνά συγκρίνεται το κόστος ανά Αφος που παρουσιάζουν διάφορες εταιρείες, με το συνολικό κόστος ολοκληρωμένου προγράμματος που προκύπτει από προσυμβατικές διαπραγματεύσεις.

Αυτή η προσέγγιση είναι ανακριβής, καθότι στη δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνονται όλα τα κόστη (υποστήριξη, ανταλλακτικά, εκπαίδευση, υποδομές, follow on support, κτλ), ενώ στην πρώτη δίδεται αρχική «εμπορική» τιμή Αφους ανά μονάδα.

Ενδεικτικά, στην περίπτωση που επιλέγετο Αφος διαφορετικού τύπου σε ελαφρώς ανταγωνιστικότερη τιμή ανά μονάδα, για να συγκριθούν οι δύο τύποι Αφων όσον αφορά το πραγματικό κόστος του προγράμματος, στην έτερη επιλογή θα πρέπει να προστεθούν τα κόστη ανάπτυξης όλων των εγχώριων δυνατοτήτων που κατέχονται για το Ρ-3, όπως οι εργοστασιακού επιπέδου επισκευαστικές δυνατότητες της ΕΑΒ, τα ανταλλακτικά που διαθέτει το ΠΝ, το εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο με λύση τ. Ρ-3 απαιτείται μόνο να επαναπιστοποιηθεί και όχι να εκπαιδευτεί επί μηδενικής αρχικής βάσης, τα ειδικά εργαλεία και συσκευές υποστήριξης των Αφων που κατέχονται, κτλ.

Στην φάση των διαπραγματεύσεων της προκριθείσας επιλογής του Ρ-3Β, επιτεύχθηκε μείωση του κόστους για την ελληνική πλευρά κατά 86 εκ. δολάρια.

Από πού προέρχονται οι πιστώσεις του προγράμματος; Δικαιολογείται η καταβολή των πιστώσεων την παρούσα περίοδο;

Οι πιστώσεις του προγράμματος προέρχονται από τον ΚΑΕ 6912 του Π/Υ ΥΕΘΑ για τις εξοπλιστικές δαπάνες των Ε.Δ.

Οι πιστώσεις αυτές, έχουν προϋπολογιστεί στο κρατικό Π/Υ για τα έτη 2015-2018.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος, κατανέμεται στην 7ετία 2015-2022, ήτοι δεν θα καταβληθεί άμεσα. Τυχόν άποψη ότι δεν δικαιολογείται η καταβολή των πιστώσεων αυτών λόγω της ευρύτερης οικονομικής συγκυρίας, συνεπάγεται πρακτικά την αναστολή των δαπανών του κρατικού Π/Υ στον τομέα των εξοπλισμών των Ε.Δ.

Η προκριθείσα λύση παραδίδει υπέργηρα Αφη, ή πλήρως εκσυγχρονισμένα Αφη, τόσο δομικά όσο και σε επίπεδο αισθητήρων; Γιατί δεν ευσταθεί ο χαρακτηρισμός υπέργηρα για Αφη αυτής της κατηγορίας που εκσυγχρονίζονται δομικά και επιχειρησιακά;

1  Τα Αφη Ρ-3Β σε δομικό επίπεδο θα ανακατασκευαστούν κατά 60% με νέας τεχνολογίας υλικά, αυξημένης αντοχής σε μηχανική καταπόνηση και διάβρωση, ήτοι θα καταστούν πρακτικά καινούργια, με 15.000 ΩΠ χωρίς απαίτηση νέας δομικής αναβάθμισης.

Ενδεικτικά, τα Ε/Π S-70 που απέκτησε το ΠΝ την δεκαετία του 1990, έχουν όριο δομικής αντοχής τις 10.000 ΩΠ και την παρούσα περίοδο μετά χρήση 20 ετών δεν έχουν εισέτι συμπληρώσει τον μισό χρόνο του εν λόγω ορίου.

2β. Σε όλα τα μηχανικά τους συστήματα θα εκτελεστούν εργασίες «overhaul», ήτοι γενικής επισκευής.

. Τα Αφη Ρ-3Β, θα εκσυγχρονιστούν επιχειρησιακά με νέους αισθητήρες και συστήματα επιτήρησης, προκειμένου να εκτελούν το σύνολο των αποστολών σύγχρονου ΑΦΝΣ τόσο σε επιτήρηση επιφάνειας, όσο και σε Α/Υ έλεγχο.

2δ. Οι ανωτέρω δυνατότητες / χαρακτηριστικά των ΕΜΖ Ρ-3Β θα επιτρέψουν στο ΠΝ να καλύπτει επαρκώς την από αέρος πολύωρη επιτήρηση μεγάλων θαλάσσιων περιοχών εθνικού ενδιαφέροντος, τον εντοπισμό, παρακολούθηση και αναγνώριση όλων των τύπων πλοίων επιφανείας, τη συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών για πλοία ειδικού ενδιαφέροντος (πολεμικά και εμπορικά), την ανθυποβρυχιακή (Α/Υ) έρευνα σε εκτεταμένη γεωγραφικά περιοχή, ενώ θα συμβάλουν θετικά σε επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης και ταχείας ανάπτυξης / εθνικής προβολής στα όρια του FIR Αθηνών και πέραν αυτών.

Αυτά οφείλονται στην υψηλή ταχύτητα περιπολίας, στην μεγάλη αυτονομία, στον εξοπλισμό που θα φέρουν, στην δυνατότητα να επιχειρούν ακόμα και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες (υπέρπτηση καιρού) και στην ταυτόχρονη εκτέλεση συνδυασμού αποστολών από την ίδια πλατφόρμα.

5ε. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια υποβοήθησης του έργου του ΛΣ, τα ΑΦΝΣ με τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, θα συνεισφέρουν στην θαλάσσια επιτήρηση/ διαφύλαξη των θαλάσσιων συνόρων/ αντί-επιτήρηση λαθρεμπορίου/ ανίχνευση πετρελαιοκηλίδας/ θαλάσσιας ρύπανσης/ επιθεώρησης και διαχείρισης της αλιείας/ ελέγχου παράτυπης μετανάστευσης/ παρακολούθηση ΑΟΖ και παροχή υπηρεσιών SAR εντός του FIR Αθηνών.

Συμπερασματικά, για τα Αφη αυτής της κατηγορίας, που αποτελούν «πλατφόρμες αισθητήρων» και στα οποία δεν απαιτούνται νεότερες τεχνολογίες της αεροναυπηγικής για ελικτικά στοιχεία, τεχνολογίες «stealth» κτλ, δεν ευσταθεί ο χαρακτηρισμός «υπέργηρα», εφόσον εκσυγχρονίζονται πλήρως ως ανωτέρω.

Ενδεικτικά, οι ΗΠΑ διατηρούν επιχειρησιακά Αφη από την δεκαετία του 1950 (Β-52) αλλά και τ. Αφη Ρ-3 και τα Ναυτικά της Ισπανίας, Γερμανίας και Βραζιλίας, παρότι οι χώρες αυτές έχουν δυνατότητες εγχώριων κατασκευών έτερων Αφων τ. ΑΦΝΣ, έχουν προβεί σε εκσυγχρονισμούς και διατηρούν σε ενέργεια Αφη τ.Ρ-3. Συνολικά 18 χώρες διατηρούν και εκσυγχρονίζουν στο μέτρο του δυνατού τα Αφη Ρ-3 που διαθέτουν.

Το χρονικό διάστημα των 7 ετών είναι ασύνηθες για πρόγραμμα ΑΦΝΣ;

Η διάρκεια του ελληνικού προγράμματος των Ρ-3Β, είναι τυπική διεθνώς για προγράμματα αυτής της κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ανάλογης διάρκειας προγράμματα ΑΦΝΣ τύπου Ρ-3 των Ταϊβάν, Καναδά και Νορβηγίας.

Η προκριθείσα λύση του προγράμματος των Ρ-3Β, εξασφαλίζει στο μέτρο του εφικτού την επιχειρησιακή παρουσία του ΠΝ με ΑΦΝΣ στην περιοχή ενδιαφέροντος για το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του προγράμματος και πως;

Στο πρόγραμμα προβλέπεται η ενεργοποίηση ενός Αφους «ενδιάμεσης λύσης» για πλέον των 2000 ΩΠ, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις, όπως η αεροπορική επιχειρησιακή παρουσία του ΠΝ στην Ανατολική Μεσόγειο το συντομότερο δυνατό (εκτίμηση Β εξάμηνο 2016) και η επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση του προσωπικού του ΠΝ, πριν τη παραλαβή των πλήρως εκσυγχρονισμένων Αεροσκαφών.

Η προκριθείσα λύση είναι απευθείας ανάθεση, ή διακρατική συμφωνία;

Διαφορές των δύο επιλογών Η προκριθείσα λύση, είναι διακρατική συμφωνία με τις ΗΠΑ, μέσω των διαδικασιών FMS.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα εκτελεσθεί από τον κατασκευαστή των Αφων (Original Equipment Manufacturer and Design Authority-ΟΕΜ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια όσον αφορά τα παραδοτέα αντικείμενα, τόσο τεχνικά όσο και χρονικά και από πλευράς Π/Υ.

Η τελική ευθύνη παράδοσης των αεροσκαφών από το κράτος των ΗΠΑ (USN), εγγυάται στον μέγιστο δυνατό βαθμό την υλοποιησιμότητα και την επιτυχή έκβαση του προγράμματος. Απευθείας ανάθεση θα αποτελούσε η επιλογή σύναψης σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΕΜ των Αφων.

Στην περίπτωση αυτή, θα απουσίαζαν τα επιπρόσθετα πλεονεκτήματα των εξασφαλίσεων που προσφέρει η διακρατική συμφωνία με τις ΗΠΑ μέσω FMS ως κάτωθι: Διασφάλιση μη υπέρβασης προϋπολογισθέντος κόστους προγράμματος (NTE Prices) καθώς αξιοποιείται το ιστορικό αρχείο τιμών που διαθέτει το USN από αντίστοιχα προγράμματα με έτερους διεθνείς πελάτες του.

Μεγάλη εμπειρία επιτυχούς υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων Εκμετάλλευση των υποδομών του USN (προσωπικό, εργαστήρια) για την εκτέλεση δοκιμών / ελέγχων της ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής σουίτας. Η μόνη διαδικασία μέσω της οποίας δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Διατήρηση των ποιοτικών προτύπων της πλατφόρμας που τηρούσε στο παρελθόν η Μοίρα.

Συμπεράσματα

Το ΠΝ μελέτησε επί 5 έτη την διεθνή αγορά ΑΦΝΣ, προκειμένου να καταλήξει στην προσφορότερη επιλογή, σε επίπεδο επιχειρησιακό, Π/Υ, εξασφαλίσεων υλοποίησης και συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Η προτεραιοποίηση της επιχειρησιακής απαίτησης και ο Π/Υ των εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΥΕΘΑ όπως έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του κρατικού Π/Υ, επιτρέπουν την άμεση υλοποίηση του προγράμματος.

Περαιτέρω επισκόπηση τυχόν έτερων λύσεων ΑΦΝΣ και η συνακόλουθη καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος, μετακυλύει σε αέναη μελέτη των λύσεων ΑΦΝΣ και απομακρύνει την επίλυση της επιχειρησιακής έλλειψης για το ΠΝ.

πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s