"Greek National Pride" blog

Ετοιμάζουν μονιμοποίηση μέχρι 50.000 υπαλλήλων ( Μονιμοποιούν χιλιάδες συμβασιούχους στο Δημόσιο μέσω «προσωπικής επαφής» )


Ετοιμάζουν μονιμοποίηση μέχρι 50.000 υπαλλήλων ( Μονιμοποιούν χιλιάδες συμβασιούχους στο Δημόσιο μέσω «προσωπικής επαφής» )

Θα γίνεται προσωπική συνέντευξη, όπου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα προσπαθεί να διαμορφώσει ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας του κρινόμενου

Τη μονιμοποίηση έως και 50.000 συμβασιούχων στο Δημόσιο που σήμερα απασχολούνται με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, προωθεί η κυβέρνηση, επιχειρώντας να στήσει το δικό της κομματικό κράτος. Κάνει παντοδύναμα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια χορηγώντας τους εξουσίες δικαστηρίων και τα οποία θα κρίνουν τους ενδιαφερόμενους με “προσωπική επαφή”, προκειμένου να σχηματίσουν εικόνα της “προσωπικότητάς τους” αλλά και της “διάθεσής τους” να… μονιμοποιηθούν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Με απόφαση του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου, την οποία συνεχίζει ο νυν υπουργός Σταύρος Κοντονής, έχει συσταθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης επιτροπή αποτελούμενη από δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, προκειμένου να αναμορφώσει τις διατάξεις του κώδικα δικαστικών υπαλλήλων (νόμος 2812/2000).

Αυτή η νομοπαρασκευαστική επιτροπή όπως αναμορφώθηκε στη συνέχεια με σχετικές αποφάσεις του σημερινού υπουργού, μεταξύ άλλων συζήτησε τη μετατροπή των σχέσεων εργασίας των υπαλλήλων ΙΔΑΧ που υπηρετούν στα δικαστήρια της χώρας και οι οποίοι μεταφέρθηκαν ως βοηθητικό προσωπικό από Ανώνυμες Εταιρείες του ελληνικού Δημοσίου, (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία κλπ), σε μόνιμους δικαστικούς υπαλλήλους.
Κατά πλειοψηφία η ανωτέρω νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποφάσισε, η τροποποίηση της ανωτέρω εργασιακής σχέσης να γίνεται με αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των δικαστηρίων, κατά παράβαση όμως του άρθρου 92 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι μόνιμοι, αλλά και του άρθρου 103 που σημειώνει ότι οι διορισμοί στο δημόσιο γίνονται με ΑΣΕΠ και δεν μπορούν να μετατραπούν οι ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) σε ΙΔΑΧ, αλλά και από ΙΔΑΧ σε μονίμους.

Πώς θα έρχονται σε «προσωπική επαφή»Έτσι λοιπόν το πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο δύο από τα μέλη του είναι συνδικαλιστές, θα έχει πια την εξουσία να μετατρέπει έναν υπάλληλο ΙΔΑΧ σε μόνιμο. Και αυτό θα το πράξει όχι με διαδικασία ΑΣΕΠ, δηλαδή με την αδιάβλητη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων και της αξιολόγησης των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων, αλλά με προσωπική συνέντευξη και “προσωπική επαφή”. Το protothema.gr αποκαλύπτει τη “Μεταβατική διάταξη για μονιμοποίηση ΙΔΑΧ” που εξετάζει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία εστάλη στους πρωτοβάθμιους συλλόγους των δικαστικών υπαλλήλων και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ).

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της ανωτέρω διάταξης, ο κρινόμενος “θα προσέρχεται σε προσωπική συνέντευξη, κατά την οποία το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιδιώκει με πρόσφορο τρόπο να διαμορφώσει – και από την προσωπική επαφή – μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας του κρινόμενου, των δεξιοτήτων του και της ικανότητας και της διάθεσής του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα μόνιμου δικαστικού υπαλλήλου”, ενώ για τη συνέντευξη θα τηρείται “συνοπτικό πρακτικό”.

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με βάση την αξιολόγηση θα αποφαίνεται για κάθε κρινόμενο με σχέση ΙΔΑΧ ως προς την καταλληλότητά του για διορισμό σε οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου, ενώ στην παράγραφο 6 τονίζεται, ότι “όσοι κριθούν κατάλληλοι, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κπ., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο …9 (ισχύοντος)… στην οργανική θέση που δέσμευαν”.

Αποκαλυπτική των προθέσεων της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής είναι η ανακοίνωση της ΟΔΥΕ, η οποία σημειώνει με νόημα ότι «η νομοπαρασκευαστική επιτροπή επιθυμεί (έχει τη βούληση) να λύσει το θέμα των συναδέλφων ΙΔΑΧ, με αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης» και μάλιστα η επιτροπή αυτή «έχει τον τρόπο να αλλάξει την εργασιακή τους σχέση». Αντίθετα, κόλαφος είναι η ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά, που αποτελεί μέλος της ΟΔΥΕ. «Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια σε καμία περίπτωση δεν έχουν την εξουσία (ούτε μπορούν να την αποκτήσουν) να μετατρέπουν εργασιακή σχέση», προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να διενεργηθεί εσωτερική διαγωνιστική διαδικασία για την αλλαγή εργασιακής σχέσης αφού αυτό συνιστά πρόσληψη (σ.σ. υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση) και είναι προφανώς παράνομη».

Ποιους αφορά

Η απόφαση αυτή της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αφορά άμεσα περίπου 800 άτομα, ΙΔΑΧ, βοηθητικό προσωπικό, γραμματείς δικαστηρίων και καθαρίστριες. Τα επόμενα βήματα είναι να συνταχθεί ο νέος κώδικας δικαστικών υπαλλήλων, να εγκριθεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης και να εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Όμως μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δικαστηρίων να μπορούν να αποφασίζουν την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, είναι δεδομένο ότι θα συμπαρασύρει και τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι όλοι οι συμβασιούχοι του Δημοσίου θα ζητήσουν το ίδιο στο πλαίσιο της ισονομίας. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για να μονιμοποιηθούν δεκάδες χιλιάδες (κατά προσέγγιση περίπου 50.000) συμβασιούχοι στο Δημόσιο και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Διαβάστε τη μεταβατική διάταξη για τη νομιμοποίηση του ΙΔΑΧ

1.Εντός 6 μηνών από την θέση σε ισχύ του παρόντος εκκινεί με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης κλπ. ειδική διαδικασία αξιολόγησης όλου του υπηρετούντος επί τουλάχιστον 2 έτη κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης σε δικαστικές υπηρεσίες προσωπικού με σύμβαση ΙΔΑΧ για την επιλογή όσων διορισθούν σε μόνιμες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Αρμόδιο για τη σχετική κρίση είναι το 5μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου …22 (ισχύοντος)….

2.Το αργότερο εντός 30 ημερών, οι οικείες υπηρεσίες αποστέλλουν στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο τον πλήρη φάκελο του κρινομένου. Εντός της αυτής προθεσμίας δικαιούται ο κρινόμενος να υποβάλει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο θεωρεί πρόσφορο για την κρίση του,

3.Αμέσως μετά την παρέλευση των 30 ημερών, ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβούλιο ορίζει εισηγητή, ο οποίος μελετά τα στοιχεία που αφορούν κάθε κρινόμενο. Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρίαση, κατά την οποία καλείται να παραστεί ο κρινόμενος. Στην αρχή της συνεδρίασης ο εισηγητής ενημερώνει τα λοιπά μέλη για το πόρισμα της μελέτης των στοιχείων κάθε κρινομένου και στη συνέχεια προσέρχεται σε προσωπική συνέντευξη, κατά την οποία το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιδιώκει με πρόσφορο τρόπο να διαμορφώσει -και από την προσωπική επαφή- μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας του κρινομένου, των δεξιοτήτων του και της ικανότητας και της διάθεσής του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα μόνιμου δικαστικού υπαλλήλου. Για τη συνέντευξη τηρείται συνοπτικό πρακτικό.

4.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με βάση τη συνολική κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση αποφαίνεται αιτιολογημένα για κάθε κρινόμενο με σχέση ΙΔΑΧ ως προς την καταλληλότητά του για διορισμό σε οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλους Η απόφαση κοινοποιείται εντός 15 ημερών από την καθαρογραφή με επιμέλεια του γραμματέα του συμβουλίου στους δικαιούμενους να ασκήσουν προσφυγή κατά την κατωτέρω παράγραφο.

5.Η απόφαση του πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπόκειται σε
προσφυγή ενώπιον του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου του α. ….24 (ισχύοντος)…..
μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση. Δικαίωμα προσφυγής, εκτός από τον κρινόμενο, έχουν και ο Υπουργός Δικαιοσύνης κλπ., οι Πρόεδροι των ανώτατων δικαστηρίων, ο Εισαγγελέας του ΑΠ, ο Γενικός Επίτροπος του ΕλΣυν, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στα ΔΔ; και ο Πρόεδρος του ΑΠ, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες τους. Το συμβούλιο κρίνει επί των προσφυγών κατά το νόμο και την ουσία αποφαινόμενο οριστικώς για την καταλληλότητα του κρινομένου.

6.Όσοι κριθούν κατάλληλοι, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κλπ., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο ….9 (ισχύοντος)…. στην οργανική θέση που δέσμευαν (ΣΟΣ! Να το τσεκάρουμε!),

7.Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας,, εφαρμόζεται αναλόγως το α. …..85 (ισχύοντος)…;;;;;Μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δεν θίγονται (;;;;) και σύστημα εξομάλυνσης με εξουσιοδότηση;;;;

8.Όσοι κρίνονται οριστικά ακατάλληλοι να ασκήσουν τα καθήκοντα του δικαστικού υπαλλήλου σε όλη τους την έκταση, …,

Πηγή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s