"Greek National Pride" blog / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: ΤΑ «ΓΕΡΑΚΙΑ» ΤΟΥ ΠΝ


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Η αποστολή της ΔΕΝ είναι να ενεργεί μέσα στα όρια των εντολών και κατευθύνσεων του ΓΕΝ και του ΑΣ για την οργάνωση, διοίκηση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του υλικού και γενικά για την ετοιμότητα και προετοιμασία για πόλεμο των Υπηρεσιών της και των Ελικοπτέρων του ΠΝ, με σκοπό, την ανάληψη από αυτά οποιουδήποτε έργου, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους.

Καταρχήν η επιχειρησιακή δράση της ΔΕΝ όπως και των μονάδων του Στόλου μας, δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Τα ιπτάμενα μέσα μας επιχειρούν οπουδήποτε στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό ή τον Ινδικό Ωκεανό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε Φ/Γ του Πολεμικού Ναυτικού με οργανικό Ε/Π S-70B-6, επιχειρεί στη περιοχή της Σομαλίας στα πλαίσια της Επιχείρησης “ΑTALANTA”. Η ΔΕΝ συμμετέχει σε όλες τις Ασκήσεις και Επιχειρήσεις, Μικρής-Μεσαίας ή Μεγάλης κλίμακας, Εθνικές-Διακρατικές-Συμμαχικές και Πολυεθνικές,

•είτε μετασταθμεύοντας τα Ε/Π της στα πλοία,

•είτε από τη βάση μας στο Α/Δ-Ε/Δ Κοτρώνι

•είτε από άλλες βάσεις ξηράς

Τα Ε/Π του ΠΝ εκτελούν τις κάτωθι αποστολές:

α. Επιχειρήσεις Εναντίον Υποβρυχίων (Α/Υ-Ανθυποβρυχιακές)

Ενεργητική-Παθητική Έρευνα, Καθήλωση, Ενέδρα, Απαγόρευση Επιθετικής Δράσης, Προσβολή με Τ/Λ ΜΚ46 MOD5.

β. Επιχειρήσεις Εναντίον Στόχων Επιφανείας (ΕΣΕ)

Εντοπισμός Εχθρικών Μονάδων, Σύνθεση Αναγνωρισμένης Εικόνας Επιφανείας σε Συνεργασία με τη ΠΑ, Απαγκίστρωση Εχθρικών Μονάδων, Προσβολή αυτών με Κ/Β Penguin (όλα τα S-70) και Hellfire (μόνο τα S-70-B).

γ. Έρευνα και Διάσωση

Έρευνα περιοχής για εντοπισμό ναυαγών και διάσωση αυτών με τη χρήση Hoist και τη συμμετοχή κατάλληλου προσωπικού από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).

δ. Επιχειρήσεις Εναντίον Αεροσκαφών (Α/Α-Αντιαεροπορικές)

Αποτροπή των προσβολών από αυτά μέσω HN Αντιμέτρων (Βολές Chaffs-Flares)

ε. Κατακόρυφος ανεφοδιασμός (VERTREP)

Μεταφορές Βαρέων και Ελαφρών Φορτίων εξωτερικά (CargoHook) και εσωτερικά (μέσω Hoist) αντίστοιχα.

στ. Ειδικές Επιχειρήσεις (SpecialOperations)

Μεταφορά ανδρών των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) σε περιοχές ειδικών επιχειρήσεων και ταχεία καταρρίχησή τους (FastRoping) στα σημεία ενδιαφέροντος. Η συνεργασία της ΔΕΝ με τη ΔΥΚ είναι συνεχής. Εκτελείται συνεκπαίδευση fastroping, σε συνεχή βάση, ενώ προγραμματίζονται και ρίψεις αλεξιπτωτιστών της ΔΥΚ, αλλά και στον ευαίσθητο τομέα της έρευνας και διάσωσης τα πληρώματα δράσης είναι κοινά. Επιπλέον, η εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων για αντιμετώπιση απειλών επιφανείας (ασύμμετρες και μη) αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής σχεδίασης του ΠΝ.

ζ. Μεταφορές Προσωπικού

Μεταφορές προσωπικού από και προς τα Πολεμικά Πλοία αλλά και μεταξύ βάσεων ξηράς.

η. Αεροδιακομιδές ασθενών (MEDEVAC)

Αεροδιακομιδές Ασθενών από τα Πολεμικά Πλοία αλλά και από τις βάσεις του ΠΝ στα νησιά, προς την ηπειρωτική χώρα.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το εύρος της επιχειρησιακής δράσης της ΔΕΝ είναι τεράστιο και υπό αυτή την έννοια ξεχωριστό. Τα ιπτάμενα πληρώματα των Ε/Π του Πολεμικού Ναυτικού αναλαμβάνουν αποστολές ημέρα και νύχτα, πολλές φορές υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες οι οποίες φέρουν τα πληρώματα αλλά και τα μέσα στα όριά τους. Η συνεχής όμως διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης των πληρωμάτων, αλλά και τα υψηλά standards της συντήρησης των Ε/Π που έχουν τεθεί από τη ΔΕΝ, συμβάλλουν στο έπακρο για την επιτυχή και με υψηλότατο δείκτη ασφαλείας εκτέλεση κάθε είδους αποστολής που καλούμαστε να αναλάβουμε.

Οργάνωση

Η ΔΕΝ αποτελείται από το επιτελείο της και πέντε υποτεταγμένες υπηρεσίες ως εξής:

α) Την 1η Μοίρα Ελικοπτέρων με οκτώ Ε/Π ΑΒ-212

β) Την 2η Μοίρα Ελικοπτέρων με έντεκα Ε/Π S-70 AegeanHawk.

Οι μοίρες Ε/Π Ναυτικού αποτελούν τις κύριες επιχειρησιακές μονάδες και είναι επιφορτισμένες εκτός του επιχειρησιακού τους έργου και με την συντήρηση του προσωπικού και των ιπταμένων μέσων τους. Εδώ να τονίσω ότι η συγκεκριμένη οργανωτική δομή κατά την οποία ιπτάμενα πληρώματα και τεχνικοί συνεργούν υπό την ίδια Διοίκηση της Μοίρας, είναι μοναδική για τα Ελληνικά δεδομένα και σπάνια διεθνώς. Επιτυγχάνεται όμως έτσι ο κοινός στόχος τεχνικών και ιπταμένων για την παραγωγή του βέλτιστου δυνατού επιχειρησιακού αποτελέσματος δια μέσω της προσπάθειας για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας των ιπταμένων μέσων της κάθε Μοίρας.

γ) Τη Σχολή Ε/Π Ναυτικού (ΣΕΝ) η οποία παρέχει πλήρη εκπαίδευση σε τεχνικό προσωπικό και ιπτάμενα πληρώματα, καθώς και του προσωπικού των πλοίων (Φ/Γ-Α/Γ) που είναι επιφορτισμένα με τα καθήκοντα της υποστήριξης των Ε/Π στα πλοία φορείς τους. Επίσης παρέχει και την απαιτούμενη εκπαίδευση του Σχολείου Διαφυγής από Βυθισμένο Ε/Π (HeloDunker). Η ΣΕΝ είναι αυτή που θέτει τις γερές βάσεις για να μπορεί εν συνεχεία το προσωπικό να λειτουργεί στα υψηλά πρότυπα που θέτει η ΔΕΝ και απαιτεί η φύση της αποστολής της.

δ) Τη Βάση Ε/Π Ναυτικού (ΒΕΝ) που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, τον ανεφοδιασμό των Ε/Π με καύσιμο, τον στρατονομικό και διοικητικό έλεγχο της περιοχής καθώς και την Υγειονομική παρακολούθηση του Ιπτάμενου και μη προσωπικού καθώς και τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων που βρίσκονται Α/Δ-Ε/Δ Κοτρώνι.

ε) Τον ελικοσταθμό Αμφιάλης του οποίου η αποστολή είναι η συντήρηση και η λειτουργία των χώρων, των συσκευών και των λοιπών μέσων υποστήριξης των Ε/Π με σκοπό τη διατήρηση της ετοιμότητας υποδοχής και εξυπηρέτησης των Ε/Π της ΔΕΝ όταν αυτό απαιτηθεί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση τόσο των χειριστών όσο και των υπόλοιπου προσωπικού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις των ελικοπτέρων. Ειδικότερα, η εκπαίδευση των χειριστών στην Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού περιλαμβάνει:

  1. Γενικές Τεχνικές Γνώσεις

  2. Μετεωρολογία

  3. Αεροναυτιλία

  4. Αεροπορική Νομοθεσία

  5. Ραδιοτηλεφωνία- Φρασεολογία

  6. Τεχνικές πτήσης

  7. Ανθρώπινες Δυνατότητες

Μετά το πέρας της βασικής εκπαιδεύσεως ακολουθεί η προκεχωρημένη εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει την συμμετοχή των ιπτάμενων πληρωμάτων σε εθνικές κλαδικές και διακλαδικές ασκήσεις καθώς και ασκήσεις του ΝΑΤΟ. H ΔΕΝ χρησιμοποιούσε ως κύριο μέσο εκπαιδεύσεων το το Aérospatiale Alouette III ένα Γαλλικό μονοκινητήριο, ελαφρό ελικόπτερο γενικής χρήσης, το οποίο εξελίχθηκε από την Sud Aviation και κατασκευάστηκε αργότερα από τηνAérospatiale.

Το Alouette III είναι ο διάδοχος του Alouette II, όντας μεγαλύτερο και με περισσότερες θέσεις. Το Alouette III εισήλθε σε υπηρεσία με τις Γαλλικές ένοπλες δυνάμεις το 1960.Το 1975 το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε τέσσερα ελικόπτερα SA 319 Alouette III, διαμορφωμένα για ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Σήμερα βρίσκονται δύο από τα ελικόπτερα σε υπηρεσία, με ρόλο εκπαίδευσης. Πλέον συγκροτείται διακλαδική σχολή χειριστών ελικοπτέρων για Ε.Σ, Π.Α και Π.Ν.

Να σημειωθεί πως ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εκπαίδευση θαλάσσιας επιβίωσης που πηγάζει μέσα από το σχολείο διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πιστοποίησε την παρεχόμενη από τη Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού εκπαίδευση στη διαφυγή από βυθιζόμενο ελικόπτερο (Ηelo Dunker), ως σύμφωνη με το AMC to Appendix 1 to J.A.R. OPS 3.965 ( (a) (3) (iii) (D) ), Water Survival Training, (Π.Δ. 211/2003).

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση καλύπτει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, καθιστώντας έτσι τη Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού ως το μόνο διεθνώς πιστοποιημένο οργανισμό, στην εκπαίδευση διαφυγής από βυθιζόμενο ελικόπτερο, στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, διανοίγει προοπτικές παροχής υπηρεσιών τόσο στις Ελληνικές, συμμαχικές, αλλά και φίλιες Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι δεν θα απαιτείται πλέον, οι ιδιώτες, να μεταβαίνουν στο εξωτερικό για να λάβουν την εκπαίδευση αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι εντός των προσεχών μηνών έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις αντιπροσωπειών από το Ισραήλ, την Ιορδανία και το Κατάρ, είναι χαρακτηριστικό της δυνατότητας της Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού, να αναδειχθεί σε ένα από τα διεθνή κέντρα παροχής της εκπαίδευσης αυτής και κατ’ επέκταση σε εργαλείο στρατιωτικής διπλωματίας για τη χώρα μας. Οι αντιπροσωπείες αυτές θα περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού, όπου θα τους γίνει παρουσίαση και επίδειξη των δυνατοτήτων του σχολείου διαφυγής, με προοπτική την αποστολή στελεχών τους για εκπαίδευση.

Εδώ κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι η Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού από την έναρξη της λειτουργίας του σχολείου διαφυγής από βυθιζόμενο ελικόπτερο (Helo Dunker) μέχρι και σήμερα, εκτός από τα ιπτάμενα στελέχη του ΠΝ, έχει παράσχει εκπαίδευση σε στελέχη του Στρατού Ξηράς (625 συμμετοχές), της Πολεμικής Αεροπορίας (483 συμμετοχές), του Λιμενικού Σώματος (31 συμμετοχές), καθώς και σε 55 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου.

Επιπλέον αυτών, έχει παρασχεθεί εκπαίδευση σε 2 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων του Μαυροβουνίου, αλλά και σε 81 ιδιώτες. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εκπαίδευση είναι απαραίτητη και υποχρεωτική για τα πληρώματα όλων των ιπτάμενων μέσων που ίπτανται πάνω από θάλασσα, καθόσον, οι έχοντες παρακολουθήσει σχετικά σχολεία, έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης, σε περιπτώσεις προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους ή του ελικοπτέρου.

Συνεχίζεται   πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: