"Greek National Pride" blog / ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΛΛΑΔΑ / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ / Εξοπλισμοί / Πολεμικό Ναυτικό

14 ερωτήματα για τις πυραυλακάτους του ΠΝ ένα το κυρίαρχο: Θα τις παραλάβουμε;


p67

Γράφει ο

Γιώργος Τσιτσιλιάνος

Υπεύθυνος Πολιτικής Τομέα Άμυνας στο Ποτάμι

Mε την τροπολογία υπ’ αριθμόν 163/17 28.1.2016 κυρώθηκε η συμφωνία μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και Ναυπηγείων Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) σχετικά με την ολοκλήρωση των πυραυλακάτων (ΤΠΚ) Νο 6 και Νο 7 του ΠΝ..

Η 001Β/00 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας με την επωνυμία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ» (ΝΒΕΕ ΑΕ), προέβλεπε αρχικά την κατασκευή 3 ΤΠΚ με δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια επιπλέον 4.

Το δημόσιο στην πορεία του χρόνου από το 2000 έως το 2013 εξάσκησε το δικαίωμα προαίρεσης και υπέγραψε τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης για κατασκευή και των 7 ΤΠΚ. Η Τροποποίηση No 10, την 6η Νοεμβρίου 2008, περιελάμβανε την τοποθέτηση παραγγελίας για τις ΤΠΚ 6 και 7, συνολικής αξίας (για τα δύο πλοία 6 και 7) περίπου 240.000.000€.

Επί του παρόντος έχουν παραληφθεί οι 5 ΤΠΚ και είναι σε πρώιμο στάδιο  η κατασκευή των υπόλοιπων 2.( Νο 6 και Νο 7)

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η κατασκευή των ΤΠΚ 5, 6 και 7, λόγω της δυσμενούς οικονομικής τους κατάστασης των ΝΒΕΕ (αίτηση υπαγωγής στο Αρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα)  ,το δημόσιο το καλοκαίρι του 2013  συμφώνησε με τα ΝΒΕΕ (Τροποποίηση Νο 11, άρθρα 3 και 4 του ν.4160/2013) την  αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμημάτων (δηλαδή το δημόσιο πλήρωσε επιπλέον χρήματα από τα αρχικά συμφωνηθέντα) για τις ΤΠΚ 6 και 7 προς τα άνω κατά περίπου 26.000.000€, άνοιγμα από το δημόσιο ανέκκλητων πιστώσεων για πληρωμή των υποπρομηθευτών μέχρι του συνολικού ποσού των 35.000.000€ και για τα δύο πλοία και αναπροσαρμογή των παραδόσεων των πλοίων έτσι ώστε η ΤΠΚ 5 να παραδοθεί σε 9 μήνες, η ΤΠΚ 6 σε 24 μήνες και η ΤΠΚ 7 σε 34 μήνες από την υπογραφή της Τροποίησης 11 (Ιούνιο 2013).

Στη Τροποποίηση Νο 11 επίσης υπάρχει η πρόβλεψη ώστε εάν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, το δημόσιο να έχει δικαίωμα να λάβει στην κατοχή του τα τυχόν μη αποπερατωθέντα πλοία.

Στο τέλος του 2015 η κατάσταση στα ΝΒΕΕ ήταν και πάλι προβληματική, με τους εργαζόμενους να μην πληρώνονται και τις εργασίες στα ΤΠΚ 6 και 7 να έχουν σταματήσειμε αποτέλεσμα τα πλοία να είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και πολύ μακριά από την προβλεπόμενη καθέλκυσή τους (Ιούνιος 2015 και Απρίλιος 2016).

Ο ΥΕΘΑ κ. Δ. Αβραμόπουλος λίγο πριν φύγει για επίτροπος (Οκτώβριο 2014) είχε υπογράψει τον καταλογισμό περίπου 7.500.000€ σε πρόστιμα στα ΝΒΕΕ για καθυστερήσεις και προβλήματα στις συμβατικές τους υποχρεώσεις σχετικά με τη ναυπήγηση των ΤΠΚ. Τα πρόστιμα αυτά δεν έχουν εισπραχθεί. Επιπρόσθετα υπάρχουν σε εκκρεμότητα και καταλογισμοί νέων προστίμων στα ΝΒΕΕ, ύψους περίπου 8.000.000€ που αφορούν στην καθυστέρηση παράδοσης του ΤΠΚ 5 και προβλημάτων στις συμβατικές υποχρεώσεις των ΝΒΕΕ σχετικά με το ΤΠΚ 5.

Με την υπογραφή της τροπολογίας υπ’ αριθμόν 163/17 28.1.2016 το δημόσιο και πάλι συμφωνεί να χρησιμοποιήσει 40.000.000€ (σε βάθος τριετίας) για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι για 29 ακόμα μήνες από τον κρατικό Π/Υ για να προχωρήσουν οι εργασίες στα ήδη πληρωμένα ΤΠΚ 6 και 7 (22.500.000€), καθώς οι τελευταίοι δεν πληρώνονται από τα ΝΒΕΕ. Η διαφορά της τωρινής μεθόδευσης από τις προηγούμενες  είναι ότι το «συντονισμό» των εργασιών και των πληρωμών θα έχει το ΠΝ .

  Σημειώνεται ότι η  εν λόγω συμφωνία, δε διασφαλίζει :

α) Ότι οι ΤΠΚ 6 και 7 θα παραδοθούν στο ΠΝ  σε 29 μήνες,

β) Ότι τα 40.000.000€ ικανοποιούν τις συμβατικές υποχρεώσεις των ΝΒΕΕ και δεν  θα απαιτηθεί μελλοντικά η πολιτεία να συνδράμει  για την ολοκλήρωση των ΤΠΚ

γ)  Ότι αυτά τα χρήματα θα «καταλογιστούν» στα ΝΒΕΕ για επιστροφή τους στο δημόσιο.

Κατόπιν των ανωτέρω ο τομέας άμυνας του ποταμιού έπειδή ανησυχεί ιδαίτερα για τους χρόνους παράδοσεις των δύο ΤΠΚ  ( Νο 6 & 7) σε συνδυασμό με την προκλητικότητα των γειτόνων μας εξ ανατολών επιθυμεί  καλοπροαίρετα  να ρωτήσει τους αρμόδιους Υπουργούς του Υπουργείου Άμυνας τα παρακάτω :

α)  Το ποσό των 40εκ.ευρώ θα  εκταμιευτεί εις βάρος των ήδη μειωμένων κονδυλίων των Ενόπλων Δυνάμεων;

2 β) Διασφαλίζει η κυβέρνησή σας ότι το εν λόγω ποσό θα δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως επιπλέον ενίσχυση στον υφιστάμενο Π/Υ του ΥΠΕΘΑ για τα έτη 2016-2018 ;

3 γ) Για ποιό λόγο συμφωνήθηκε το ΠΝ να πληρώνει τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές όλων των εργαζομένων των ΝΒΕΕ, τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσει το 1/4 αυτών για τις εργασίες των ΤΠΚ ; Γιατί συμφωνήθηκε να πληρωθούν μισθοί  ακόμη και έως  3.000€;

4 2. α) Πώς διασφαλίζεται ότι τα δύο πλοία θα παραδοθούν έτοιμα εντός 29 μηνών, ενώ είναι γνωστό ότι η κατάσταση κατασκευής των πλοίων είναι πολύ πρώιμη και απαιτούνται υλικά από προμηθευτές με χρόνους παράδοσης τουλάχιστον 30 μηνών ;

5 β) Πώς διασφαλίζεται ότι το ποσό των 40.000.000€ (22.500.000€ για μισθούς 29 μηνών και 17.500.000€ για εργασίες και προμήθειες υλικών) μαζί τα υπολοιπόμενα χρήματα της σύμβασης (υπολοιπόμενο συμβατικό τίμημα, μη διατεθέντες ανέκκλητες πιστώσεις των νόμων 4160/2013 και 4313/2014) είναι αρκετά για την ολοκλήρωση της κατασκευής των 2 πλοίων και δεν θα απαιτηθεί το δημόσιο να πληρώσει εκ νέου μελλοντικά;

6 3.α) Για ποιό λόγο προτιμήθηκε η εν λόγω μεθόδευση από πλευράς δημοσίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή των δύο πλοίων και δεν προτιμήθηκε το ΠΝ, όπως έχει δικαίωμα (Τροποποίηση Νο 11, άρθρα 3 και 4 του ν.4160/2013) να λάβει στην κατοχή του τα μη αποπερατωθέντα πλοία και το πάσης φύσεως υλικό που προορίζεται για την  αποπερατώση αυτών σε άλλο φορέα επιλογής του;

7 β) Για ποιό λόγο δόθηκε προτεραιότητα από το ΥΠΕΘΑ στη χρηματοδότηση με 40.000.000€ της αποπεράτωσης των εργασιών στα δύο πλοία,  και δεν δόθηκε προτεραιότητα στην χρηματοδότηση των αναγκών σε ανταλλακτικά και εργασίες συντήρησης των συστημάτων των πλοίων και ιπτάμενων μέσων του ΠΝ και μάλιστα σε περίοδο κρίσης ;

8 γ) Έγινε συζήτηση εντός EΔ για να ληφθεί απόφαση για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα;

9 4 .α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τη συμφωνία πριν τη φέρετε στη Βουλή την είχε υπογράψει ο Α/ΓΕΝ και την γνωρίζαν οι κύριοι ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ, γιατί το συγκεκριμένο θέμα δεν συζητήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της ΒτΕ ή στο ΚΥΣΕΑ για να λάβετε την άποψή του,  πριν το φέρετε με τροπολογία σ’ ένα βράδυ;

10 β) Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην εν λόγω συμφωνία τη στιγμή  που εξοπλιστικά προγράμματα μερικών χιλιάδων ευρώ , κρίσιμα για το ΠΝ, βρίσκονται κολλημένα στη γραφειοκρατία της επιτροπής εξοπλιστικών της ΒτΕ και του ΚΥΣΕΑ για μήνες;

11 5. α) Για ποιό λόγο πρόστιμα τα οποία έχουν ήδη καταλογισθεί στα ΝΒΕΕ και έχουν υπογραφεί από τον προηγούμενο ΥΕΘA κ. Δ. Αβραμόπουλο, δεν έχουν αποσταλεί στο λογιστήριο του κράτους για είσπραξη;

12 β)Πότε σκοπεύετε να καταλογίσετε στα ΝΒΕΕ πρόστιμα για καθυστερήσεις και υφιστάμενα προβλήματα με τις ΤΠΚ ;

13 γ) Ποιoς είναι ο λόγος που στην εν λόγω   συμφωνία  τα ΝΒΕΕ εκπροσωπούνται από τους κυρίους Ανδριτσάκη και Δημητρακόπουλο αντί του   ιδιοκτήτη αυτών , όπως έγινε στο ν.4160/2013;

Militaire.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s