"Greek National Pride" blog

Στο μικροσκόπιο του ΓΕΣ το πυραυλικό σύστημα Astros II -Μέγιστη η σημασία εκσυγχρονισμού των εκτοξευτών Μ-270 MLRS του πυροβολικού μας για το Αιγαίο


Τα τουρκικά λιμάνια στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο  θα πρέπει να βρίσκονται  υποχρεωτικά εντός βεληνεκούς του ελληνικού πυροβολικού των νησιών μας  των ΑΤΑCMS ή οποιουδήποτε άλλου πυραυλικού συστήματος του πυροβολικού μας 

Οπόλεμος  και η διεξαγωγή του βασίζονται ως γνωστόν σε  γενικά παραδεκτά βασικά σημεία , τις λεγόμενες «αρχές του πολέμου» και στα δύο του στοιχεία, το πύρ και τον ελιγμό.

Γενικά στοιχεία περί πολεμικών επιχειρήσεων

Τρείς από αυτές είναι η Συγκέντρωση  δυνάμεων, η Οικονομία δυνάμεων και ο Ελιγμός, και οι οποίες διασυνδέονται μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα η Συγκέντρωση Δυνάμεων και η Οικονομία δυνάμεων είναι δύο αλληλένδετες αρ­χές που αφορούν την ποσοτική κατανο­μή των δυνάμεων στο θέατρο επιχειρή­σεων και στα πεδία των μαχών. 

Οι δυνάμεις και τα διατιθέμενα δεν επαρκούν προκειμένου να είναι ομοιόμορφα και ισόποσα κατανεμημένα σε ένα Θέατρο Επιχειρήσεων και γι’ αυτό επιβάλλεται να γίνεται συ­γκέντρωση τους ώστε στον αποφασιστι­κό τόπο και χρόνο να υπερτερούν σημα­ντικά έναντι εκείνων του αντιπάλου. 

Τό­σο κατά τη συγκέντρωση δυνάμεων στην κύρια προσπάθεια, όσο και κατά τη διάθεση αυτών στις δευτερεύουσες αποστολές, πρέπει να επικρατεί πνεύμα οικονομίας ώστε να είναι δυνατή η αντι­μετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων, η συνέχιση της προσπάθειας και η απο­φυγή της σπατάλης πολεμικού δυναμι­κού. Ο Ελιγμός συνίσταται στην κατανομή των δυ­νάμεων και στην εκδήλωση ενεργειών έτσι ώστε να επιτυγχάνονται η ανάληψη της πρωτοβουλίας και η ελευθερία ε­νεργειών, η μείωση της τρωτότητας των δυνάμεων, η συγκέντρωση υπέρτερης δύναμης  έναντι του αντιπάλου ισχύος σε αποφα­σιστικό τόπο και χρόνο και η εκμετάλλευση των επιτυχιών.

Ο ελιγμός αποτε­λεί το βασικότερο στοιχείο της σχεδία­σης των επιχειρήσεων.

Απαιτεί ταχυκινησία των δυνάμεων, η οποία τους προσδίδει δυνατότητες ευελιξίας, ευ­καμψίας και κατ’ ακολουθία ταχείας α­ντίδρασης σε μεταβαλλόμενες κατα­στάσεις ώστε να τις φέρει σε πλεονεκτι­κή θέση και κατάσταση έναντι του αντι­πάλου.

Τέλος, αναφορικά με τα στοιχεία του πολέμου,  το πυρ και τον ελιγμό θα λέγαμε ότι είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και ο σωστός συνδυασμός τους σε τόπο και χρόνο θα μας αποφέρει τη νίκη.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο διαφαίνεται ότι το πυρ κυριαρχεί έναντι του ελιγμού στα πεδία των μαχών, με αποτέλεσμα ο ελιγμός να εφαρμόζεται  κυρίως όταν εξασφαλισθεί η υπεροχή πυρός στο πεδίο της μάχης.

Πρώτιστο και αποφασιστικό ρόλο στην απόκτηση υπεροχής πυρός έναντι του αντιπάλου στο πεδίο της μάχης , διαδραματίζουν οπλικά συστήματα τα οποία μπορούν να πλήξουν τον αντίπαλο από  μεγάλη απόσταση (stand-off) πλήγματα, όπως η πολεμική αεροπορία με κατάλληλα πυρομαχικά, το πολεμικό ναυτικό επίσης , το πυροβολικό με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και τα UAV.

Για τη χώρα μας ιδιαίτερα λόγω του ποικιλόμορφου τής έκτασης της, ηπειρωτικά εδάφη και νησιά, η σημασία της δυνατότητας προσβολής του εχθρού στο έδαφός του έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού σε συγκερασμό με μέσα επιτηρήσεως μεγάλης εμβέλειας μπορούν να πλήξουν συγκεντρώσεις του εχθρού , αποδιοραγώνοντας και καταστρέφοντας τες, πριν καν εμπλακούν με τις φίλιες δυνάμεις.

Το πυραυλικό σύστημα Astros II

Στο πλαίσιο αυτό ο Ελληνικός Στρατός κινείται για τον εκσυγχρονισμό του «μακρύ χεριού του» που είναι οι 36 εκτοξευτές Μ-270 MLRS  του πυροβολικού.

Έτσι επιτελείς Αξιωματικοί παρακολούθησαν την παρουσίαση του πυραυλικού συστήματος Astros II από τη βραζιλιάνικη εταιρεία Avibras.

Το Astros II είναι ένα πυραυλικό σύστημα που έχουν προμηθευθεί  η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και άλλες χώρες

Το Astros II Mk.6 φέρεται πάνω σε οχήματα Tatra  και βάλει πυραύλους   AV-TM 300 καθώς και  ρουκέτες AV-SS-G40 υψηλής ακρίβειας μέγιστου βεληνεκούς 40 χιλιομέτρων, καθώς και ρουκέτες SS-60 με μέγιστο βεληνεκές τα 70 χιλιόμετρα, ρουκέτες SS-80 με  βεληνεκές τα 90 χιλιόμετρακαθώς και οι SS-150 με  βεληνεκές 150 χιλιόμετρα

Το ενδιαφέρον φυσικά κεντρίζει ο πύραυλος AV-TM 300 που αποτελεί το πλέον σύγχρονο οπλικό σύστημα το οποίο  επιτυγχάνει μέγιστο βεληνεκές 300 χιλιόμετρα με μεγάλη ακρίβεια πιθανότητα κυκλικού σφάλματος 30 μέτρα.

Ο AV-TM 300 έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσβάλει στρατηγικής σημασίας στόχους με μεγάλη ακρίβεια σε μεγάλες αποστάσεις. 

Η πολεμική κεφαλή έχει βάρος 200 κιλά και  μπορεί να φέρει δύο διαφορετικές πολεμικές κεφαλές, μια υψηλής εκρηκτικότητας και μια με υποπυρομαχικά κατά προσωπικού και θωρακισμένων στόχων. 

Το τρωτό σημείο της Τουρκίας στο Αιγαίο

Η Τουρκία φαίνεται ανυποχώρητη και αποφασισμένη να επιβάλλει τετελεσμένα σε βάρος της Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσει το όραμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Για την υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου σχεδίου από την Τουρκία απαιτείται η ύπαρξη ισχυρού στόλου αλλά και λιμενικών υποδομών προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του.

Έχει η Τουρκία αυτή τη δυνατότητα και ποιο είναι το τρωτό της σημείο; 

Υπάρχουν 218 παράκτιες εμπορικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των τουρκικών ακτογραμμών. Από αυτές οι 178 πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές και έχουν πιστοποιηθεί με ISPS Code.

Η κυριότητα του συνόλου σχεδόν των λιμένων ανήκει στον Τουρκικό Οργανισμό Ναυτιλίας (TMO) παρά την ιδιωτικοποίηση τους καθώς αυτή περιορίζεται στη παραχώρηση εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων σε ιδιώτες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η κατανομή των λιμένων ανά περιφέρεια έχει ως εξής:   


•    Antalya – 7 λιμένες
•    Çanakkale – 24 λιμένες
•    İstanbul – 79 λιμένες
•    İzmir – 22 λιμένες
•    Mersin – 18 λιμένες
•    Samsun – 16 λιμένες
•    Trabzon – 9 λιμένες 

Στην Τουρκία υπάρχουν 72 εμπορικά ναυπηγεία κατά μήκος των βόρειων και δυτικών ακτών της.

Τα μεγάλα και καινούργια ναυπηγεία για κατασκευή και επισκευή πλοίων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Τα τρία μεγαλύτερα ναυπηγεία, που συνολικά εκπροσωπούν το 87% της εμπορικής ικανότητας της Τουρκικής ναυπηγικής βιομηχανίας, είναι τα εξής:

1.    Tuzla Bay
2.    Izmit
3.    Yalova

Από την παραπάνω σύντομη ανάλυση προκύπτουν τα παρακάτω:

Η καρδιά της τουρκικής ναυτικής βιομηχανίας βρίσκεται πέριξ και εγγύς της Κωνσταντινούπολης.

Τα τουρκικά λιμάνια στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο  θα πρέπει να βρίσκονται  υποχρεωτικά εντός βεληνεκούς του ελληνικού πυροβολικού των νησιών μας  των ΑΤΑCMS ή οποιουδήποτε άλλου πυραυλικού συστήματος του πυροβολικού μας 

Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σε περίπτωση αεροναυτικής στρατιωτικής εμπλοκής μας στο Αιγαίο με την Τουρκία, αφού εάν βληθούν  από το πυροβολικό μας τα τουρκικά λιμάνια και κυρίως οι  εγκαταστάσεις ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης τους και οι εγκαταστάσεις παροχής υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας του στόλου τους, τότε τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια για τον τουρκικό στόλο.

Έτσι οποιοδήποτε τουρκικό πολεμικό πλοίο βληθεί από εμάς και χρειαστεί να μεταβεί προς επισκευή, ή υποστεί βλάβη, ή χρειαστεί ανεφοδιασμό, θα είναι αδύνατο να λάβει την παραμικρή βοήθεια από τα λιμάνια τους στο Αιγαίο, εάν και εφόσον τα έχουμε πλήξει νωρίτερα .

Η επιβιωσιμότητα του φίλιου πυροβολικού των νήσων μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, προκειμένου να μπορέσουν να πλήξουν από ενάρξεως των επιχειρήσεων, τις  τόσο κρίσιμες και ζωτικές χερσαίες εγκαταστάσεις των τουρκικών λιμένων, για την ασφάλεια και επιβίωση του τουρκικού στόλου.

Χωρίς αυτές ο τουρκικός στόλος αργά ή γρήγορα θα καταστραφεί, στέλνοντας στο βυθό του Αιγαίου μας την «Γαλάζια πατρίδα» του Ερντογάν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s