"Greek National Pride" blog / ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΛΛΑΔΑ / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ο εκσυγχρονισμός των F-16 και η εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας!


f-16-1-660x330

Γράφει ο

Αντιπτέραρχος (ΜΗ) ε.α.

Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος

Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ

Η ΠΑ διαθέτει στο οπλοστάσιό της μοντέρνα οπλικά συστήματα Αεροσκαφών και συστημάτων εδάφους RADAR – Πυραυλικών , η υποστήριξη των οποίων εξασφαλίζεται κυρίως από φορείς εξωτερικού και μερικώς από εργοστασιακούς φορείς της χώρας.

Η εξασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των οπλικών συστημάτων στα επίπεδα, που προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια της ΠΑ καθώς και η σύγχρονη τεχνολογία ( State of The Art ) που αυτά ενσωματώνουν, επιβάλουν την άμεση λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης πρακτικής, σε όλη την αλυσίδα της ολοκληρωμένης Τεχνικής και Εφοδιαστικής τους υποστήριξης ( Integrated Logistics Support – ILS ), με στόχο την επαύξηση της αποτελεσματικότητας και των δεικτών διαθεσιμότητας των οπλικών της συστημάτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τη μέγιστη δυνατή εμπλοκή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, στοχεύοντας παράλληλα στην ασφάλεια του εφοδιασμού ( security of supply ).

Μέχρι σήμερα, μέσω των μεγάλων προγραμμάτων προμηθειών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει δημιουργηθεί σημαντική υποδομή και τεχνογνωσία σε αρκετές ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Αυτές τις υποδομές πρέπει να εκμεταλλευτούμε τώρα και να εμπλέξουμε, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 με στόχο την μείωση του κόστους του κύκλου ζωής.

Στα πλαίσια της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης αλλά και του γενικότερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, κρίνεται απολύτως αναγκαία και επωφελής για τη χώρα, η αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής και τεχνογνωσίας των εταιρειών της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και η ανάπτυξη νέας, με στόχο την επαύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των συστημάτων της ΠΑ και τη μείωση της διακίνησης επισκευασίμων προς το εξωτερικό, με ταυτόχρονη μείωση εκροής πολύτιμου συναλλάγματος.

Ως στόχος της ΠΑ τέθηκε με αποφάσεις του ΑΑΣ, η σταδιακή εξασφάλιση της ανωτέρω υποδομής και δυνατότητας υποστήριξης στο σύνολό της, από τους εργοστασιακούς φορείς της χώρας.

Υπάρχει σημαντική επιχειρησιακή απαίτηση εξασφάλισης της υποστήριξης όλων των επιπέδων των οπλικών συστημάτων της ΠΑ, με αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο, από αυτόν που ακολουθείται μέχρι σήμερα.

 

Ο στόχος που τέθηκε από την ΠΑ, για εξασφάλιση της απαιτούμενης υποδομής , βασισμένης σε σύγχρονη τεχνολογία ( state of the art technology ) από εργοστασιακούς φορείς της χώρας αλλά και η επίκαιρη οικονομική κατάσταση της χώρας καθιστούν το στόχο αυτό σήμερα από τους πλέον σημαντικούς και τον θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα.

 

Η υλοποίηση του στόχου στο σύνολό του θα συμβάλλει πέρα από τα προφανή επιχειρησιακά οφέλη και στην ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας, δεδομένου ότι και οι δύο άξονες συμβάλλουν τόσο σε κάλυψη θέσεων εργασίας σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού κάλυψης των απαιτήσεων υποστήριξης της ΠΑ θα εκτραπεί από το εξωτερικό που είναι σήμερα, σε εργοστασιακούς φορείς της χώρας.

 

Από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΠΑ περί τα 2/3 διατίθενται για κάλυψη απαιτήσεων υποστήριξης σε φορείς εξωτερικού και μόλις το 1/3 χρηματοδοτεί την ΕΑΒ Α.Ε για κάλυψη όλων των προγραμμάτων εργοστασιακής συντήρησης των Αφών της ΠΑ.

 

Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ετήσιο ύψος χρηματοδότησης, που καθιστά την απαίτηση αυτή ακόμη ποιο επιβεβλημένη, μια και οι απαιτήσεις σε νέα οπλικά συστήματα βαίνει διαρκώς μειούμενη, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χώρας επιβάλουν, με εμφανή την τάση μείωσης των εξοπλισμών.

 

Επομένως οι επιχειρησιακές απαιτήσεις της ΠΑ, ως μονόδρομος θα καλύπτονται με την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, γεγονός που επιβάλλει την διασφάλιση υψηλών δεικτών διαθεσιμότητάς τους.

 

Αποτελεί λοιπόν μονόδρομο η ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων οπλικών συστημάτων της ΠΑ εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα ( > 85 % ) από εργοστασιακούς φορείς της χώρας, που θα της εξασφαλίσει ταυτόχρονα και το πολύ μεγαλύτερο επιχειρησιακό πλεονέκτημα με απεξάρτηση της από φορείς του εξωτερικού ιδιαίτερα σε κατάσταση κρίσεων .

 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν σοβαρότατη επιχειρηματολογία των οργάνων των επιχειρηματικών φορέων της χώρας προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για ουσιαστική αλλαγή από τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική και εμπλοκή του συνόλου της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας.

 

Σοβαρότατο παράδειγμα επιτυχημένης τακτικής αποτελεί δυστυχώς για άλλη μία φορά η Τουρκία, που κατάφερε από το 1998 μέχρι σήμερα να καλύψει όλα τα F – 16 και όλους τους τύπους κοινών με αυτά συστημάτων άλλων Αφών. Πέτυχαν ανάπτυξη υποδομής για το σύνολο των επισκευασίμων με καθαρά κριτήρια κόστους – αποτελεσματικότητος με εμπλοκή εταιρειών τους ( HAVELSAN – ASELSAN ) και στρατιωτικών τους εργοστασίων ως υβριδικός συνδυασμός , εξασφαλίζοντας όλα τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα.

 

Η υποδομή αυτή διαφημίζεται από μέρους της ακόμη και σε διεθνή φόρα ( NSPA – NAMSA ) παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τον πλέον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εργοστασιακό φορέα των Aφών F – 16 της ευρύτερης περιοχής, με καθαρό της στόχο να απορροφήσει φόρτο χρηστών της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο αυτό επανειλημμένα πιέζει τη NSPA – NAMSA για ίδρυση προγράμματος υποστήριξης F -16.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και οι επιπτώσεις, που αυτή έχει επιφέρει με τις συνεχείς μειώσεις του στον λειτουργικού προϋπολογισμού της ΠΑ, έχει επηρεάσει καθοριστικά τη δυνατότητα των καθ’ ύλη αρμοδίων φορέων της ΠΑ να καλύψουν το σύνολο των απαιτήσεων συντήρησης ακόμη και των κρισίμων επισκευασίμων των οπλικών της συστημάτων.

 

Οι συνεχείς μεταβολές στο νομικό πλαίσιο περί προμηθειών Αμυντικού υλικού και η έλλειψη διαδικασιών και ερμηνευτικών οδηγιών επί μακρόν, έχουν στερήσει τη δυνατότητα στην ΔΑΥ να διασφαλίσει την υποστήριξη των οπλικών συστημάτων της ΠΑ μέσω συμβάσεων FOS, είτε με ανανέωση των υφισταμένων είτε με σύναψη καινούργιων με δραματικές επιπτώσεις στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των οπλικών της συστημάτων.

 

Οι σοβαρότατες μειώσεις του Αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας για αμυντικές δαπάνες που ουσιαστικά από το 2008 δεν ξεπερνούσαν το 0,73 % του ΑΕΠ διαρκώς μειούμενες μέχρι σήμερα και αντίστοιχα οι δραματικές μειώσεις, που αυτές έχουν επιφέρει στις αντίστοιχες εγγραφές στο μεσοπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα, για κάλυψη απαιτήσεων υποστήριξης των οπλικών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει οδηγήσει τις διαθέσιμες πιστώσεις σε επίπεδα πολύ κάτω των αναγκαίων πιστώσεων για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων επιχειρησιακών διαθεσιμοτήτων των οπλικών συστημάτων.

 

Με τις ελάχιστες πιστώσεις που υφίστανται, καλύπτονται την τελευταία πενταετία κατά κανόνα απαιτήσεις συντήρησης και επισκευών μέσω FMS ή διακρατικών συμφωνιών (NSPA – NAMSA), που υπολείπονται σημαντικά του συνόλου των αναγκών.

 

Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία καταδεικνύουν ότι επιβάλλεται η επανεξέταση από την ΠΑ όλων των μέχρι σήμερα ακολουθούμενων πρακτικών, με την άμεση εμπλοκή και αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, που καλύπτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς, αξιόπιστης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα καθώς επίσης και τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπλοϊμότητας, εργοστασιακής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των οπλικών συστημάτων της ΠΑ.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο Άρθρο 3 του Νόμου 3978/2011, αναγράφεται ρητά ότι «Για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας και ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασμού και την επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέμου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μίας εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης».

 

Επίσης με τον πρόσφατο νόμο (Ν.4407 του Ιουλίου του 2016), η εν συνεχεία υποστήριξη των συστημάτων (δηλαδή η FOS – Follow on Support) πρέπει να περιλαμβάνεται στην αρχική απαίτηση και στις προδιαγραφές προμήθειας οπλικών συστημάτων, απόφαση που αντικειμενικά είναι πάρα πολύ θετική και σημαντική και αποτελούσε πάγιο αίτημα για πολλά έτη της αμυντικής βιομηχανίας.

 

Συνεπώς, η φιλοσοφία αυτή της εν συνεχεία υποστήριξης είναι μια απαίτηση, η οποία πρέπει να συμπεριληφθεί στην LOR (Letter of Request), που θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες στις ΗΠΑ. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά το κόστος του κύκλου ζωής των αεροσκαφών F-16 και θα διασφαλιστεί η μακροχρόνια εμπλοκή των αμυντικών μας βιομηχανιών.

 

Στο θέμα της υποστήριξης των αεροσκαφών F-16 πρέπει επίσης να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και η δημιουργία υποδομής υποστήριξης εργοστασιακού επιπέδου (Depot Level Maintenance) με την ενεργό συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας.

 

Η ενέργεια αυτή θα διασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού και συντήρησης (security of supply and maintenance), που απαιτείται για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή αξιοποίηση του εκσυγχρονισμένου στόλου των αεροσκαφών F-16 και εδραιώνει την εμπλοκή των αμυντικών μας βιομηχανιών, δημιουργώντας σοβαρές προοπτικές εξαγωγής αντίστοιχων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.

 

Από το Άρθρο 75 του Ν.3883 / 2010 προβλέπεται η εκπόνηση από την ΠΑ των ειδικών μελετών-προτάσεων «…για την Ασφάλεια Εφοδιασμού, με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης»

 

Τα πορίσματα των ανωτέρω μελετών της ΠΑ, με παράλληλη αξιοποίηση των προβλέψεων του Ν.3978/2011, Άρθρα 3, 4, 29 και 33 για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, την Εν Συνεχεία Υποστήριξη, καθώς και την Ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιβάλλεται να ενσωματωθούν στους Ειδικούς Όρους της υπό κατάρτιση LOA – LOR.

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΦΝ F – 16

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθώ, ως ενεργό στέλεχος της Πολεμικής μας Αεροπορίας, τις δράσεις και δηλώσεις του κ. ΥΕΘΑ, , σχετικά με το θέμα Εκσυγχρονισμού των F – 16 της ΠΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται και σε πρόσφατη συνέντευξή του .

 

Έχοντας ασχοληθεί επισταμένα με τα θέματα της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας μας και εκφράσει τις απόψεις και προτάσεις μου δημοσίως, με σχετικές παρεμβάσεις με άρθρα μου, στο διαδίκτυο ( ιστοσελίδες Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων – ΣΑΣΙ – http://www.icarus.net.gr και Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών – ΕΛΙΣΜΕ – http://www.elisme.gr και στον Ηλεκτρονικό τύπο ), με στόχο την έγκαιρη εκδήλωση δράσεων από το ΥΕΘΑ και την Ηγεσία της ΠΑ, αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω τα ακόλουθα :

 

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Καμμένος στην Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είχε διατυπώσει δημοσίως την πολιτική βούληση για την ενεργοποίηση σημαντικών προγραμμάτων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οπλικών συστημάτων, σε συνδυασμό με την ουσιαστική συμμετοχή σε αυτά της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού των F – 16 της ΠΑ.

 

Οι στόχοι της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι προφανείς και αξιέπαινοι όπως, κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και ενίσχυση των βιομηχανικών υποδομών υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων, ανασυγκρότηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη τόσο για την Εθνική Άμυνα, όσο και για την Οικονομία και Απασχόληση της χώρας.

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος όμως, δυστυχώς δεν φτάνουν μόνο οι καλές προθέσεις του ΥΠΕΘΑ, εάν δεν εξασφαλισθούν δύο βασικές προϋποθέσεις, πρώτον το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί με σαφή τρόπο το Δημόσιο Συμφέρον και οι στοχεύσεις του ΥΠΕΘΑ και δεύτερον, η ενδελεχής προετοιμασία και οι μελέτες των Επιτελείων και του ΥΠΕΘΑ για το τεχνικό και βιομηχανικό αντικείμενο των προγραμμάτων.

 

Σύμφωνα με δήλωση του κ. ΥΕΘΑ στο υπόψη άρθρο, φαίνεται ότι « βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αποστολή LOA για LOR » προς τις Αμερικανικές Αρχές και επομένως το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση του υπόψη Προγράμματος Εκσυγχρονισμού των F – 16 της ΠΑ, έχει επιλεγεί και είναι αυτό της Διακρατικής Συμφωνίας.

 

Εξίσου σημαντικός όμως είναι και ο προσδιορισμός ουσιαστικού τεχνικού και βιομηχανικού αντικειμένου των Βιομηχανικών Συνεργασιών. Με το υπόψη πρόγραμμα αναβάθμισης των F – 16 της ΠΑ, παρουσιάζεται η χρυσή ευκαιρία με την διακηρυχθείσα πολιτική βούληση του ΥΠΕΘΑ να αξιοποιηθεί επιτέλους θετικά για τη χώρα και με την κατάλληλη προετοιμασία της Ελληνικής πλευράς να αναβαθμισθεί ουσιαστικά το αντικείμενο των Βιομηχανικών Συνεργασιών.

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων από την αρχική φάση επεξεργασίας του εν λόγω προγράμματος, όπως είναι η εκπόνηση από την ΠΑ των ειδικών μελετών-προτάσεων του Ν.3883/2010, Άρθρο 75 «…για την Ασφάλεια Εφοδιασμού, με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης», οι οποίες θα περιλαμβάνουν την καταγραφή των κρίσιμων υποσυστημάτων και απαρτίων, χρόνους απόκρισης για την υποστήριξη συστημάτων και την κάλυψη αυξημένων αναγκών, απαιτήσεις για υποδομές βιομηχανικής και LOGISTICS υποστήριξης εντός της επικράτειας, καθώς και εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής τεκμηρίωσης και ειδικών μέσων.

 

Προκειμένου να επιτευχθούν λοιπόν οι ανωτέρω αντικειμενικοί στόχοι είναι απαραίτητη η μέγιστη δυνατή συμμετοχή στο επικείμενο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού των F 16, της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές δυνατότητες και υποδομές συμπαραγωγής, και μάλιστα ειδικότερα σε ότι αφορά τα κρίσιμα & κύρια ηλεκτρονικά υποσυστήματα των Α/Φ F-16, δηλαδή ραντάρ AESA, υπολογιστές, οθόνες πολλαπλών λειτουργιών, ΑIFF, επικοινωνίες, κλπ. του συστήματος ελέγχου αποστολής, που αναβαθμίζονται ριζικά και χρήζουν ουσιαστικής μελλοντικής υποστήριξης.

 

Τα πορίσματα των ανωτέρω μελετών της ΠΑ, με παράλληλη αξιοποίηση των προβλέψεων του Ν.3978/2011, Άρθρα 3, 4, 29 και 33 για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, την Εν Συνεχεία Υποστήριξη, καθώς και την Ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιβάλλεται να ενσωματωθούν στους Ειδικούς Όρους της υπό κατάρτιση LOA – LOR, των απαιτήσεων για Βιομηχανική Συνεργασία μεταξύ των αλλοδαπών αναδόχων και των εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το βιομηχανικό και τεχνολογικό τους αντικείμενο.

 

Εν κατακλείδι, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων που περιγράψαμε και η αξιοποίησή τους με αξιοκρατικά κριτήρια από το σύνολο της αμυντικής βιομηχανίας, τόσο της κρατικής, όσο και της ιδιωτικής, θα δώσει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα πολλαπλοί εθνικοί στόχοι στον τομέα της Άμυνας και της Οικονομίας.

Η ευκαιρία είναι μοναδική, ειδικά στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Απευθυνόμενος λοιπόν στον κ. ΥΕΘΑ κρίνω ως αναγκαία και πολύ σημαντικά τα ακόλουθα :

α. Να λάβει υπόψη του τις προβλέψεις του άρθρου 75 του Ν. 3883/10, σύμφωνα με τις οποίες η υπό κατάρτιση LOA – LOR για να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη πρόταση για το Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού των Α/Φ F-16, θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόταση για την ασφάλεια εφοδιασμού των συστημάτων με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης καθώς επίσης και εκτίμηση για το συνολικό κόστος του κύκλου ζωής του συστήματος, εξασφαλίζοντας για της ΠΑ :

 

  • –  Μειωμένο κόστος κύκλου ζωής των συστημάτων
  • –  Αυξημένη Ασφάλεια Εφοδιασμού
    1. (2)  Εστίαση των ανωτέρω υποδομών στις ανάγκες της μελλοντικής υποστήριξης της Π.Α., πράγμα το οποίο επιτρέπει σημαντικά ταχύτερους χρόνους ανταπόκρισης στην υποστήριξη (επισκευές, συντηρήσεις, επισκέψεις on- site) των νέων υποσυστημάτων, συμβάλλοντας στην αύξηση της διαθεσιμότητας των Α/Φ F-16.
    2. (3)  Μειωμένο κόστος υπηρεσιών υποστήριξης από την εγχώρια βιομηχανία λόγω εκμετάλλευσης υποδομών, μειωμένων μεταφορικών, χαμηλότερο-  Αυξημένη επιχειρησιακή αυτονομία της Π.Α. σε περιόδους κρίσεων

.β. Τα οφέλη που επιτυγχάνονται για την ΠΑ με τη συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 και στην Εν Συνεχεία υποστήριξη των συστημάτων, είναι μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα :

(1)Εκμετάλλευση των άμεσα διαθέσιμων στην Ελλάδα δυνατοτήτων παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης (όπως προβλέπεται από το άρθρο 75 του Ν. 3883/10) καθώς και επέκταση στους νέους τεχνολογικούς τομείς εργατικό κόστος, κλπ. , το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην μείωση του συνολικού κόστους του κύκλου ζωής των συστημάτων (Life Cycle Cost).

  1. (4)  Δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης σε ενδεχόμενες μελλοντικές αναβαθμίσεις / τροποποιήσεις των συστημάτων κάνοντας χρήση των υπαρχόντων υποδομών.
  2. (5)  Εξασφαλισμένη υποστήριξη κατά την περίοδο Κρίσεων καθώς και διασφάλιση υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας στη διαχείριση πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη των Α/Φ.

 

Θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι τα παραπάνω σημαντικά οφέλη μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία, μέσω συμπαραγωγής, εμπλακεί από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Εάν η απαίτηση συμπαραγωγής δεν προβλεφθεί στην επικείμενη διακρατική συμφωνία, θα χαθεί η ευκαιρία για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, των υποδομών αλλά και της συμβατικής πρόβλεψης προς τους ξένους Αρχικούς Κατασκευαστές (ΟΕΜ) για την εμπλοκή των εγχώριων βιομηχανιών στην εν-συνεχεία υποστήριξη των Α/Φ F-16.

πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s