ΔΙΕΘΝΗ

Billionaire investor Soros says U.S. economy faces «lasting slowdown»

NEW YORK – The U.S. economy is in for a «lasting slowdown» and could face a Japanese-style period of relatively low growth with the added problem of high inflation, billionaire investor George Soros said on Monday. Soros told Reuters Financial Television that rescuing U.S. banks could turn them into «zombies» that suck the lifeblood of … Συνέχεια

ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί ο όρος ασύμμετρη απειλή αναπτύχτηκε τις δυο τελευταίες δεκαετίες; τι συμβαίνει τις δυο τελευταίες δεκαετίες στα βαλκάνια;

Κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής υπεγράφη στην Ελλάδα μυστική συμφωνία με την κωδική ονομασία «Κόκκινη Προβιά», γνωστή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως Gladio, stay behind κλπ., η οποία προέβλεπε την απευθείας συνεργασία των ελληνικών ειδικών δυνάμεων καταδρομών με την CIA. η συμφωνία προέβλεπε την τοπική στρατολόγηση από τον τοπικό πληθυσμό … Συνέχεια

ΔΙΕΘΝΗ / ΕΛΛΑΔΑ

George Soros, Imperial Wizard (Part II)

Continuation from Part I THE PHILANTHROPIST SPOOK Soros has been active as a «philanthropist» since the 1970s, when he began providing funds to help black students attend the University of Cape Town in apartheid South Africa, and began funding dissident movements behind the iron curtain. Soros’ philanthropic funding includes efforts to promote «non-violent democratization» in … Συνέχεια