ΔΙΕΘΝΗ

A War in the Planning for Four Years

«THE GRAND CHESSBOARD – American Primacy And It’s Geostrategic Imperatives,» Zbigniew Brzezinski, Basic Books, 1997.
These are the very first words in the book: «Ever since the continents started interacting politically, some five hundred years ago, Eurasia has been the center of world power.»- p. xiii. Eurasia is all of the territory east of Germany and Poland, stretching all the way through Russia and China to the Pacific Ocean. It includes the Middle East and most of the Indian subcontinent. The key to controlling Eurasia, says Brzezinski, is controlling the Central Asian Republics. And the key to controlling the Central Asian republics is Uzbekistan. Thus, it comes as no surprise that Uzbekistan was forcefully mentioned by President George W. Bush in his address to a joint session of Congress, just days after the attacks of September 11, as the very first place that the U.S. military would be deployed.
As FTW has documented in previous stories, major deployments of U.S. and British forces had taken place before the attacks. And the U.S. Army and the CIA had been active in Uzbekistan for several years. There is now evidence that what the world is witnessing is a cold and calculated war plan – at least four years in the making – and that, from reading Brzezinski’s own words about Pearl Harbour, the World Trade Center attacks were just the trigger needed to set the final conquest in motion.
Συνέχεια

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Μπρεζίνσκι για τη διακυβέρνηση Ομπάμα

«Η Αμερική πρέπει να συμβάλει στη σύναψη συμμαχιών για να απαντηθούν παγκόσμια προβλήματα όπως είναι το κλίμα, η φτώχεια, αλλά και οι περιφερειακές συγκρούσεις. Η Αμερική παραμένει η μοναδική πραγματικά παγκόσμια δύναμη στον πλανήτη. Το αποδεικνύει η κρίση. Αν η Αμερική δεν ανακάμψει, δεν θα ανακάμψει ούτε ο πλανήτης. Το κλειδί για την επιτυχία της … Συνέχεια

ΔΙΕΘΝΗ / ΕΛΛΑΔΑ

George Soros, Imperial Wizard (Part II)

Continuation from Part I THE PHILANTHROPIST SPOOK Soros has been active as a «philanthropist» since the 1970s, when he began providing funds to help black students attend the University of Cape Town in apartheid South Africa, and began funding dissident movements behind the iron curtain. Soros’ philanthropic funding includes efforts to promote «non-violent democratization» in … Συνέχεια