"Greek National Pride" blog / Ένοπλες Δυνάμεις

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Όταν αναφερόμαστε στον Ανθυποβρυχιακό πόλεμο το μυαλό μας αυτόματα πάει στην θρυλική Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού. Η τελευταία αποτελεί την αιχμή του δόρατος του Αρχηγείου Στόλου, ως προς την αντιμετώπιση των “σιωπηλών κυνηγών” (όπως συνηθίζονται να λέγονται στην ναυτική γλώσσα τα υποβρύχια) που αποτελούν την πιο θανάσιμη απειλή για τις μονάδες επιφανείας.

Παρόλα αυτά, η Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ) είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο στα χέρια του Πολεμικού Ναυτικού αφού εκτός από τον Ανθυποβρυχιακό πόλεμο δύναται να εκτελεί και μια άλλη πλειάδα αποστολών εξίσου σημαντικής φύσεως.

Σήμερα παρά την δύσκολη δημοσιοοικονομική συγκυρία η ΔΕΝ εξακολουθεί να καταβάλει φιλόδοξες προσπάθειες όχι μόνον για την διαρκή συντήρηση και ακατάπαυστη φροντίδα των ελικοπτέρων αλλά και για την αύξηση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων.

«Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και ευτυχή που έχω την τιμή να υπηρετώ τη παρούσα περίοδο ως Διοικητής της ΔΕΝ. Η ΔΕΝ έχει πλήρη δυνατότητα τόσο από πλευράς προσωπικού όσο και μέσων να αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή ή επιχειρησιακό έργο της ανατεθεί. Το τρίπτυχο ασφάλεια προσωπικού και υλικού, υψηλό ηθικό και εμμονή στο σκοπό αποτελούν για τη ΔΕΝ τη συνταγή για την επιτυχή εκτέλεση των αποστολών μας καταβάλλοντας προσπάθεια να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. Συναισθανόμενοι την ευθύνη και την βαρύτητα της αποστολής μας συνεχίζουμε να επιτελούμε το έργο μας με υψηλό φρόνημα, επαγγελματισμό και προσήλωση στο καθήκον. Ένα έργο, που δεν γίνεται πάντοτε αντιληπτό σε όλη την του έκταση, αλλά ο σκοπός για εμάς δεν είναι η επικοινωνία, αλλά η προσφορά στη πατρίδα και στο κοινωνικό σύνολο και η πραγματική ανταμοιβή μας η αίσθηση εκπλήρωσης του καθήκοντος».

Ο διοικητής της ΔΕΝ μας καθηλώνει με τα λόγια του στο πάντα φιλόξενο γραφείο της ΔΕΝ στην έδρα της, στο Κοτρώνι του Μαραθώνα. Δεν υπήρχε ωραιότερο καλωσόρισμα απ’ αυτό που μας επιφύλαξε. Τα λόγια του γεμάτα σιγουριά και εγκυρότητα μας κάνουν να αισθανόμαστε αισιόδοξια για το αβέβαιο και ασταθές γεωπολιτικό μέλλον.

Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στις δεκάδες επισκέψεις που έχουμε πραγματοποιήσει σε μονάδες και βάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και οπουδήποτε και εάν πάμε το κοινό στοιχείο είναι ένα: η εργατικότητα και η αφοσίωση στο καθήκον που επιτελεί ο καθένας.

Παρά την γενικότερη μιζέρια και γκρίνια που επικρατεί στις τάξεις της κοινωνίας τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η εξαίρεση γιατί έχουν γαλουχηθεί να μην λυγίζουν στις δυσκολίες και στις αντιξοότητες όσο περίεργες και εάν είναι αυτές.

Συνεχίζοντας την κουβέντα μας με τους αξιωματικούς της ΔΕΝ ενημερωνόμαστε για τις προσφατες εξελίξεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Όσο και εάν φαίνεται περίεργο η ΔΕΝ, δεν έχει παραμείνει στάσιμη αλλά διαρκώς μελετά νέες ευκαιρίες αύξησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των πτητικών της μέσων. Για να μην μακρυγορούμε θα αναφερθούμε σε δύο σημεία.

Πρώτον, την προσθήκη FLIR στα ελικόπτερα ΑΒ 212 και την εγκατάσταση του συστήματος επικοινωνιών- μετάδοσης δεδομένων Octapus. Η εγκατάσταση του συστήματος FLIR ΑΝ/ ΑΑQ-22 Star Safire στο ΑΒ-212ASW αποτέλεσε μια πρόκληση για τη ΔΕΝ και το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπορίας της ΠΑ, αφού το ελικόπτερο έπρεπε να υποστεί εργασίες ενίσχυσης της δομής του στο σημείο όπου επρόκειτο να τοποθετηθεί ο αισθητήρας.

Η προσπάθεια εγκατάστασης του FLIR ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013 στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑ στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Οι πρώτες δοκιμές αποδοχής του συστήματος πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2013 και ολοκληρώθηκαν το Φεβρουάριο του 2014, οπότε και το σύστημα αποδόθη­κε για αρχική χρήση.

Το πρόγραμμα και το προφίλ των πτητικών δοκιμών έγιναν με την καθοριστική συμβολή της ΠΑ, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους εγ­χειρήματα. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η διασύνδεση του FLIR με το τακτικό σύ­στημα OCTOPUS έτσι ώστε οι αισθητήρες του ελικοπτέρου, δηλαδή το σύστημα ΑΙS, το σόναρ, ο βαθυθερμογράφος και το FLIR, να ολοκληρωθούν στο τακτικό σύστημα.

Το δεύτερο πρόγραμμα που υλοποίησαν τα στελέχη της 1ης ΜΕΝ στα ελικόπτερα ΑΒ-212ASW περιελάβανε την ανάπτυξη και εγκατάσταση του τακτικού συστήματος OCTOPUS. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 με την επιτυχή ενσωμάτωση του συστήματος AIS (σύστημα αναγνώρισης ταυτότητας εμπορικών πλοίων με εκπομπή ηλεκτρονικού σήματος) και ενός υπολογιστή στο ελικόπτερο.

Η απεικόνιση των πληροφοριών του συστήματος AIS πραγματοποιείται σε μια κονσόλα με οθόνη επαφής, η οποία είναι τοποθετημένη στη θέση του χειρι­στή συσκευών. Με την εγκατάσταση του συστήματος AIS έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα στη σύνθεση αξιόπιστης αναγνωρι­σμένης εικόνας επιφανείας.

Το επόμενο βήμα του εκσυγχρονισμού του ελικοπτέρου υλοποιήθηκε την περίοδο 2010-2011 και περιελάβανε την ανάπτυξη λογισμικού, το οποίο, εφαρμοζόμενο στον υπολογιστή του συστήματος AIS, θα ανα­βάθμιζε το υπάρχον σύστημα και θα του προσέδιδε ιδιότητες και χαρακτηριστικά τακτικού συστήματος. Το μίνι τακτικό σύστημα που αναπτύχθηκε ονομάστηκε OCTOPUS και παρείχε στο πλήρωμα του ελικοπτέρου δυνατότητες τήρησης και απεικόνισης της θέσης του ΑΒ-212ASW, με ταυτόχρονη απει­κόνιση των στόχων/πληροφοριών του AIS, υποτύπωση και εξαγωγή στοιχείων κίνησης στόχων, καθώς και αεροναυτιλιακές πληροφορίες/δεδομένα του ελικοπτέρου.

Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκε η επανενεργοποίηση του βαθυθερμογράφου του ελικοπτέρου, ενός κρίσιμου συ­στήματος για την ανθυποβρυχιακή έρευνα, το οποίο είχε πάψει να υποστηρίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Ο βαθυθερμογράφος συνδέθηκε με το τακτικό σύστημα OCTOPUS και, σε συνδυασμό με λογισμικό πρόβλεψης διάδοσης των ηχητικών ακτίνων, προσέδωσε ένα επιπλέον πλεονέκτημα στις ανθυποβρυχιακές επιχει­ρήσεις. Επιπλέον τοποθετήθηκε κονσόλα του συστήματος OCTOPUS στη θέση του συγκυβερνήτη, με λειτουργικότητα αντί­στοιχη των απαιτήσεων της θέσης.

Η επόμενη φάση του προγράμματος υλο­ποιήθηκε το 2012, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή διορθώσεων του κώδικα του λογισμικού, προσαρμοζόμενες στις παρα­τηρήσεις που προέκυψαν από τη χρήση του συστήματος τόσο σε εθνικό όσο και σε νατοϊκό πλαίσιο σε επιχειρήσεις στο Κέρας της Αφρικής.

Την ίδια περίοδο ολοκληρώ­θηκε η διασύνδεση του Sonar με το τακτικό σύστημα OCTOPUS, γεγονός το οποίο έδω­σε τη δυνατότητα στο τακτικό σύστημα να εξάγει κινηματικά στοιχεία στόχου, να επιλύει το πρόβλημα βολής τορπιλών και να προβάλλει τα επόμενα σημεία βάπτι­σης, καθώς και τη διασταύρωση της όποιας επαφής με τυχόν ψευδοεπαφές.

Ένα χρόνο αργότερα, το 2013, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ασύρματη μετάδοση εικόνας/ πληροφοριών του τακτικού συστήματος OCTOPUS σε σταθμό ξηράς, καθώς και σε έτερο ελικόπτερο. Η μετάδοση, μάλιστα, έγινε κρυπτοκαλυμμένα με χρήση κωδίκων λογισμικού, συμφώνως σχετικής STANAG.

Ενα ακόμα ζήτημα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τους αξιωματικούς και τα πληρώματα της ΔΕΝ ειναι οι προοπτικες αντικατάστασης των παρωχημένων τεχνολογικά ελικοπτέρων ΑΒ212. Ήδη έχουν γίνει επαφές με την Αμερικανική πλευρά για την απόκτηση μεταχειρισμένων Seahawk δεν αριθμό περί τα 6 με 8 ελικόπτερα. Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ενισχυσης του δομικου τμήματος των ελικοδρομιων τψν φρεγατών κλασης ΕΛΛΗ τύπου S ώστε να ειναι ικανές να δέχονται ελικόπτερα Aegeanhawk. πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: