"Greek National Pride" blog / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ: ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ


Η 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση σε ότι αφορά την υπαγωγή, δομή και επιχειρησιακό προσανατολισμό συγκριτικά με ανάλογους σχηματισμούς σε χώρες κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Προέκυψε μέσα από την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣ με δυνάμεις Πεζοναυτών για την αντιμετώπισης της υπαρκτής απειλής που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες χιλιομέτρων ακτές και τα πολυάριθμα νησιά μας.

Συγκροτήθηκε το 1988 με την αναδιοργάνωση των Ειδικών Δυνάμεων και προέρχεται αρχικά από το 32 Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο έχει μακρά και τιμημένη πολεμική ιστορία από τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού στην Μικρά Ασία το 1922 και στις επιχειρήσεις του Ελληνοιταλικού Πολέμου την περίοδο 1940-41. Μεταγενέστερα το 1965 ενεργοποιήθηκε με οργανικές μονάδες τα 505, 521 και 575 Τάγματα Πεζοναυτών συγκροτώντας το 32 Σύνταγμα Πεζοναυτών που έπειτα από την αναδιοργάνωση οι δυνάμεις του υπήχθησαν τελικά στην 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών.

Οι μονάδες- ανεξάρτητες υπομονάδες της ταξιαρχίας διεξάγουν εκπαίδευση σύμφωνα με τις Γενικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως/ΓΕΣ και τις Ειδικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως της Διευθύνσεως Ειδικών Δυνάμεων.

Τα τάγματα πεζοναυτών και μερικώς οι υπόλοιπες μονάδες-ανεξάρτητες, υπομονάδες εκπαιδεύονται με έμφαση στα αντικείμενα Ατομικής τακτικής – Πορείες – Βολές – Ορεινό αγώνα – Χειμερινή διαβίωση – Αμφίβια εκπαίδευση – Αγώνα πεζικού και νυκτερινή εκπαίδευση – Ανορθόδοξο πόλεμο -Συνεργασία με Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό – Συνεργασία με Αεροπορία Στρατού, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία.


Πέρα από τις προαναφερθείσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η Ταξιαρχία συμμετέχει με μέρος ή το σύνολό της στις περισσότερες προγραμματισμένες ετήσιες τακτικές ασκήσεις μετά στρατευμάτων μεγάλης κλίμακας σε Εθνικό και Διασυμμαχικό επίπεδο.

Σήμερα στην 32 ΤΑΞ ΠΝ «Mοράβας» ανήκουν οι παρακάτω υπομονάδες με έδρα το Βόλο, τη Λάρισα και τη Χαλκίδα.
• ΛΔ/32ης ΤAΞ ΠΝ (Λόχος Διοικήσεως της 32ης ΤΑΞ ΠΝ)
• 505 ΤΠΝ (505 Τάγμα Πεζοναυτών). Αποτελείται από ένα Λόχο Διοικήσεως, τρεις λόχους Πεζοναυτών και ένα Λόχο Υποστήριξης.
• 521 ΤΠΝ (521 Τάγμα Πεζοναυτών). Αποτελείται από ένα Λόχο Διοικήσεως, τρεις λόχους Πεζοναυτών και ένα Λόχο Υποστήριξης.
• 575 ΤΠΝ (575 Τάγμα Πεζοναυτών). Αποτελείται από ένα Λόχο Διοικήσεως, τρεις λόχους Πεζοναυτών και ένα Λόχο Υποστήριξης.
• 32 ΙΜΑ Π/Ν (32η Ιλαρχία Μέσων Αρμάτων Πεζοναυτών). Αποτελείται από τέσσερις Ίλες με συνολικά 17 άρματα μάχης τύπου Leopard 1A5.
• 32 ΜΠΠ Π/Ν (32 Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού Πεζοναυτών). Η υπομονάδα αποτελείται από τη Πυροβολαρχία Διοικήσεως και τρεις Πυροβολαρχίες με 18 ρυμουλκούμενα πυροβόλα των 105mm.
• 32 ΛΜΧ Π/Ν (32 Λόχος Μηχανικού Πεζοναυτών)
• 32 ΠΕΑ/ΑΠ (32 Πυροβολαρχία Ελαφρού/Αντι-Αεροπορικού Πυροβολικού)
• 32 ΛΔΒ (32 Λόχος Διαβιβάσεων)
• 32 TYΠ (32 Τάγμα Υποστήριξης)

Είναι σαφές ότι η Ταξιαρχία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων εκπαίδευσης για το μόνιμο αλλά και στρατεύσιμο προσωπικό που υπηρετεί εθελοντικά ενώ η πρόκληση είναι διαρκής για την υπέρβαση των επιδόσεων και ορίων του καθενός ξεχωριστά προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ικανότητας που επιδιώκεται να έχουν μονάδες που ουσιαστικά ανήκουν στις Ειδικές δυνάμεις αλλά ο χώρος δράσης επεκτείνεται όχι μόνο στην ξηρά σε συνεργασία με μονάδες ελιγμού αλλά και σε αμφίβιο περιβάλλον.

Παράλληλα είναι γνωστό ότι η 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών βρίσκεται συνεχώς σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για ανάληψη δράσης με ότι συνεπάγεται από πλευράς λειτουργίας και διαδικασιών προκειμένου να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε πολύ μικρό χρόνο.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταξιαρχίας περιλαμβάνονται τόσο τα ισχυρότερα μέσα παροχής πυρός (σε σχέση με λοιπές μονάδες Ειδικών Δυνάμεων) όπως άρματα μάχης – Ρ/Κ και ΑΑ πυροβολικό ώστε να υπάρχει σχετική αυτονομία στην περιοχή επιχειρήσεων όσο και η εφαρμογή της Διακλαδικότητας με διαρκή συνεργασία με μέσα και μονάδες από λοιπούς Κλάδους των Ε.Δ.

Παρόλα αυτά ο αμφίβιος προσανατολισμός δράσης επιβάλει την χρήση εξειδικευμένων μέσων ορισμένα εκ των οποίων υπάρχουν και άλλων που απουσιάζουν που παρά τη διαπιστωμένη έλλειψη τους εδώ και πάρα πολύ καιρό..

Επιπλέον είναι ζητούμενο για την αντιμετώπιση ενός αντιπάλου που συνεχώς εξελίσσεται και γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος, να εισέλθει νέα κατευθυνση προς τον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων (που συμβαδίζουν με τις λοιπές δράσεις σε μια αμφίβια επιχειρήση) παράλληλα με σταδιακή ενσωμάτωση υλικών που απαιτείται να διαθέτει ο σύγχρονος μαχητής. Γι αυτό θα πρέπει να υπάρξει απαγγίστρωση από τη “συμβατική σκέψη” που δυστυχώς διακατέχει διαχρονικά τον ΕΣ, ώστε να δωθεί ευελιξία στα στελέχη να μελετήσουν και να εντάξουν στη δομή της Ταξιαρχίας, σχέδια και υλικά που συμβαδίζουν με την αντίληψη περί σύγχρονου πεδίου μάχης.

Οι κατάλληλες λύσεις μπορούν φυσικά να βρεθούν για αρκετά προβλήματα που χρήζουν βελτίωσης, χωρίς να απαιτείται η εξεύρεση υπέρογκων κονδυλίων. Για άλλα όμως ζητήματα που σχετίζονται με εξοπλισμό και μέσα απαιτούνται επενδύσεις που δυστυχώς στην παρούσα περίοδο απλώς δεν είναι δυνατόν να γίνουν και θα πρέπει να εξευρεθούν κονδύλια το συντομότερο δυνατόν..

Οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν ενώ και ο αντίπαλος γίνεται πιο ισχυρός. Οι Πεζοναύτες μπορούν και πρέπει να γίνουν ένα από τα πιο επίλεκτα μάχιμα τμήματα των Ε.Δ.

Πρός την κατευθυνση αυτή έγινε και σχετική παρουσίαση της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στο ΓΕΣ, όπου μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν προτάσεις για την εικόνα του Έλληνα Πεζοναύτη όπως θα πρέπει να είναι μετά το 2020, ενώ στο όραμα για μια ισχυρη δύναμη, συμπεριλαμβάνεται μελλοντικά (μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν) απόκτηση αμφίβιων τεθωρακισμένων και ένα πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων μέχρι το 2050.

Η εφαρμογή της διακλαδικότητας όμως επεκτείνεται ιδιαίτερα στον τομέα του σχεδιασμού και εκτέλεσης συνδυασμένων επιχειρήσεων σε ρεαλιστική βάση ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τα υπάρχοντα διατιθέμενα μέσα.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής είναι διαπιστωμένο ότι βελτιώνουν το επίπεδο εκπαίδευσης και επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές όπου απαιτείται, εφόσον οι αξιωματικοί που είναι αρμόδιοι για την διοίκηση των αντίστοιχων μονάδων διακατέχονται από ευρύτητα αντίληψης και πνεύμα συνεργασίας προς την επίτευξη του κοινού σκοπού.

πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: