"Greek National Pride" blog

Τα 12 συμπεράσματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις από την συνέντευξη Χαρδαλιά


Η παλαϊκή άμυνα στην Ουκρανία έδειξε τις δυνατότητές της εναντίον ενός ισχυρότατου αντιπάλου όπως η Ρωσία, την οποία εξήρε ο ΥΦΥΠΑΜ, γεγονός που προϊδεάζει για κινήσεις στο άμεσο μέλλον για επαύξηση των δυνατοτήτων των Εθνοφυλάκων μας σε ακριτικές περιοχές

Από την συνέντευξη του ΥΦΕΘΑ Ν. Χαρδαλιά στο Πρώτο θέμα που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΑΜ. εξάγονται πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία αναλύονται ως εξής:

Αναφορικά με το άν  βλέπει τομείς στους οποίους θα μπορούσε να αναπτυχθεί μεγαλύτερη συνέργεια Πολιτικής Προστασίας, με τις Ένοπλες Δυνάμεις, αναφέρθηκε στο έργο του όταν ήταν επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, που  ήταν η καταγραφή των υπαρχουσών δυνατοτήτων και η εστίαση  στη δημιουργία, εγκατάσταση και οργάνωση ενός μηχανισμού και συναφών διαδικασιών, που θα έρχονταν να θεραπεύσουν και να εκσυγχρονίσουν ένα σύστημα, το οποίο είχε ήδη κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές, σε περιουσίες και στον περιβαλλοντικό πλούτο της πατρίδας μας, καθώς επίσης  και στην σύνταξη των απαραίτητων σχεδίων για την εκπλήρωση των ανωτέρω

Συμπέρασμα 1ο

Η Πολιτική Προστασία αναβαθμίστηκε μεθοδικά, με την καταγραφή αρχικά δυνατοτήτων  αλλά και ελλείψεων-προβλημάτων-δυσχερειών και στη συνέχεια  με τη δημιουργία μηχανισμών και σχεδίασης αντιμετώπισης-βελτίωσης των παραπάνω αδυναμιών , καθώς και την κατάρτιση ανάλογων σχεδίων

Στη συνέχεια εξήρε την διαρκή συμπαράσταση που είχε η Πολιτική Προστασία από Πυροσβεστική-ΕΔ-ΕΛΑΣ-ΛΣ-ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι  αυτή αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό, για την εξασφάλιση του οποίου όμως απαιτείται ο μέγιστος δυνατός βαθμός συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, ο οποίος εξαρτάται  από την εκάστοτε πρόκληση, τονίζοντας ότι εντός του πλαισίου αυτού, υφίστανται περιθώρια εμβάθυνσης της συνεργασίας μας με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτικής Προστασίας.

Συμπέρασμα 2ο

Υπάρχει συνεργασία και συνέργεια μεταξύ Πολιτικής Προστασίας και λοιπών φορέων του κράτους, ενώ υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσής τους, αφού ο «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο»

Ακολούθως ανάφερε ότι δεν πρέπει σίγουρα να λησμονούμε την εμπλοκή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην αντιμετώπιση του μεγάλου «εχθρού», που αποτελεί η κλιματική αλλαγή, ωστόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς απαιτείται η διατήρηση μιας αποτελεσματικής ισορροπίας ανάμεσα στην κοινωνική προσφορά και την κύρια αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία είναι η διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Συμπέρασμα 3ο

Εδώ εμμέσως πλην σαφώς αποδίδει τα εύσημα στις ΕΔ για την συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που  έγιναν ορατές με έντονο τρόπο στη χώρα μας, τόσο την Καλοκαιρινή όσο και την Χειμερινή περίοδο όπως τα γεγονότα από τις χιονοπτώσεις στην Αττική και τον εγκλωβισμό εκατοντάδων συμπολιτών μας στην Αττική οδό, όπου ο Ελληνικός Στρατός έδωσε αποφασιστική βοήθεια συντελώντας τα μέγιστα στο να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες απώλειες

Επισημαίνει όμως ότι η κύρια αποστολή των ΕΔ είναι η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και Εθνικής ανεξαρτησίας της Πατρίδας, οπότε και η έκταση της κοινωνικής προσφοράς τους θα έχει πάντα αυτό ως γνώμονα και κριτήριο.

Αναφορικά με τα  ποια είναι τα διδάγματα θα πρέπει να λάβουν η Ελλάδα και οι Ένοπλες Δυνάμεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις πολεμικές επιχειρήσεις, είπε ότι  αυτή αφύπνισε ΕΕ-ΝΑΤΟ-  Διεθνείς Οργανισμούς, εξήρε  τη γενναιότητα του ουκρανικού λαού, η οποία αποδεικνύει ότι όταν η άμυνα έχει παλλαϊκό χαρακτήρα, τότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ούτε την εξέλιξη ούτε την τελική έκβαση.

Συμπέρασμα 4ο

Η αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, τέτοια πρόκληση, γεγονός που ανασυντάσσει και αφυπνίζει την ΕΕ-ΝΑΤΟ με βάση την νεα απειλή που προκύπτει από τη Ρωσία, προκαλώντας ωστόσο προβλήματα όχι μόνο ασφαλείας αλλά οικονομικά και πολιτικά

Η παλαϊκή άμυνα στην Ουκρανία έδειξε τις δυνατότητές της εναντίον ενός ισχυρότατου αντιπάλου όπως η Ρωσία, την οποία εξήρε ο ΥΦΥΠΑΜ, γεγονός που προϊδεάζει για κινήσεις στο άμεσο μέλλον για επαύξηση των δυνατοτήτων των Εθνοφυλάκων μας σε ακριτικές περιοχές και των λοιπών συνεργαζόμενων φορέων προκειμένου η Ελληνική Παλαϊκή άμυνα εάν απαιτηθεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν καλύτερα την τουρκική επιθετικότητα σε Αιγαίο και Θράκη, αναχαιτίζοντας την

Επιπρόσθετα είπε οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν με ξεκάθαρο τρόπο την απόφαση της κυβέρνησης να επενδύσει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, μέσω παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ς επάρκεια του υφιστάμενου αμυντικού εξοπλισμού όσο και στην απόκτηση νέου που βρίσκεται στην αιχμή της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Συμπέρασμα 5ο

Η διατήρηση της εθνικής ομοψυχίας και η ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής μας ικανότητας πρέπει να αποτελούν τον μόνιμο και σταθερό μας στόχο, οπότε η συντήρηση του υπάρχοντος στρατιωτικού υλικού και η ενίσχυσή του με νέα υπερσύγχρονα μέσα αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα

Αναφορικά με το αν προγραμματίζεται κάποια μεταρρύθμιση στην οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση ή στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανέφερε ότι χωρίς επαρκή διοικητική μέριμνα δεν είναι εφικτή η υλοποίηση οποιουδήποτε σχεδίου επιχιερήσεων και για τον λόγο αυτό επικαλέστηκε την διοργάνωση πρόσφατα συνεδρίου από την Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να συνδιαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο  για τη δημιουργία κοινής διακλαδικής και διυπουργικής εφοδιαστικής υποδομής.

Συμπέρασμα 6ο

Αναμένεται αναδιοργάνωση του τομέα Διοικητικής Μερίμνης των ΕΔ με βάση την διακλαδικότητα, κάτι το οποίο είναι προ τη σωστή κατεύθυνση, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση πόρων αλλά και διασφαλίζοντας τάχιστη ροή εφοδίων και υλικών σε τόπο και χρόνο, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διεξαγωγή επιχειρήσεων εφόσον απαιτηθεί  

Αναφορικά με το αν υπάρχει κάποιο σχέδιο στήριξης  της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αναφέρθηκε στην απαξίωσή της  τις τελευταίες δεκαετίες, επισημαίνοντας την προσπάθεια αναζωογόνησής της όπου σύμφωνα με  την  πρόσφατη ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, συμπεριελήφθη άρθρο ειδικά για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών Ελλάδας και Γαλλίας. Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή της Ελλάδας εντός της  Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF), μέσω των οποίων ελληνικές εταιρίες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης αμυντικών υλικών.

Συμπέρασμα 7ο

PESCO, EDF και Ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία αποτελούν τους 3 πυλώνες ανάπτυξης της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην παρολυσα φάση

Αναφορικά με το  πότε θα ληφθεί απόφαση για την απόκτηση των τεσσάρων νέων κορβετών για το Πολεμικό Ναυτικό και αν  θα ναυπηγηθούν σε ελληνικά ναυπηγεία, παρέπεμψε στο άμεσο μέλλον πάντα σε συνεννόηση με τη στρατιωτική ηγεσία κι αφού ληφθεί υπόψη η τελική εισήγηση του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ανέφερε ότι επίκειται λύση του προβλήματος στα Ελληνικά ναυπηγεία  και ασφαλώς αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό ναυπήγησης των νέων σκαφών. 

Συμπέρασμα 8ο

Αναμένουμε αποτελμάτωση των Ελληνικών ναυπηγείων και ενεργή συμμετοχή τους εφεξής στην κατασκευή πολεμικών σκαφών, ενώ η απόκτηση 4 κορβετών θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις επιχειρησιακές συνατότητες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, κάτι το οποίο είναι επιτακτικό για την αντιμετώπιση του υπερφίαλου τουρκικού σχεδιασμού της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Αναφορικά στο να υπάρχει αναγκαιότητα ταχύτερης στροφής σε επαγγελματικό στρατό για να χειριστεί τα νέα οπλικά συστήματα όταν θα παραληφθούν, η απάντήση του ήταν η γενικότερη προσέγγιση ως προς τον ρόλο και την αποστολή του στρατιωτικού προσωπικού, επαγγελματιών και στρατευσίμων δεν θα αλλάξει, επισημαόνοντας ωστόσο ότι  βρίσκεται σε εξέλιξη, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων κατά 15.000 άτομα σε ορίζοντα πενταετίας, όπως και η αύξηση των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές.

Συμπέρασμα 9ο

Θα συνεχιστεί η διατήρηση  στρατεύματος, αποτελούμενου από στρατεύσιμους και επαγγελματίες, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να χειρίζονται τα νέα εξελιγμένα συστήματα.

Αναφορικά με το ποιές είναι οι εξοπλιστικές προτεραιότητες του Στρατού ξηράς είπε ότι έχουν ενεργοποιηθεί προγράμματα υποστήριξης για όλα τα πτητικά μέσα (CH-47D και NH-90), ενώ προχωρά και η ένταξη στις δομές του, 1.200 τεθωρακισμένων Μ-1117, που παραχωρήθηκαν από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενεργοποίηση πολλών επιπλέον προγραμμάτων που θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση των υφιστάμενων οπλικών συστημάτων και την απόκτηση νέων δυνατοτήτων για το Στρατό Ξηράς.

Συμπέρασμα 10ο

Εδώ επισημαίνουμε ότι  αν και δεν γίνεται  ονομαστικά καμία αναφορά για προμήθεια ΤΟΜΑ , ΜLRS, ATTACKMS, γίνεται έμμεσα αναφορά τους  όταν λέει ο ΥΦΥΠΑΜ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργοποίηση νέων προγραμμάτων, ενώ δίνεται έμφαση και στην περαιτέρω αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων οπολικώνσυστημάτων του στρατού ξηράς 

Όσον αφορά το  πως κρίνει τις συνεχείς υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά και πόσο πιθανό είναι να κλιμακωθεί η κατάσταση στο Αιγαίο όπως το καλοκαίρι του 2020, ο κ Χαρδαλιάς επικαλέστηκε τις πάγιες θέσεις μας ως χώρα, ότι επιθυμούμε ειρήνη και φιλικές σχέσεις με την Τουρκία σύμφωνα με τις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου και την κατίσχυση των Διεθνών Συνθηκών.

Επεσήμανε ότι παρά το ότι υπήρχε θετικό κλίμα σε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν δείχνοντας ότι θα υπαρξει μείωση των εντασεων στο Αιγαίο, αυτό δεν συνέβη με την Τουρκία  να  συνεχίζει την επιθετική της ρητορική και τη συνήθη συμπεριφορά της και πρακτική.

Τέλος επεσήμανε ότι θα πρέπει να  αντιληφθούν όλοι, σύμμαχοι και μη, ότι για εμάς κάθε νησί, κάθε μικρόνησος, κάθε βραχονησίδα μας είναι και μία πατρίδα και έχουμε χρέος να τη διαφυλάξουμε ακέραια, όποτε και αν χρειαστεί.

Συμπέρασμα 11ο

Από τα παραπάνω εξάγεται ότι  ο ΥΦΥΠΑΜ αναμένει «δύσκολο καλοκαίρι»  με την Τουρκία και πως απέναντι της θα βρεί αν απαιτηθεί τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έτοιμες να υπερασπιστούν και την μικρότερη βραχονησίδα μας στο Αιγαίο

Τέλος αναφορικά με το τι προτείνει να αλλάξει στην καθημερινή λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση όσα έχει αποκομίσει από τις επισκέψεις σε Μονάδες και Σχηματισμούς , απάντησε ότι  αφουγκράστηκε τις ανησυχίες, τις καθημερινές εμπειρίες και τις αγωνίες των Στελεχών και στρατιωτών των ΕΔ, τα οποία λαμβάνει υπόψιν του στο σχεδιασμό του ΥΠΕΘΑ

Συμπλήρωσε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση, η εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης εσωτερικής λειτουργίας, η βελτίωση της καθημερινότητας των στελεχών μας, αλλά και πιο σύνθετα ζητήματα που απαιτούν νομοθετικές πρωτοβουλίες βρίσκονται στο επίκεντρο του προγραμματισμού 

Συμπέρασμα 12ο

Υφίσταται προγραμματισμός για επανασχεδιασμό του ΥΠΕΘΑ αναφορικά με την καθημερινότητα των ΕΔ της χώρας ,με βάση τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη και οι στρατεύσιμοι 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s